Beseda s myslivcem

 
V průběhu října a listopadu se jednotlivá oddělení školní družiny zúčastnila besedy s myslivcem na téma Zvířata kolem nás. Děti měly možnost si ohmatat a porovnat různé druhy parohů, vyzkoušet si jejich rozdílnou hmotnost a také si mohly sáhnout na nejrůznější kůže zvířat. Byly poučeny, jak se bránit před útokem zvířat, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy zvířat a mnohé další. Také jsme se společně vydali do parku, kde probíhaly společné hry s padákem. Dětem se beseda líbila a jako malý dáreček si odnesly samolepku se zvířetem. Všem moc děkujeme za účast.

Fotografie...

Informace o školní družině ve školním roce 2023/24

Vážení rodiče,
na konci uplynulého školního roku jsme přijali Vaše přihlášky žáků do školní družiny. Tyto přihlášky již ve ŠD evidujeme. Doplnit či změnit údaje v přihlášce můžete 4. 9. 2023 od 7:45 do 9:00 hodin u vychovatelek ve vestibulu školy u šaten. V tuto dobu je možné ještě zapsat nové žáky.

Provoz školní družiny je v pondělí 4. 9. 2023 upraven od 8:45 do 12:00 hod.

Od úterka 5. 9. 2023 již bude v provozu ranní i odpolední družina.

Ráno od 6:00 hod. do začátku vyučování žáků a odpoledne od konce vyučování do 16:30.

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je pro žáky navštěvující ranní i odpolední družinu stanovena na 350 Kč za jeden měsíc a pro žáky navštěvující pouze ranní družinu na 150 Kč za jeden měsíc. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách 2x ročně, a to za období 1. a 2. pololetí školního roku zvlášť převodem z osobního bankovního účtu na účet školy popř. v hotovosti v pokladně školy.

  • Platbu za 1. pololetí školního roku 2023/2024 nutno uhradit do 30. 9. 2023 ve výši 1.750 Kč.
  • Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní družinu, pak je nutno uhradit ke stejnému datu částku ve výši 750 Kč.

Číslo účtu, kam můžete platbu provést je 39435781, kód banky: 0100, konstantní symbol: 0308 a do poznámky uveďte jméno žáka.

Variabilní symbol pro danou platbu obdrží žáci do omluvného listu na počátku měsíce září.

„Kdo dál, kdo rychleji.“

 

Tradiční soutěž v atletickém trojboji žáků městských školních družin proběhla za krásného počasí v úterý 23. května na hřišti nedaleké 2. ZŠ. Soutěže se zúčastnilo sedm družinových týmů.

Hoši a děvčata 1. – 5. ročníků soutěžili v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku z místa. Výkony všech byly po zásluze odměněny a tři nejlepší z každé věkové kategorie získali  diplomy, medaile a věcné ceny. Všichni závodníci pak dostali účastnický list a sladkou odměnu.

Náš tým získal úžasných 7 medailí!

3 zlaté získali: Šimon Rašner z 1. B, Viktorie Pavelková a Hynek Přibyl z 5. B

1 stříbrnou vybojovala: Eliška Horáčková z 3. B

3 bronzové získali: Olívie Vojtíšková z 2. A, Štěpán Tašner z 3. B a Vojtěch Lach ze 4. A

Ke skvělým výkonům všem gratulujeme a děkujeme vychovatelkám z 2. ZŠ za organizaci soutěže.

Fotky ze soutěže...

Pěvecká soutěž

Dne 13. dubna se naše školní družina zúčastnila pěvecké soutěže městských školních družin na 8. ZŠ. Z každého ročníku byl vybraný jeden žák. Atmosféra byla příjemná a děti si soutěž užily. Žákyně 5. třídy Viktorie Pavelková reprezentovala naši školu a umístila se na krásném 3. místě. Všichni zpěváčci si odnesli účastnický list a malý dáreček. Všem moc děkujeme za účast. 

Fotografie...

Velikonoční výstavka

Již tradičně žáci školní družiny přivítali jaro a společně s vychovatelkami připravili velikonoční výstavku. Během tvoření se seznámili s různými velikonočními tradicemi a zvyky. Měli možnost pracovat s různými materiály a technikami. Využili papír, keramickou hlínu, vlnu, vyfouknutá vajíčka, sklenice a také odpadní materiál jako jsou hobliny, zbytky punčoch a prázdné obaly od vajíček.
Žáky to velice bavilo a měli možnost na výstavku pozvat i své rodiče.

Výtvarná soutěž školních družin


Ve středu 22. března proběhla na 5. ZŠ Elišky Krásnohorské ve Frýdku - Místku výtvarná soutěž městských školních družin, které se zúčastnili i žáci naší školy: Dřízgová Natálie (1. tř.), Krňová Ina (2. tř.), Buštíková Jasmína (3. tř.), Šrámek Jakub (4. tř.), Romanová Olivie (5. tř.)

 

Vylosované téma - Strašidla a bubáci

Soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy.
 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde