Hravý architekt 2014 – Děti na Pražském hradě

Hraví architekti se pustili do práce!


Naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 se profiluje jako škola sportovní se zaměřením na cizí jazyky a výtvarnou výchovu. Svými výsledky v těchto oblastech zaujímá významné místo mezi školami v okrese Frýdek-Místek. Žáci se pravidelně zapojují do výtvarných projektů a soutěží, které jsou završeny výstavami určenými nejen pro žáky okolních škol, ale i širokou veřejnost.

V letošním školním roce se žáci 5. tříd naší školy zapojili do výtvarného projektu nazvaného Hravý architekt 2014 – Děti na Pražském hradě a usilovně pracují na svých obrázcích. V letošním roce kreslí a malují na téma architektonický detail a umění v architektuře – výtvarné zpracování umění, spjatého s architekturou. Takže kreslí reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty, které objevují na společných vycházkách po našem městě.

V rámci tohoto projektu proběhla také beseda s panem architektem Ing. Borisem Petrovem přímo v prostorách školy. Děti se seznámily s pojmem architektura, s jejími představiteli a se zajímavými stavbami. Beseda byla zakončena poznávací soutěží. Pak následovala procházka naším městem s odborným výkladem. Děti se dozvěděly také, jak jejich město vznikalo, povídali si o zajímavých historických stavbách a místech, o architektonickém dědictví a o tom, proč je důležité se o ně zajímat a pečovat. Seznámily se i s profesí architekta, s významem kvalitní architektury pro každodenní život.

Jakmile děti dokončí svoje obrázky, vyberou ty nejlepší, které budou představeny v samostatné expozici na výstavě v Jiřském klášteře na Pražském hradě a to ve dnech 15. 9. – 12. 10. 2014. Vybraní žáci, kteří na projektu pracovali, tady také stráví celý den, kde si prohlédnou výstavu Hravý architekt, obdrží dárky od partnerů a organizátorů a ve skupinách se zúčastní připraveného programu a dílen.

Organizátoři projektu chtějí pokračovat v nové tradici každoročních setkání dětí po zahájení nového školního roku na Pražském hradě. V letošním roce se projektu účastní a na Pražský hrad přijedou i děti z ostatních zemí Visegrádské čtyřky: Slovenska, Polska a Maďarska. Do projektu se zapojily rovněž děti z Itálie, která bude předsedat Evropské unii. Celkem se letos Hravého architekta účastní více než 800 dětí. Tak nám držte palce, ať se nám práce daří a už se moc těšíme do Prahy.

Martina Jakůbková                 
vyučující výtvarné výchovy a garant projektu

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde