Přijímací řízení

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách a konzervatořích ve školním roce 2023/24

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
informace o digitalizaci přijímacího řízení naleznete na webových stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/. Další informace Vám budou sdělovány průběžně. V případě dotazů kontaktujte kariérního poradce Mgr. Jakuba Vaňka.

Příspěvek na obědy na ZŠ ve Frýdku-Místku

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že náš zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek, zavádí od 1. listopadu 2023 příspěvek na obědy pro žáky. Účast v projektu je dobrovolná a podmínkou účasti je pobírání přídavku na dítě a zároveňtrvalý pobyt žáka na území města Frýdku-Místku. Příspěvek je ve výši částky, kterou rodiče za obědy platí.

Přihlášení do projektu je snadné. K dispozici jsou formuláře v elektronické i papírové podobě. K přihlášce rodič pouze doplní potvrzení o pobírání přídavku na dítě anebo toto potvrzení může nahradit jednoduchým čestným prohlášením, že tyto přídavky pobírá.

Formulář v elektronické podobě najdete na našich stránkách  nebo jej obdržíte fyzicky v naší školní jídelně. V případě nejasností vám samozřejmě pomůžeme formulář vyplnit.

S úctou

Mgr. Libor Kuča

Bezplatné stravování

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023-2024

Vážení rodiče,

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program umožňující bezplatné stravování žáků, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.


Daný program bude realizován od 4. 9. 2023 do 31. 1. 2024. Mohou se do něj přihlásit žáci prostřednictvím svých zákonných zástupců, kteří škole předloží čestné prohlášení a doklad o pobírání dávek hmotné nouze, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce k datu předložení škole.


Čestné prohlášení spolu s doklady možno v elektronické podobě škole zasílat ihned. Osobně pak možno předkládat škole od 24. 8. 2023.Také v tomto režimu stravování platí pravidlo, že žák druhým dnem své absence ztrácí nárok na dotovanou stravu. Zákonný zástupce v dané situaci zajistí odhlášení svého dítěte ze školního stravování. V opačném případě bude muset uhradit plnou výši nákladů na školní stravování za dané dny.
Dotační projekt bude spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z prostředků fondů EU (projekt Moravskoslezského kraje „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji“ financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, specifický cíl – Materiální pomoc nejchudším rodinám – Bezplatná strava ve školách)

Mgr.Libor Kuča

Formulář naleznete zde.

Vraťme dětem pohyb

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s jednotlivými sportovními kluby působícími v našem městě připravilo na prázdniny pro děti iniciativu Vraťme dětem pohyb
Bližší informace jsou zde a zde.
 

Humanitární sbírka Děti dětem

Žáci naší školy přišli se skvělým nápadem a to zapojit se do humanitární pomoci pro ukrajinské uprchlíky, konkrétně pro ukrajinské děti.
V jejich hlavách se zrodil projekt Děti dětem. Jedná se o humanitární sbírku, která zahrnuje jak potravinovou, tak i materiální pomoc. Vedení školy přijalo jejich návrh s nadšením a nabídlo žákům při realizaci oporu a pomocnou ruku.
Od pondělí 28. března tak mohou žáci, kteří se chtějí do sbírky zapojit, nosit dary na pavilon B v čase od 7.30 do 7.55 – na stejné místo jako u sběru papíru. Sbírka potrvá do konce dubna.
Prosíme, držte se pouze stanovených položek na seznamu, který je zveřejněn na plakátu, který je vyvěšen v jednotlivých třídách.
Vždy v pátek předáme vybraný materiál pracovníkům Charity Frýdek-Místek, kteří se postarají o doručení konkrétním lidem v nouzi.
O průběhu sbírky vás pak budeme pravidelně informovat.

Leták...

Informace - testování na COVID-19 pro účely přijímací zkoušky na SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací MŠMT ČR vycházejících z nařízení Vlády ČR ze dne 19. 4. 2021 informujeme, že žáci účastnící se jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování antigenním testem mohou žáci podstoupit na naší škole v následujících termínech:

  • žáci 9. ročníku           v úterý 27. 4. 2021                od 10.00 do 14.00 hodin
  • žáci 5., 7. ročníku      ve čtvrtek 29. 4. 2021           od 10.00 do 12.00 hodin

Testovaní žáci obdrží o výsledku potvrzení.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde