Vyhlášení dodatečného zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Na základě § 2, odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 17. 03. 2022  a na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje Základní škola Frýdek – Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 1. Zápis proběhne v termínu 13. 6. 2022 a 14. 6. 2022 v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin 
 2. Místem zápisu je Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
 3. Zápis je určen pro žáky, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině podle zákona č. 67/2022 Sb. 
 4. Zápisu se účastní děti splňující podmínku věku šesti let, tj. jsou narozeni v období od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
 5. Žádá-li o zápis dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, předloží jeho zákonný zástupce doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC
 6. Kritéria pro přijetí žáka ke vzdělávání:     a) Místo pobytu, ev. trvalá adresa žáka je ve spádové oblasti školy
 7. Povinné dokumenty k zápisu:                               
  • a) Cestovní pas s platným vízem k pobytu zákonného zástupce, ev. pověřené osoby a žáka
  • b) Potvrzení o registraci u zdravotní pojišťovny      
  • c) Rodný list dítěte, pokud jím zákonný zástupce disponuje
 8. Ve stejném termínu je možné žádat také o odklad povinné školní docházky; v tomto případě je nutné doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a pediatra nebo klinického psychologa
 9. Oznámení o přijetí obdrží zákonný zástupce žáka písemnou formou a zároveň se rozhodnutí oznámí zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých žáků, a to:
  • a) na webových stránkách školy www.11zsfm.cz
  • b) na vývěsce na budově školy

Ve Frýdku-Místku dne 23. 5. 2022

Mgr. Libor Kuča

ředitel školy


 

Zápis do 1. ročníku 2022 – 2023

K zápisu na školní rok 2022 - 2023 se dostaví děti, které se narodily v období

od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dosáhly šesti let.

K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří hodlají žádat odklad.

Rodičům bude vydán formulář Žádost o odklad školní docházky, který vyplněný a doplněný zprávou z PPP a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa doručí řediteli školy co nejdříve, nejpozději však do 31. 5. 2022. O odkladu rozhoduje ředitel školy, který vydá Rozhodnutí o odkladu nebo odklad zamítne.

Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla v minulém školním roce školní docházka odložena.

K zápisu mohou také i ty děti, kterým bude šest až v období od 1. září do 31. prosince 2022 – toto záleží na úvaze rodičů - v tomto případě má však škola právo odmítnout zapsat dítě (z kapacitních či jiných důvodů) nebo si vyžádat posudek z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

K zápisu lze jít do kterékoli školy, kde probíhá základní školní docházka. Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého uvážení.V případě nepřijetí na vybranou školu, většinou z důvodu převisu přihlášených žáků, má povinnost přijmout žáka spádová škola – tedy škola v obvodě podle trvalého místa bydliště dítěte.

 

Spádovost ulic pro naši školu je:

Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady.

                                                Datum prezenčního zápisu jsme stanovili na:

 •                                                 11. dubna 2022 od 13.00 - 17.00 hod
 •                                                 12. dubna 2022 od 13.00 – 17.00 hod

K zápisu je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Podrobnější kritéria a podmínky naleznete v zde.

Dokumenty:

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde