Informace k režimu výuky od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě oznámení MŠMT ČR a nařízení Vlády ČR ze dne 3. 5. 2021 oznamujeme, že nastavený režim výuky se od 10. května 2021 na naší škole bude řídit následujícími pravidly:

 • 1. Výuka žáků tříd 1. stupně bude pokračovat v nastaveném rotačním režimu.
 • 2. Výuka žáků tříd 2. stupně bude realizována v rotačním režimu tak, že v týdnu od 10. 5. do 14. 5. budou vyučováni ve škole prezenční formou žáci 6. a 7. ročníku, a to v plném rozsahu podle rozvrhu hodin. Žáci 8. a 9. ročníku v tomto týdnu pokračují v distančním vzdělávání.
 • 3. V týdnu od 17. 5. do 21. 5. se rotačně třídy vystřídají. Žáci 6. a 7. ročníku budou vzděláváni distanční formou, žáci 8. a 9. ročníku budou prezenční formou vyučováni ve škole.
 • 4. Žáci 1. stupně budou do školy vstupovat od 7.40 – 8.00 hod vchodem B (u bazénu školy), žáci chodící do ranní družiny a žáci 1. stupně přicházející po 8.00 hod a také  žáci 2. stupně vstupují do školy vždy vchodem A přes vrátnici.
 • 5. Během prezenční formy jsou žáci povinni podstoupit testování antigenními testy, a to žáci tříd 1. stupně vždy v pondělí na začátku vyučování či v ranní družině, žáci tříd 2. stupně se testování antigenními testy zúčastní na začátku vyučování, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek ve svých třídách.
 • 6. Školní jídelna pokračuje v nastaveném režimu. Žáci v prezenční formě vzdělávání se stravují ve školní jídelně, žáci v distanční formě vzdělávání obědy odebírají venkovním okýnkem ve stejném čase jako doposud.
 • 7. Všichni žáci vzdělávaní v prezenční výuce a zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou při vstupu do školy, při vstupu do třídy, při vstupu do školní jídelny. Povinné je nošení respirátoru nebo chirurgické roušky (mimo konzumace svačiny a oběda, pokud žák sedí na místě).
 • 8. Individuální konzultace žáků probíhají v nastaveném režimu.
 • 9. Školní družina je v provozu od 6.00 do 16.30 hod.
 • 10. Při výuce je zakázáno zpívat, sportovní činnosti jsou povoleny v rámci hodiny TV pouze ve venkovních prostorách bez použití roušky.
 • 11. Školní kroužky v budově školy jsou mimo provoz.

Z důvodů možných změn nastaveného režimu prosíme o sledování informací na školním webu.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Informace k režimu výuky od 3. 5. 2021

Oznamujeme, že nastavený režim výuky se od 3. května 2021 na naší škole nemění. Žáci tříd 1. stupně pokračují v rotačním režimu vzdělávání, kdy se třídy střídají v prezenční a distanční formě výuky. Testování antigenním testem bude probíhat pro žáky v prezenční výuce pouze jednou týdně, a to v pondělí.
Školní kroužky zatím mimo provoz.
Žáci tříd 2. stupně pokračují v distanční výuce.
Individuální konzultace pokračují v nastaveném režimu.
Na základě vývoje epidemiologické situace změnu možno očekávat od 10. května 2021. Sledujte proto, prosím, školní webové stránky.

Mgr. Libor Kuča ředitel školy

Informace - testování na COVID-19 pro účely přijímací zkoušky na SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací MŠMT ČR vycházejících z nařízení Vlády ČR ze dne 19. 4. 2021 informujeme, že žáci účastnící se jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování antigenním testem mohou žáci podstoupit na naší škole v následujících termínech:

 • žáci 9. ročníku           v úterý 27. 4. 2021                od 10.00 do 14.00 hodin
 • žáci 5., 7. ročníku      ve čtvrtek 29. 4. 2021           od 10.00 do 12.00 hodin

Testovaní žáci obdrží o výsledku potvrzení.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Biologická olympiáda

Těžký život ve vodě, to je téma letošního 55. ročníku biologické olympiády.

Z důvodu pandemie Covid-19 proběhlo školní kolo v úterý 30. 3. 2021 online formou a téma bylo stejné, jako v loňském školním roce. Zúčastnilo se ho 13 žáků v kategorii D (6. a 7. ročníky) a 18 žáků v kategorii C (8. a 9. ročníky).  První částí byl test, pak následovala poznávačka 15 rostlin a 15 živočichů a nakonec praktický domácí úkol. Mladší žáci zjišťovali složení tří druhů vod a starší žáci pozorovali chování vejce ve sladké a slané vodě.

Všichni soutěžící si zaslouží za svůj výkon pochvalu. 

Nejlépe si vedli tito žáci:

V kategorii D: Riana Polomská (7. B), Vojtěch Jarošek (6. B) a Ondřej Štefko (7. A) – oba shodný počet bodů

V kategorii C: Petr Rytíř (8. B), Simona Lukáčová (9. A) a Michaela Šebestová (8. A)

Další výsledky naleznete níže.

Žáci z 1. místa postupují rovnou do krajského kola, které se bude konat 1. 5. 2021 opět online formou. Navíc ale musí vypracovat vstupní úkol, který je podmínkou účasti v krajském kole.

Oběma postupujícím přejeme hodně úspěchů!

Tabulky s výsledky

Výsledky zápisu do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy (pdf)

Pokyn ředitele školy - režim výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě nařízení Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 se od 12. 4. 2021 mění podmínky vzdělávání žáků v českých školách. Na naší škole budou platit tato pravidla:

 1. polovina tříd 1. stupně bude vzdělávána v týdenním cyklu prezenčně (ve škole) a druhá polovina tříd 1. stupně bude vzdělávána distančním způsobem (na dálku). Tento režim se bude vždy po týdnu rotačně měnit.
 2. v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd – I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B a budou se učit podle platného školního rozvrhu v plném rozsahu. 

Ostatní třídy 4. a 5. ročníku pokračují v tomto týdnu v distanční výuce podle rozvrhu stanoveného pro distanční výuku.

 1. v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 se režim výuky rotačně vymění; žáci 1., 2. a 3. ročníku budou vzděláváni distančně. Žáci 4. a 5. ročníku budou vzdělávání ve škole.
 2. žáci tříd 2. stupně pokračují v distančním vzděláváníjako doposud. Individuální konzultace pokračují podle dohodnutého rozvrhu.
 3. žáci se svými učiteli nebudou vždy ve svých třídách, některé třídy budou mít z epidemiologického důvodu třídy náhradní – upřesnění obdrží zákonní zástupci do své mailové adresy.
 4. činnost školní družiny bude v homogenních skupinách, skupinu budou tvořit žáci pouze 1 třídy. Provoz ŠD bude v plném rozsahu.
 5. školní jídelna bude v provozu jako doposud. Žáci vzdělávání ve škole budou stravování ve školní jídelně za zvýšených hygienických opatření. Žáci na distanční výuce mohou školní oběd odebírat přes venkovní okénko.
 6. prezenční výuka bude omezena o zpěv a sportovní činnosti. V daných vyučovacích hodinách (Hv, Tv) budou žáci plnit jiné vzdělávací a výchovné činnosti.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 jsou všichni zaměstnanci a žáci školy povinni:

 1. podstoupit před vyučováním ve škole testování, a to samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů Singclean (v případě žáků 1. a 2. ročníku, kteří nejsou schopni provést test sami, je možná asistence třetí osoby - zákonný zástupce či jiná osoba písemně pověřená k provedení testování zákonným zástupcem).
 2. testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek na začátku vyučování v kmenové třídě, ev, v ranní družině.
 3. pondělní testování– bude-li výsledek testování u žáka pozitivní, škola kontaktuje rodiče a žák odchází domů a podstoupí ve spolupráci se svým pediatrem konfirmační PCR testování. Potvrdí-li tyto testy pozitivitu, žák zůstává v domácí léčbě a nařízené karanténě. Rodič je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit škole.

Pokud je výsledek testu negativní, žák se s potvrzením o výsledku testování vrací do školy.

 1. čtvrteční testování – je-li výsledek testování pozitivní, domů odchází do karantény celá třída. Podle výsledku konfirmačního PCR testování daného žáka zůstává celá třída v karanténě nebo v případě negativního výsledku se všichni žáci dané třídy vrátí do školy. O výsledku testování je rodič testovaného žáka povinen informovat školu. Tyto postupy určuje KHS Ostrava.
 2. používat ve všech prostorách školy respirátor typu FFP2/KN995, v případě žáků minimálně chirurgické roušky  (výjimku tvoří doba konzumace svačiny a oběda za předpokladu, že žák sedí v lavici nebo u jídelního stolu).
 3. dodržují rozestupy, optimálně 2 m.
 4. dodržují zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou při vstupu do budovy školy, při vstupu do třídy, při vstupu do školní jídelny, před testováním, po návratu z toalety.
 5. třetím osobám je vstup do budovy omezen s výjimkou zákonných zástupců žáků 1. a 2. ročníku v době testování antigenním testem (pondělí a čtvrtek před zahájením výuky) s použitím respirátoru typu minimálně FFP2/KN95 a desinfekce rukou při vstupu do budovy a před testováním.

Mgr. Libor Kuča              

Užitečné odkazy:

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.