Projekt Otevřená škola v šablonách II

Od počátku školního roku 2019/2020 realizuje naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách II. Statistiku  I. etapy ve formátu pdf naleznete zde.

 

Otevřená škola v Šablonách II

VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II 

Od počátku školního roku 2019/2020 realizuje naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách II pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012876.

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, vzájemná setkávání a sdílení zkušeností pedagogů školy při společném vzdělávání žáků, a to personálním posílením o školního asistenta a školního psychologa, zařazení žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu pomocí aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem), zapojení odborníků z praxe do výuky a realizace projektových dnů ve škole i mimo školu.

Šablony ZŠ/ŠD

  • Školní asistent
  • Školní psycholog
  • DVPP
  • Čtenářské kluby a Kluby zábavné logiky a deskových her
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu

Datum zahájení fyzické realizace:     01. 09. 2019

Datum ukončení fyzické realizace:    31. 08. 2021

Doba trvání projektu:                         24 měsíců

Dotace:                                              1 791 613 Kč

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.