Kontakt na poradce pro volbu povolání

Výchovný poradce pro volbu povolání:
Mgr. Jakub Vaněk

 • telefonní číslo: 555 534 098; 558 425 511
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • konzultace: čtvrtek 14:00 - 15:00 hodin, po předchozí domluvě i v jinou dobu.

Přijímací řízení

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách pro školní rok 2023/2024 realizováno ve školním roce 2022/2023


S důležitými informace k přijímacímu řízení se můžete seznámit níže.
Úplné znění Zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, který upravuje podmínky přijímacího řízení ke studiu na střední škole, naleznete na adresách:

 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz
 • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: www.msk.cz - Školství >> Přijímací řízení 

Praktické informace:

 • Nabídku oborů a středních škol lze získat v Atlasu školství, střední školy 2023/2024, Moravskoslezský kraj, který žáci obdrží na základní škole zdarma, dále na webových stránkách jednotlivých středních škol. 
 • Při volbě oboru a střední školy doporučujeme zohlednit zájmy, schopnosti a prospěch žáka, perspektivu a uplatnitelnost oboru na trhu práce.
 • V prvním kole přijímacího řízení si žák může podat 2 přihlášky ke studiu.
 • Střední školy zveřejní na svých webových stránkách nejpozději do 31. 1. 2023 podmínky a kritéria přijímacího řízení (nabízené obory, forma a termín přijímacích zkoušek, počty přijímaných uchazečů o studium, kritéria pro rozhodování o přijetí ke studiu …). Pokud se u některého oboru požaduje talentová zkouška, musí být toto zveřejněno do 31.10. 2022.
 • Do maturitních studijních oborů se na všech středních školách konají jednotné přijímací zkoušky, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Řádný termín přijímací zkoušky pro čtyřleté obory je 13. 4. a 14. 4. 2023; pro šestileté a osmileté obory (gymnázia) 17. 4. a 18. 4. 2023. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. 5. a 11. 5. 2023.
 • Žák, pokud se hlásí na 2 maturitní obory, koná přijímací zkoušku na střední škole, kterou uvádí na prvním místě přihlášky. Může však přijímací zkoušku konat podruhé i na střední škole, která je uvedena na druhém místě. Pro přijímací řízení na obou školách bude použit výsledek úspěšnější příjímací zkoušky.
 • Pokud se žák hlásí na 1 maturitní obor, zve k přijímací zkoušce ta střední škola, která je uvedena třeba až na druhém místě přihlášky.
 • Na začátku února žáci vyplní Podklad k přihláškám ke studiu na SŠ, který žáci obdrží v základní škole, a odevzdají jej zpět základní škole, která na jeho základě vystaví Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Jedná-li se o obor s talentovou zkouškou, musí to proběhnout na počátku listopadu.
 • Vyplněné přihlášky pak rodiče odevzdají na střední školy nejpozději do 1. 3. 2023. Pokud se jedná o obor s talentovou zkouškou, musí být přihláška střední škole předána do 30. 11. 2022.
 • Přihláška musí být podepsána žákem a zákonným zástupcem žáka. V některých případech je nutné také vyjádření dětského lékaře.
 • První kolo přijímacího řízení probíhá od 12. do 28. dubna 2023; pro ostatní obory vzdělání se konají od 22. do 30. dubna 2023.
 • Do 10 dnů po zveřejnění rozhodnutí SŠ o přijetí ke studiu odevzdá zákonný zástupce žáka střední škole zápisový lístek, kterým stvrdí nastoupení žáka ke studiu. Pokud se tak nestane, místo bude nabídnuto dalšímu zájemci o studium.
 • Zápisový lístek si zákonný zástupce vyzvedne na základní škole.
 • Proti rozhodnutí střední školy o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • V případě nepřijetí se žák účastní druhého kola přijímacího řízení. Může si podat libovolný počet přihlášek.
 • Druhé kolo přijímacího řízení vyhlašují střední školy, které neobsadily nabízená místa v prvním kole řízení. Tuto informaci lze zjistit na webových adresách samotných středních škol nebo na adrese
  www.msk.czŠkolství >> Aktuality >> Přehled volných míst ve středních školách Moravskoslezského kraje, kde jsou dané informace v období přijímacího řízení každodenně aktualizovány.
 • Další podrobnosti přijímacího řízení ke studiu ve středních školách možno nalézt na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore .

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde