Přijďte k nám a poznejte naši školu

 

 

V letáku najdete akce pro předškoláky a jejich rodiče

ve školním roce 2022 - 2023.

 


 

Gymnastky na mistrovství Evropy

                                       

Dne 12. září vyrazila česká reprezentace se třemi týmy na mistrovství Evropy, které se letos konalo v Lucembursku. Česká republika měla zastoupení v kategorii Junior ženy, Senior ženy a Senior mix. Před posledními kempy, které se konaly první dva víkendy v září, byli vyřazeni někteří gymnasté, kteří se po celou dobu přípravy zodpovědně zúčastňovali kempů a zlepšovali své výkony. Bohužel se to týkalo i naší Alžběty Geblové, Lucie Kojecké a Honzy Provazníka. 

Náš frýdecký oddíl „FMGYM" skvěle reprezentovaly Vanda a Kristina Gřesovy, které byly součástí seniorských družstev. Děvčata se zúčastnila i loňského ME, které se konalo v Portugalsku. Letos byla Vanda přiřazena do týmu Senior mix, se kterým obsadila 8. místo. Kristina reprezentovala Česko v ženském týmu a postup do finále jim utekl o jednu příčku.
Více informací naleznete na našem webu: www.gymnastikafm.cz

Nové jméno pro školní noviny

 

 

 

Hledáme název pro školní noviny.  Pomůžeš nám?  Více info v letáku... Děkujeme. 

 

 

Začátek školního roku 2022/2023 – 1. třídy

Letos prožilo na naší škole svůj první školní den celkem 46 prvňáčků. Děti přivítaly jejich paní učitelky a seznámily je s novým prostředím. Čekají je nové zážitky, nová dobrodružství a také noví kamarádi. Mají se na co těšit a přejeme si, aby se jim u nás líbilo.

Fotografie...

Projekt MŠMT - Doučování žáků škol 2022/23

Projekt MŠMT – „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“ 2022 / 2023

 Také v letošním školním roce pokračuje na naší škole realizace projektu MŠMT – Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy 2022/2023. Projekt je přednostně určen pro žáky, kterým hrozí školní neúspěch. Nejedná se tedy pouze o prospěch, ale také o základní orientaci v učivu.

Doučování bude realizováno ve třídách 1. stupně v českém jazyce a matematice, v 5. ročníku také v anglickém jazyce. Ve třídách 2. stupně se bude doučovat český jazyk, matematika a anglický jazyk. V ostatních naukových předmětech bude doučování organizováno po vyhodnocení individuální situace.

Doučování bude probíhat skupinově, maximálně však do počtu 7 žáků ve skupině. Žáci se v doučovacích skupinách mohou měnit podle svých vzdělávacích potřeb a po konzultaci s pedagogem.

Informace školní družiny

Vážení rodiče,
na konci uplynulého školního roku jsme přijali Vaše přihlášky žáků do školní družiny. Tyto přihlášky již ve ŠD evidujeme. Doplnit či změnit údaje v přihlášce můžete 1. 9. 2022 od 7:45 hodin u vychovatelek ve vestibulu školy u šaten. V tuto dobu je možné ještě zapsat nové žáky.

Provoz školní družiny je 1. 9. 2022 upraven od 8:45 do 12:00 hod.

Od 2. 9.2022 již bude v provozu ranní i odpolední družina.

Ráno od 6:00 hod. do začátku vyučování žáků a odpoledne od konce vyučování do 16:30.

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 300 Kč za jeden měsíc pro žáky navštěvující ranní i odpolední družinu a 100 Kč za jeden měsíc pro žáky navštěvující pouze ranní družinu. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách 2x ročně, a to za období 1. a 2. pololetí školního roku zvlášť převodem z osobního bankovního účtu na účet školy popř. v hotovosti v pokladně školy.

Platbu za 1. pololetí školního roku 2022/2023 nutno uhradit do 30. 9. 2022 ve výši 1.500,- Kč.

Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní družinu, pak je nutno uhradit ke stejnému datu částku ve výši 500,- Kč.

Číslo účtu, kam můžete platbu provést je 39435781 , kód banky: 0100 , konstantní symbol: 0308. Variabilní symbol pro danou platbu obdrží žáci do omluvného listu na počátku měsíce září.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde