Beseda o první pomoci v ŠD

Na poslední lednové pondělí jsme pro naše školáky připravily zajímavé a praktické učení hrou. Naše herna se, díky žákům Střední zdravotnické školy ve F-M a jejich paní učitelce Mrkvičkové, proměnila v místo první pomoci. Žáci se stali pacienty i záchranáři, kteří obvazovali zranění kamarádů, ošetřovali popáleniny, oživovali figurínu Anču, či odhalovali tajemství izotermické folie. Všichni jsme si to užili a určitě se nám získané znalosti budou někdy hodit.                                                          

                                                                                                                                                    Vychovatelky ŠD

Fotky...

Les a jeho obyvatelé

Takové téma měla beseda, která proběhla ve čtvrtek 10. listopadu v naší školní družině. S myslivcem panem Martinem Hlaváčem se pravidelně setkáváme v tomto podzimním období, abychom předali nasbírané kaštany a žaludy. Dozvěděli jsme se také zajímavé informace o životě lesní zvěře a jejich ochraně před pytláky. Děti mohly vidět a osahat si různé druhy kožešin, parohů a vyslechnou zajímavé příběhy ze života myslivců.

Fotografie...

Výtvarná soutěž školních družin

Dne 15. 11. 2022 se žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže školních družin, která se konala na 5. ZŠ.Z každého ročníku nás reprezentoval jeden vybraný žák:

Porýzková Veronika 1.B

Káňová Eliška 2.B

Hrinková Barbora 3.A

Šebesta Vojtěch 4.A

Přibyl Hynek 5.B

Během dopoledne každý z nich vytvořil obrázek na téma" Vánoční čas". Mezi deseti školami jsme si "vymalovali" jedno první a jedno třetí místo. 

Barbora Hrinková se umístila jako první a Káňová Eliška jako třetí. Soutěžní obrázky budou zdobit vestibul 5. ZŠ, kde je možné si je prohlédnout.

Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci naší ŠD.

 

Oznámení školní družiny

Od 1. července do 31. srpna 2022, po dobu hlavních prázdnin, je provoz školní družiny přerušen.

Informace školní družiny

Vážení rodiče,
na konci uplynulého školního roku jsme přijali Vaše přihlášky žáků do školní družiny. Tyto přihlášky již ve ŠD evidujeme. Doplnit či změnit údaje v přihlášce můžete 1. 9. 2022 od 7:45 hodin u vychovatelek ve vestibulu školy u šaten. V tuto dobu je možné ještě zapsat nové žáky.

Provoz školní družiny je 1. 9. 2022 upraven od 8:45 do 12:00 hod.

Od 2. 9.2022 již bude v provozu ranní i odpolední družina.

Ráno od 6:00 hod. do začátku vyučování žáků a odpoledne od konce vyučování do 16:30.

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 300 Kč za jeden měsíc pro žáky navštěvující ranní i odpolední družinu a 100 Kč za jeden měsíc pro žáky navštěvující pouze ranní družinu. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách 2x ročně, a to za období 1. a 2. pololetí školního roku zvlášť převodem z osobního bankovního účtu na účet školy popř. v hotovosti v pokladně školy.

Platbu za 1. pololetí školního roku 2022/2023 nutno uhradit do 30. 9. 2022 ve výši 1.500,- Kč.

Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní družinu, pak je nutno uhradit ke stejnému datu částku ve výši 500,- Kč.

Číslo účtu, kam můžete platbu provést je 39435781 , kód banky: 0100 , konstantní symbol: 0308. Variabilní symbol pro danou platbu obdrží žáci do omluvného listu na počátku měsíce září.

Konec školního roku ve školní družině

Pozor:

V úterý 28. června 2022 má školní družina zkrácený provoz do 15:30 hod.

 


Ve čtvrtek 30. června 2022 (po vysvědčení) má školní družina upraven provoz od 6:00 do 12:00 hod.

Prosíme rodiče žáků, kteří odcházejí sami, aby napsali dětem hodinu odchodu ze ŠD na lísteček. Žáky odcházející s doprovodem vyzvedněte do konce upravené provozní doby.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto. :-))
 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde