„Hodina pohybu navíc“ nás prostě baví

„V minulém školním roce, kdy jsme s pokusným ověřováním projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“ začínali, bylo naším cílem přidat něco nového, co se týče všestranného pohybu žáků, neboť jsme školou se sportovním zaměřením a snažíme se hledat nové cesty k tomu, aby se žáci naučili mít sport rádi již od útlého věku,“ vysvětluje ředitel školy Jiří Adámek a dodává, „zaměření Hodin pohybu navíc se týká všeobecného rozvoje dovedností fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, úpolových cvičení, základů gymnastiky, atletiky, plavání, florbalu a bruslení. Projekt se v minulém školním roce velmi líbil, a protože si žáci opět přáli navštěvovat Hodiny pohybu navíc, tak i letos v projektu pokračujeme.“

Jak projekt hodnotí sami trenéři? Martin Strnadel, garant celého projektu na naší škole a zároveň trenér házené, říká, „Žáci navštěvují hodiny rádi, naučí se vždy něco nového. Z hodin odcházejí nadšeni, jsou pro ně velkou zábavou. Děti jsou stále v akci a neustále se zlepšují!“
Trenérka Martina Brunclíková dostala na starosti ty nejmladší šestileté žáky a k celému projektu dodává: „Prvňáčci mívají občas strach z pohybu, z neznámého náčiní a pomůcek, ale postupně tento strach mizí a nakonec se všichni vyřádí. Velmi oceňuji i to, že se děti naučí kamarádství, pravidlům fair play a hlavně, že tráví méně času u počítačů.“

Tento projekt nás velmi zaujal a hodláme v něm nadále pokračovat. Vidíme ho nejen jako vhodnou náplň trávení volného času, ale také jako hlavní motivaci pro to, aby si děti radost z pohybu užívaly.

Táňa Janošcová

  Více o projektu... 

Fotografie...

Pilotní ověřování projektu „Hodina pohybu navíc“

Naše škola byla vybrána ve školním roce 2015 - 2016 k realizaci pokusného ověřování projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV)
č.j.: MŠMT - 11416/2015 s názvem „Hodina pohybu navíc“.

Do pokusného ověřování byli zahrnuti žáci 1. – 3. ročníku naší školy, kteří docházeli do školní družiny.
Toto pokusné ověřování je vyhlášeno také na tento školní rok 2016 -2017 a naše škola v ověřování pokračuje. V průběhu tohoto školního roku je tedy zařazena 1 vyučovací hodina pro každý výše uvedený ročník do odpolední činnosti školní družiny.

Číst dál...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde