Výuka anglického jazyka na 11. ZŠ J. z Poděbrad ve Frýdku-Místku

Dobrá znalost cizích jazyků výrazně zvyšuje v dnešní době množství příležitostí, které lidé mají v životě a umožňuje jim žít, studovat a pracovat kdekoliv na světě.

Proto je výuka anglického jazyka jednou z priorit naší školy a začínáme s ní již třetím rokem rovnou v MŠ. Děti z mateřské školy Mateřídouška k nám přicházejí v doprovodu pedagoga, kde se pomocí her, interaktivní tabule a dalších činností seznamují se základní slovní zásobou a hlavně s mluvenou stránkou jazyka. Angličtina je pro ně hrou a samy zjistí, že nejde o nic, z čeho by měly mít strach. Každoročně se proto snažíme zařadit tyto budoucí prvňáčky do jedné skupiny, aby mohli v angličtině pokračovat dál a prohlubovat své nabyté znalosti. I děti, které do angličtiny pro předškoláky nechodily, zjišťují, že jde o zábavné hodiny plné her, přiřazování a objevování, a proto se většina z nich na hodiny anglického jazyka nesmírně těší.
S výukou angličtiny v první třídě jsme začali před osmi lety.
V prvním a druhém ročníku vyučujeme tento předmět dvakrát týdně, od třetího ročníku přibývá jedna vyučovací hodina a v deváté třídě je časová dotace výuky posílena ještě o hodinu Konverzace v Aj.
V předvánočním čase se mohou žáci prvního i druhého stupně radovat z anglických divadelních představení, která jsou celá odehrána rodilým mluvčím. Tyto hry jsou zaměřeny vždy na určitou slovní zásobu a gramatické jevy, které ve škole s dětmi probíráme v běžné výuce. Děti si tak uvědomují, že získané znalosti anglického jazyka mohou využít i mimo školní lavice, což je pro mnohé velmi motivující.
Ve výuce anglického jazyka používáme na naší škole učebnice a materiály nakladatelství Oxford University Press, se kterým spolupracujeme již řadu let. Zároveň jsme jako jediná škola v okrese Frýdek-Místek získali status Oxford Quality School. V rámci tohoto partnerství se naši učitelé stávají konzultanty výuky anglického jazyka pro další školy. Rovněž přispívají svými odbornými články do časopisu Novinky z Oxfordu. Stali jsme se tak členem skupiny vybraných škol, kterým toto nakladatelství nabízí širokou paletu výhod:

 

  •  Návštěvy zástupce z Oxford University Press, který seznámí vyučující s nejnovějšími tituly nakladatelství
  •  Automatické zasílání vzorků nových učebnic zdarma
  •  Poskytnutí podpůrných materiálů zdarma
  •  Sponzorování soutěží v anglickém jazyce
  •  Zajištění přednostní účasti na metodických seminářích a konferencích
  •  Možnost podílet se na přípravě nových učebnic a metodických materiálů
  •  Nákup knih a učebnic za zvýhodněné ceny

Druhým významným partnerem naší školy je od roku 2012 British Council v Ostravě, který organizuje celosvětově nejznámější zkoušky pro studenty anglického jazyka – CAMBRIDGE ESOL. Certifikát z těchto mezinárodně uznávaných zkoušek je velkou výhodou při přijímacím řízení na střední a vysoké školy nebo při hledání zaměstnání nejen v celé České republice, ale i v zahraničí.
Učitelé anglického jazyka se zaměřili na zkoušky KET a dětské zkoušky Young Learners Exams ( YLE ) a cíleně připravují žáky 4. - 8. tříd formou odpoledních seminářů k tomuto testování, které pokrývá všechny čtyři řečové dovednosti – poslech, čtení, písemný a mluvený projev. Přes čtyřicet dětí naší školy již obdrželo certifikát mezinárodních
cambridgeských zkoušek v anglickém jazyce.
Spolupráce s British Council přináší žákům, učitelům AJ i rodičům řadu výhod. Především jde o skládání zkoušek YLE přímo v prostorách 11. ZŠ, tedy v prostředí, na které jsou naši školáci zvyklí. Učitelé AJ získávají díky této spolupráci užitečné zdroje a výukové materiály k přípravě chlapců i dívek. Také rodiče mohou využívat během třídních schůzek přítomnosti lektora British Council.
Se jménem naší školy jsou rovněž spojena okresní kola jazykových soutěží. Každoročně v polovině února se sjíždí žáci 6. - 9. ročníků ZŠ z celého okresu Frýdek-Místek, aby poměřili své jazykové schopnosti a dovednosti v soutěži Konverzace v Aj. Pro nadané děti 3. - 4. ročníků organizujeme soutěž Win with Oxford, do které věnuje velice hodnotné ceny a dárky naše partnerské nakladatelství Oxford University Press.
Mezi nové aktivity v oblasti anglického jazyka patří otevření kurzu anglického jazyka pro rodiče a kroužku pro mladé novináře, ve kterém se děti budou podílet na tvorbě školního časopisu vydávaném v anglickém jazyce.
Naši učitelé anglického jazyka si sami postupně vypracovali ucelenou a návaznou metodiku výuky pro předškolní děti a žáky mladšího a staršího školního věku, která vychází z přirozeného osvojování si řeči podobně jako se učíme mateřštinu (gesta, mimika, obrázky, loutky, písničky, hraní rolí apod.) a zároveň si fixují pevné gramatické základy.
Výuka je tedy nejen pro žáky, ale i učitele na naší škole velmi motivující a tvořivá!


Mgr. Iva Novotná 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde