Představujeme se

  • Naše škola se od počátku své existence vepsala do podvědomí občanů města díky barvě své fasády jako "zelená škola". Zelená je barvou úspěchu, zdravého životního prostředí, čistoty ducha a těla, životního směřování a vývoje. Zelená naplňuje ideál našeho vzdělávacího programu "Zelená do života", jehož cílem je vychovat tělesně všestranně zdatné, ekologicky smýšlející žáky se smyslem pro estetické vnímání, pro povinnost, ohleduplnost k druhým a zodpovědnost především vůči sobě samému.
  • Základní škola Jiřího z Poděbrad se již několik let profiluje jako sportovní škola se zaměřením na házenou chlapců, volejbal dívek, plavání a sportovní gymnastiku. Naši sportovci dosahují významných sportovních úspěchů. Řadíme se mezi školy, které byly vybrány do celostátního projektu vyhlášeného ministerstvem školství v rámci intenzifikace výuky tělesné výchovy a sportu na základních školách. Již od první třídy mají děti se zájmem o sport možnost navštěvovat tréninky sportovní gymnastiky, která poskytuje kvalitní všestrannou průpravu pro budoucí sportovce různých odvětví. Specializujeme se na vyhledávání a podporu převážně pohybově nadaných žáků, které soustřeďujeme od 6. do 9. ročníku ve sportovních třídách s upraveným učebním plánem.
  • Filozofií naší školy je poskytnout kvalitní a vyvážené vzdělání, které dává našim žákům možnost rozvíjet své schopnosti v různých oborech lidské činnosti. Zároveň chceme umožnit žákům individuálně vynikat v oblastech, pro které mají nadprůměrné, či mimořádné schopnosti. Na základě zájmu rodičů a podle personálních podmínek školy otevíráme každý druhý až čtvrtý rok 1. třídu se zaměřením na výtvarnou výchovu. Tato třída má rovněž učební plán přizpůsoben své specializaci. Nedílnou součástí tohoto zaměření jsou výtvarné projekty, prezentace a výstavy pro veřejnost i žáky okolních škol.
  • Organizujeme také jazykové, hudební a sportovní soutěže na úrovni okresu, kraje i republiky.
  • Škola vychází vstříc zájmu žáků i širokou škálou povinně volitelných předmětů a kroužků. Děti prvního stupně mohou kvalitně trávit volný čas ve školní družině, jejíž činnost doplňuje a podporuje náš školní vzdělávací program "Zelená do života".
  • Škola je otevřená veřejnosti. V její budově sídlí pobočka Městské knihovny Frýdek-Místek, se kterou pedagogové úzce spolupracují a je využívána nejen žáky a učiteli, ale i veřejností. V jednom ze dvou CO krytů školy působí rockový klub STOUN , který nabízí mládeži sídliště Slezská produkci současné hudební scény. V druhém sídlí občanské sdružení FILADELFIA, které se soustřeďuje na organizování akcí pro děti a mládež. Součástí školy je venkovní brouzdaliště.
  •  Škola úzce spolupracuje s Městem Frýdek-Místek, TJ Sokol Frýdek-Místek, Sportovním klubem Policie Frýdek-Místek, TJ Válcoven plechu Frýdek-Místek, Plaveckým oddílem Frýdek-Místek a Mateřskou školou Mateřídouška ve Frýdku-Místku.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde