Úvod

 

Sport pro žáky a pedagogy naší školy není jen slovo, ale skutečná vize, která nás provází od vzniku školy v roce 1993. Filosofie našich pedagogů je vést žáky k vytváření trvalého kladného vztahu ke sportování. Za dobu činnosti školy se nám daří naši vizi úspěšně naplňovat pomocí pestré škály pohybových aktivit, které našim žákům každoročně nabízíme.

Výkonnostní sport na naší škole představují především sportovní gymnastika, házená chlapců, volejbal děvčat, sportovní gymnastika a plavání.

Žáci a jejich učitelé, opakovaně zažívají významné sportovní úspěchy v soutěžích nejen na krajské, ale i na republikové úrovni. Tyto úspěchy jsou výsledkem mnoholeté práce celého kolektivu, kterému se snaží vedení školy vytvářet dobré podmínky.   

Volejbal

 • Volejbal patří mezi síťové hry. Síť zamezuje kontaktu mezi soupeři, nedochází k osobnímu kontaktu a agresivitě při hře. Hráči se učí spolupráci (hraje 6 hráčů), disciplíně (poslouchat trenéra nebo spoluhráče), samostatnosti, odpovědnosti (vzít na sebe úkol, uhrát co nejlépe míč), kombinačním schopnostem a rozvoji logiky.
 • Na naší škole jsou od 6. ročníku organizovány třídy s rozšířenou výukou Tv (RTv) pro děvčata. Tyto třídy jsou zahrnuty do projektu MŠMT „Sportovní střediska na ZŠ“, mezi které naše škola patří. Cílem tohoto projektu je zdárně skloubit rozvoj daného sportu s výukou žáků. Žák třídy s RTv má 5 hodin Tv týdně (2 hodiny klasické Tv, 2 hodiny specializovaného tréninku a 1 hodiny regenerace – plavání v dopoledních hodinách). Odpoledne v návaznosti na vyučování začínají žákům 6. ročníku tréninky a to 2x týdně v areálu TJ Sokol F-M končící nejpozději v 15 hodin. Žáci 7. – 9. r. absolvují trénink v domovské TJ 3x týdně a končí nejpozději v 17 hodin. Výuku tělesné výchovy v těchto třídách zajišťují učitelé tělesné výchovy, kteří jsou zároveň trenéry volejbalu. Tréninky jsou vedeny trenéry I. a II. třídy. 
 • Naše družstva hrají žákovské přebory na republikové úrovni (v sezóně 2009/10 získaly starší žákyně stříbrné medaile na Mistrovství republiky), Český pohár žákyň a navíc Sportovní střediska mají svá mistrovství republiky, jehož jsme několikanásobným mistrem
 • Každý ročník-družstvo začíná přípravu v druhé polovině srpna letním soustředěním a v zimě lyžařským. Každý druhý rok žáci 8. a 9. třídy absolvují regenerační pobyt u moře. Na úhradě nákladů spojených s regeneračními pobyty se podílí rodiče i oddíl. Po ukončení školní docházky na naší škole, žákyně pokračují v soutěžích družstev kadetek (věk 16 – 17 let) a juniorek (18 – 19 let). Obě tato družstva hrají nejvyšší soutěž extraligu a nejlepší z těchto kategorií přecházejí do extraligového družstva žen, které skončilo v roce 2010 na 4. místě v Mistrovství ČR.
 •  Přibližné finanční náklady za sezonu:
  • příspěvky Sokol 1100,- Kč
  • zimní soustředění 2500,- Kč
  • letní soustředění 1500,- Kč
  • ostatní 500,- Kč

 

Házená

 • Házená patří mezi sportovní hry brankového typu, je dynamickým kolektivním sportem, který si především účinkováním na olympijských hrách v roce 1972 získal širokou popularitu. 
 •  V našem městě se hraje nejvyšší házenkářská soutěž mužů od roku 1995. Největším úspěchem bylo získání mistrovského titulu v roce 2003. V letech 1999, 2000, 2001, 2002 a 2005 muži získali titul Vicemistr ČR.
 • Zlomovým rokem pro rozvoj mládežnické základny byl rok 1997, kdy 11.ZŠ Jiřího z Poděbrad získala statut tříd s rozšířeným vyučováním Tv se zaměřením na házenou, což umožnilo systematickou přípravu žáků na tento sport. Nejvýznamnějšími úspěchy žákovské házené jsou: vítězství v Česko- Slovenské lize mladších žáků, medailové umístění na turnaji Praga Cup, získání titulu vicemistr ČR v kategorii starších žáků, účast dorosteneckých družstev v nejvyšších v celorepublikových soutěžích.
 • Třídy s rozšířeným vyučováním Tv (dále s RTv) mají celkem pět hodin Tv týdně od 6. - 9. ročníku. V praxi to znamená, že žáci absolvují týdně dvě povinné hodiny Tv a tři rozšířené, ve kterých mají prostor na rozvoj svých základních pohybových schopností a věnují se všestrannému tělesnému rozvoji (atletika, gymnastika, sportovní hry). Jedna hodina tělesné výchovy probíhá na bazénu naší školy, čímž zajišťujeme zdravotní stránku Tv. Klubové tréninky probíhají v hale SOU-T v Místku. Úzká spolupráce školy a místního oddílu házené SKP FM zaručuje koordinovaný a plynulý chod v rámci tréninkových jednotek v návaznosti na hodiny s RTv. V praxi to znamená, že chlapci v den, kdy mají hodinu Tv, neabsolvují zpravidla trénink v klubu a naopak.
 • Od vzniku tříd s RTv se naše škola pravidelně zúčastňuje řady tradičních sportovních akcí. K nejprestižnějším patří tradiční turnaje Novinářského kalamáře v házené základních škol, či pravidelná účast našich mládežnických družstev na největším světovém turnaji pořádaném každým rokem v Praze.
 • Oddíl házené SKP FM patří mezi nejúspěšnější sportovní kluby města Frýdku-Místku, kterým je poskytována finanční dotace v rámci projektu Centra sportu mládeže financovaného z rozpočtu města Frýdku-Místku. Tato výrazná finanční pomoc umožňuje klubu široký rozvoj žákovské házené.

 

Plavání

 • Pravidelné plavání pomáhá člověku především v období růstu, ke správnému formování páteře, k symetrickému vývoji vnitřních orgánů, především srdce a plic. Plavání odstraňuje únavu, jak duševní, tak tělesnou. Tepelná vodivost vody je přibližně 25x větší než vodivost vzduchu. U dětí, které ještě nemají vyvinutý termoregulační systém, je poměrně rychle zajištěno jeho vybudování a zlepšení životních funkcí přirozeným střídáním různých tepelných hodnot ve vodě a na vzduchu. Otužilejší jedinec má zvýšenou odolnost proti různým nemocem z nachlazení.
 • Děti z plavecké třídy (již od 1. třídy) absolvují 1 hodinu Tv v bazénu školy. Další hodina plavání, která navazuje ihned po výuce, je hrazena z projektu města F-M "Centrum sportu". Předpokládáme, že vybudujeme u dětí kladný vztah k danému sportu, čímž se děti stanou členy Plaveckého oddílu F-M*. Plavecký oddíl F-M je zapojen do soutěží plaveckých oddílu TJ. K masovému rozvoji tohoto zdravého sportu dvakrát ročně pořádáme plavání pro předškoláky a žáky mladšího školního věku.
 • Při vstupu do oddílu rodiče dítěti zakoupí plavky / pro holčičky vcelku /, plaveckou čepici a brýle.
 •  Naši vizi je v průběhu prvních čtyř let naučit děti techniku všech plaveckých způsobů, účastnit se závodů na městské, krajové a později i celorepublikové úrovni.

 

Sportovní gymnastika

 • Sportovní gymnastika je sport, který je vhodný pro nejmenší předškolní děti, kdy děti mohou cvičit samostatně bez rodičů. Předtím je ještě možnost cvičit sportovní gymnastiku s rodiči a to od 2-4 let věku dítěte. Pak následuje fáze samostatnosti. Sportovní gymnastika (dále jen SG), vede děti k posilování vlastního těla, koordinaci, zvětšování kloubního rozsahu, odrazu, rychlosti, sebekázni, zodpovědnosti a vztahu ke kolektivu. Proto je SG průpravou pro všechny sporty, což si v posledních létech uvědomují i trenéři ostatních sportů. 
 •  Na naší škole pracujeme s dětmi a mládeží každodenně a to:
  • 1.třída : 4 hodiny týdnně( + 2 hodiny klasické TV, popř. plavání)
  • 1.stupeň: 10 hodin týdnně ( + 2 hodiny klasické TV, popř. plavání)
  • 2.stupeň: 8 hodin týdnně (+2 hodiny klasické TV, popř. plavání)
 • Plaváním zajišťujeme rehabilitaci gymnastů. Součástí přípravy žáků je každoroční soustředění v době hlavních prázdnin.
 • Naše škola se v oblasti SG zúčastňuje závodů, které pořádá Asociace školních sportovních klubů a pak po fázi TJ, kde spadáme pod TJ Válcoven plechů F-M, závodíme ve třech typech soutěží:
  • a) Klasická SG (prostná, přeskok, kladina, hrazda, chlapci i kruhy)
  • b) Teamgym (tj. pódiová skladba,akrobacie a skoky na trampolíně)
  • c) Pohybové skladby,u nichž se hodnotí nápad, kostýmy, synchronizace cvičení...
    
 • Ve všech typech soutěží AŠSK a TJ se každoročně umísťujeme na předních místech republikových kol.
 • Naším cílem je v příštích létech nejen obhajovat první místa v republikových soutěžích, ale pokusit se probojovat na ME v oblasti TEAMGYM soutěžích.

 

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.