Experimentem k fyzice

 

Název projektu:

Rozvíjení technických znalostí a dovedností a zájmu o technická povolání u žáků prostřednictvím frontálních fyzikálních pokusů a pokusů podporovaných ICT
 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/03.0025
Datum zahájení projektu: 1.6.2011
Datum ukončení projektu: 30.6.2012


Projekt EXF vychází z potřeb současné kurikulární reformy českého školství a z potřeb jednotlivých školních vzdělávacích programů. Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí u žáků ve výuce fyziky na druhém stupni, a to podporováním experimentální stránky výuky, jednak frontálním pokusem a jednak pokusy podporovanými ICT. Záměrem projektu je zkvalitnit komunikaci žáků s okolím jak na verbální, tak i na nonverbální úrovni. Nezbytou stránkou projektu EXF je i vytváření vzájemných pozitivních vztahů mezi žáky, jejich přijetí role ve skupině, vytváření pravidel týmové práce a příznivého postoje pro rozvoj pracovních dovedností.
 

1. EXPERIMENT I.

Projekt počítá s vypracováním systému 120 pracovních listů včetně metodického návodu pro učitele sloužících k podpoře frontálního žákovského experimentu a frontální či samostatné a skupinové práce žáků v předmětu fyzika na II. stupni ZŠ v souladu s požadavky RVP .
 

2. EXPERIMENT II.

V rámci projektu vzniknou pracovní listy sloužící pro práci se speciálním měřicím zařízením EdLaB. Jedná se o přístroje EdLaB a Vernier měřící fyzikální veličiny s podporou počítače v softwaru eProlab v souladu s požadavky RVP.

Třetí aktivitou projektu EXF jsou Žákovská badatelská exkurze. V rámci projektu bude uspořádán 2x třídenní zážitkový program pro žáky s tématikou udržitelného rozvoje společnosti, ekosystému a fyziky v každodenním životě. Jeho náplní bude tématická exkurze, přednášky, samostatná badatelská a projektová činnost.

Renata Spustová

Výstupy projektu

Další články z archivu

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde