Projekt Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí žáků

Lesy České republiky, s.p., podpořily projekt školy „Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí žáků“ poskytnutím sponzorského daru 50. 000,- Kč  za účelem rekonstrukce školní kuchyňky.

Stručná anotace projektu

Výsledkem projektu „Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí žáků“ je připravit odbornou učebnu – cvičnou kuchyňku pro žáky ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109.

Cílem projektu je rekonstrukce cvičné kuchyňky a tím zajištění podmínek pro plnění výuky vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví školního vzdělávacího programu „Zelená do života“ (ŠVP).

Našim záměrem je rozvíjet u žáků kladný vztah ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu a tím navázat i na další projekty školy Ovoce do škol a Volba povolání. Zdravý životní styl je podporován sportovním zaměřením školy.

Výstup projektu

  •  vybudování odborné učebny „Cvičná kuchyň“, kde bude realizována výuka již žáků 1. stupně a to v rámci tématického celku ŠVP Příprava pokrmu a na 2. stupni v rámci tématických celků Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů.
  •  využití odborné učebny pro žáky školní družiny
  • využití učebny v rámci kroužků a dalších volnočasových aktivit žáků (Škola organizuje v souladu s projektem „Humanizace sídliště Slezská“ velký počet odpoledních volnočasových kroužků a aktivit k naplnění volného času žáků.)
  • využití učebny pro občerstvení víkendových sportovních soustředění žáků.

Realizaci rekonstrukce školní kuchyňky plánujeme na období hlavních prázdnin a to na měsíc červenec a srpen 2014.

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde