Mexiko

Dne 16. října byla v rámci spolupráce s Gymnáziem Hladnov v Ostravě zprostředkována žákům 9. ročníků, kteří si jako druhý jazyk zvolili španělštinu, prezentace s výkladem o španělsky mluvící zemi – Mexiku (Estados unidos mexicanos).

V rámci prezentace se žáci seznámili se základními geografickými údaji o této zemi, dále o národních zvycích a tradicích, které jsou pro místní obyvatelstvo typické.

Tato aktivita byla pro naše žáky velkým přínosem a doufáme, že ve spolupráci s Hladnovským gymnáziem budeme dále pokračovat. 

Spolupráce s Gymnáziem Hladnov a Jazykovou školou Ostrava s právem jazykové zkoušky

V lednu 2012 jsme navázali spolupráci s Gymnáziem Hladnov a Jazykovou školou Ostrava s právem jazykové zkoušky.

Prvotním cílem stanoveným oběma školami bude využití zkušeností pedagogů gymnázia s výukou španělského jazyka, který naše škola nabízí jako jedna z mála základních škol v Moravskoslezském kraji.

Rádi bychom touto spoluprací  obohatili výuku i dalších cizích jazyků vyučovaných na naší škole v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Bližší informace o gymnáziu naleznete stránkách www.hladnov.cz

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde