Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
vyhodnocení dotazníkového šetření pro zákonné zástupce žáků, které proběhlo v listopadu loňského roku, je zveřejněno na nástěnce školy v informačním systému Bakalář.

Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníku

 

Vybíráte školu pro vaše dítě?

Přijďte a poznejte naši „Jedenáctku“ na Dni otevřených dveří. Již tradičně jsme připravili Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče a to ve dvou termínech:

22. února a 21. března 2024 vždy od 15.00; 15.30; 16.00 a 16.30 hodin.

Smyslem akce je umožnit Vám lépe poznat a seznámit se s naší školou a pomoci Vám při rozhodování, na kterou základní školu své dítě zapíšete. Na programu tedy budou: prohlídka školy, výuková stanoviště, kritéria školní zralosti, příprava na Zápis do 1. ročníku, koncepce sportovní třídy 6. ročníku a zodpovězení vašich dotazů.

Vyberte si datum a čas konání z námi nabízených termínů tak, jak Vám to vyhovuje a my Vás individuálně provedeme naší školou.

Těšíme se Vás.

Leták ke dni otevřených dveří a zápisu.

Žáci 6. A získali základy první pomoci: Praxe v Nemocnici Frýdek-Místek

V úterý 6. února 2024 se žáci 6. A zúčastnili kurzu první pomoci v Nemocnici Frýdek-Místek.

Kurzem je provedly zkušené zdravotní sestřičky, které jim kromě teoretických znalostí předaly i své osobní zkušenosti z praxe. Žáci nejprve poslouchali teorii k jednotlivým situacím, aby pak mohli své znalosti okamžitě převést do praxe. Obvazovali dolní končetiny, cvičně prováděli resuscitaci na panáku, zvládli obsluhu AED, dokonce si vyzkoušeli cvičný telefonát na záchrannou službu.

I když doufáme, že naučené dovednosti nikdy nebudou muset v praxi uplatnit, je důležité mít jistotu, že jsou naše děti vybaveny pro případ nouze. A právě tento kurz jim poskytl takovou jistotu. Pozitivní reakce žáků jasně ukazuje, že si uvědomují důležitost těchto dovedností a jsou ochotni se je naučit.

Doufejme, že tato zkušenost bude pro ně nejen poučná, ale také přínosná v případě, že by se ocitli v situaci, kdy budou muset jednat rychle a správně.

Fotografie...

Žáci 6. ročníku na orientačním běhu: Zábava a učení na Olešné

Žáci 6. ročníku se minulý týden zapojili do neobvyklého, avšak velmi zábavného způsobu získávání svých pololetních vysvědčení. V rámci originálního projektu si totiž pro svá vysvědčení doběhli na přehradě Olešná ve Frýdku-Místku.
Dne 31. ledna se žáci vydali autobusem z nádraží ve Frýdku na Olešnou, kde je čekala nejen přírodní krása okolního prostředí, ale také zajímavé úkoly z oblasti přírodopisu, matematiky, angličtiny a tělocviku. Byli rozděleni do menších skupinek a poté se s nadšením pustili do plnění úkolů rozmístěných kolem přehrady. Každá skupina obdržela podrobnou mapu se všemi stanovišti a záznamové archy pro zaznamenání správných odpovědí.
Po úspěšném vyřešení tajenky a objasnění úkolů byli žáci slavnostně odměněni – předali jsme jim jejich pololetní vysvědčení a společně jsme si zhotovili památnou fotografii. Poté jsme se vydali pěšky zpět ke škole.
Mgr. Jana Chrapková a Mgr. Martin Pomichálek, iniciátoři této originální akce, potvrdili, že žáci byli nadšeni z této netradiční formy získání svých vysvědčení. Kromě nových poznatků si odnesli také spoustu společných zážitků. Tento projekt nejen podpořil jejich učební proces, ale také posílil týmovou práci a spolupráci mezi žáky.

Fotky z akce...

Školní kolo Biologické olympiády

Jak se žije v lužním lese - to je téma letošního 58. ročníku Biologické olympiády. Školní kolo proběhlo v úterý 30. ledna a zúčastnilo se ho 42 žáků.

Test, poznávačku a laboratorní úkol – to všechno musí žáci během dopoledne absolvovat. Dvacítka mladších žáků kategorie D (6. a 7. ročník) zkoumala v laboratorním úkolu krystaly šťavelanu vápenatého v suknici cibule a stonku podeňky. Škrobová zrna bramboru a kukuřice zkoumalo 22 žáků kategorie C (8. a 9. ročník). Úkoly byly náročné a všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za jejich splnění.

Výsledky kategorie D:

  1. místo Monika Hráčková (7. C)
  2. místo Amelie Pastorková (7. B)
  3. místo Matyáš Berek (7. A)

Výsledky kategorie C:

  1. místo Vojtěch Jarošek (9. B)
  2. místo Dorota Vidláková (8. B)
  3. místo Eliška Štefková (8. B)

Vítězům blahopřejeme. Všichni postupují do okresního kola, které se bude konat pro kategorii C 19. března 2024 a pro kategorii D 22. dubna 2024 na ZŠ E. Krásnohorské ve Frýdku-Místku.

Výsledky...

Ocenění za výborné výsledky v Národním testování

V letošním školním roce se žáci 6. a 9. ročníku opět zúčastnili národního testování z matematiky, z českého jazyka a z obecných studijních předpokladů.

Díky účasti školy v daném projektu si žáci mohou ověřit své znalosti a získat celorepublikové srovnání s ostatními zapojenými školami. Pro žáky 9. ročníku toto testování může posloužit jako příprava k jednotné přijímací zkoušce v rámci přijímacího řízení na střední školy. Zároveň deváťáci mohou také porovnat výsledky, jakých dosáhli při testování v 6. ročníku, se svými aktuálními výsledky a ověřit si tak relativní posun svého studijního potenciálu.

Letošní testování bylo o to úspěšnější, protože 2 žáci 6 ročníku dosáhli na nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji. Ocenění získala Mia Matoušková ze třídy 6. A za výborný výsledek v českém jazyce a Ondřej Krzesiewicz ze třídy 6. B za vynikající výsledek, kterého dosáhl v obecných studijních předpokladech.

Oběma oceněným žákům gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů ve školní práci.

Ocenění na stránkách SCIO.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde