Roční plán 2018/2019

Roční plán činnosti Základní školy Frýdek-Místek,
Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek
ve školním roce 2018/2019

2018

2019


 

Září 2018

 •   3. 9.
  • Zahájení školního roku
  • Slavnostní uvítání žáků 1. tříd za účasti ředitele školy, zápis do ŠD
 •   4. 9.  Organizační schůzka třídních učitelů s rodiči žáků 1. ročníku                     
 • 10. 9.  Zahájení činnosti sportovních skupin Centra sportu
 • 13. 9.
  • Třídní schůzky; organizace školního roku - 16:00
  •  Schůzka důvěrníků SRPŠ – 15:00
 • 19. 9.
  • Legiovlak – návštěva expozice k 100. výročí vzniku ČSR; 7. a 8. ročník
  • Atletický čtyřboj - atletika
 • 21. 9.
  • Bruslení 1. stupně
  • Legiovlak – návštěva expozice k 100. výročí vzniku ČSR; 9. ročník
 • 28. 9.
  • Státní svátek – Den české státnosti    
  • Zadání matematické olympiády Z5 – Z9
  • Zachraň strom a adoptuj zvíře -   celoroční ekologická soutěž ve sběru starého papíru Astronomická olympiáda – celorepubliková fyzikálně - počítačová soutěž 
 • (září – únor) Knihovnické lekce k 100. výročí vzniku ČSR

Říjen 2018

 • 1. 10.  Knihovnické lekce – literární pojmy (6. ročník)
 • 2. 10.  Knihovnické lekce – mezinárodní desetinné třídění (7. ročník)
 • 4. 10.
  • Trh vzdělávání a uplatnění 2018; Polárka
  • Prezentace středních škol a firem, přehlídka povolání (pro rodiče a žáky 9. ročníku)
 • 5. 10.               Výuka předčasně ukončena – komunální volby (1. stupeň – 11.00 hod.; 2. stupeň – 11.30 hod.)
 • 5. 10.               Bruslení II. stupně
 • 9. 10.               Knihovnické lekce – Holocaust – IX. B, práce s encyklopedií – VIII. A
 • 10. 10.              Přírodovědný klokan 
 • 11. 10.             Archiv exkurze, 9. ročník
 • 12. 10.             Archiv exkurze, 9. ročník
 • 12. 10.             Knihovnické lekce - Holocaust – IX. A, práce s encyklopedií VIII. B
 • 15. 10.             Dějepisná exkurze – Helfštýn,  Šipka, Starý Jičín – 6. ročník
 • 26. 10.             Bruslení I. stupně
 • 26. 10.             Rozhlasová relace T. G. M., vznik ČSR
 • 29. - 30. 10.    Podzimní prázdniny

                

 •  Korchem – chemická soutěž – říjen, pokračování únor – květen
 •  Mladý chemik - říjen, pokračování únor – duben
 •  Po stopách planety Země  - internetová soutěž (v průběhu roku)
 •  „Ovládám prezentace“ školní soutěž v Powerpointu na téma „100 let republiky“
 •  Divadelní představení dle nabídky
 •  Přespolní běh dívky
 •  Výstava k výročí 100 let vzniku Československa
 •  Hudební soutěž Talent
 •  100. výročí vzniku ČSR Vědomostní soutěž – internetová soutěž


Listopad 2018

 • 2. 11.  Bruslení II. stupně
 • 8. 11.  „Jack and Joe“ - anglické divadlo - 8 – 9. ročník  
 • 16. 11. Rozhlasová relace ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii
 • 12. 11. Svět kolem nás – odborná přednáška + videoprojekce (Kuba)
 • 22. 11. Pedagogická rada
 • 22. 11.
  • Rodičovské schůzky 16:00 – 17:30
  • 17:00 – beseda k přijímacímu řízení na SŠ pro rodiče odcházejících žáků
 • 22. 11.             Odevzdání 1. části MO Z5 a Z9
 • 16. 11.             Bruslení I. stupně
 • 30. 11.             Bruslení II. stupně
 • Dějepisná olympiáda – školní kolo
 • Konverzace v AJ pro žáky 2. stupně – školní kolo
 • Dějepisná exkurze – Osvětim, Krakov  - 8. a 9. ročník
 • Zlatá cihla – matematická soutěž (Gymnázium FM, Cihelní)
 • Po stopách planety Země  - internetová soutěž (v průběhu roku)
 • Beseda s myslivcem ve školní družině


Prosinec 2018

 • 6. 12.               Mikulášský jarmark
 • 10. 12.             Exkurze Úřad práce – VIII. B
 • 11. 12.             Knihovnické lekce – vánoční zvyky – IX. B, VIII. A
 • 11. 12.             Olympiáda v českém jazyce– školní kolo                   
 • 13. 12.             Vánoční nota -  pěvecká soutěž pro děti MŠ a ZŠ města Frýdek - Místek  ZUŠ Frýdek- Místek 9:00
 • 14. 12.             Knihovnické lekce – vánoční zvyky IX. A, VIII. B
 • 12. 12.             Bruslení II. stupně
 • 14. 12.             Bruslení I. stupně
 • 14. 12.             Ukončení činnosti sportovních skupin Centra sportu
 • 21. 12.             Rozhlasová relace – Vánoce
 • 21. 12.             Filmové představení Kino vlast
 • 22. 12. – 2. 1. 2019    Vánoční prázdniny (vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019)
 •  Školní kolo miniolympiáda – 1. stupeň
 •  Ziggy Horváth – koncert - 1. stupeň
 •  Gymnastika Teamgym
 •   Miniolympiáda v AJ pro žáky 5. ročníku – školní kolo
 •   Vánoční florbalový turnaj ve školní družině


Leden 2019

 • 5. 1.  Ukončení MO Z5 a Z9
 • 14. 1. – 18. 1.  Lyžařský kurz – Bílá (7. ročník  + VI. A)    
 • 18. 1. Odevzdání 1. části MO Z6 – Z8
 • 22. 1. Uzavření klasifikace a docházky žáků za 1. pololetí
 • 30. 1. Okresní kolo MO Z5 a Z9
 • 24. 1.
  • Pedagogická a klasifikační porada pedagogického sboru    
  • Recitační soutěž - školní kolo
 • 28. 1. Exkurze Úřad práce – VIII. A
 • 30. 1. „Maškarní karneval“ ve školní družině
 • 31. 1. Rozdání vysvědčení, vyhodnocení prvního pololetí
 • Školní kolo ZO
 • Školní soutěž ve tvorbě animací „Sporty na naší škole“
 • „První pomoc“ – beseda ve školní družině


Únor  2019

 • 1. 2. Pololetní prázdniny
 • 18. – 24. 2. Jarní prázdniny
 • 27. 2.  Okresní kolo Konverzace v anglickém jazyce (konané na naší škole)
 • 28. 2.  Den otevřených dveří 15:00 – 17:00
 • Lyžujeme se Sluníčkem – výjezdový lyžařský kurz pro žáky 1. stupně
 • Okresní kolo Konverzace v AJ  na naší škole
 • Házená  8. –  9. ročník
 • Šplh
 • „Malování“ – školní soutěž v počítačovém kreslení – ZOO
 • „Časovka ve WORDu“ - školní soutěž v ovládání textového editoru                  
 • Školní kolo Chemické olympiády
 • Školní kolo Biologické olympiády


Březen 2019

 • 5. 3.   Exkurze Hyundai - VIII. B
 • 11. – 15. 3. Lyžařský kurz - výběr
 • 15. 3. Ukončení MO Z6 – Z8
 • 19. 3. Exkurze Hyundai - VIII. A               
 • 22. 3. Matematický klokan
 • Loutnička – školní kolo pěvecké soutěže
 •  „Zoner Calisto grafik“ – školní soutěž ve tvorbě vektorové grafiky –
 •  „Labyrinty a  bludiště“
 •  Školní kolo FO
 •  Výtvarná soutěž ve školní družině – soutěž městských družin


Duben 2019

 • 9. 4. Okresní kolo MO Z6 – Z8
 • 11. 4. Čtvrtletní pedagogická rada
 • 11. 4.
  • Třídní schůzky – 16:00 – 17: 30
  • Školní kolo Pythagoriády
 • 12. 4.   Pirátský den
 • 15., 16. 4. Zápis do 1. ročníku
 • 12. – 28. 4. Jednotné přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách
 • 17. 4.  Rozhlasová relace – Velikonoce
 • 18. 4.  Velikonoční prázdniny
 • 26. 4.  Den Země           
 •  
 • Přírodovědná exkurze – Záchranná stanice Bartošovice
 • „Seznam - najdu tam, co neznám“ – celorepubliková soutěž ve vyhledávání informací
 • Divadelní přestavení pro žáky
 • Vědomostní soutěž – cizí jazyky (NJ, RJ, ŠJ) - školní kolo
 • Dopravní soutěž - školní kolo
 • Beseda se včelařem ve školní družině


Květen 2019

 • 17. 5. Rozhlasová relace – Den matek
 • 29. 5. Dějepisná exkurze – Kopřivnice, Hodslavice – 8. ročník
 • 31. 5. Den dětí
 • ŠD    „Kdo dál, kdo rychleji“ atletický trojboj městských školních družin
 • Pohár rozhlasu - atletika
 • Geologická exkurze - 9. ročník
 • Přírodovědná exkurze - výběr
 • Školní  časopis The Originals
 • Atletika
 • Jazyková exkurze – Londýn
 • Spelling bee – školní kolo soutěže v hláskování
 • „Počty v EXCELu“ – školní soutěž v ovládání tabulkového kalkulátoru
 • Exkurze – Volba povolání – Pila Paskov – 8. ročník
 • Divadelní představení
 • „Kdo dál, kdo rychleji“ – atletický trojboj ve školní družině


Červen 2019 

 • 10. – 14. 6.  Výstava kulturních deníků
 • 12. 6.  Vídeň - dějepisná exkurze - výběr
 • 19. 6.  Uzavření klasifikace a docházky žáků za II. pololetí do 13:00
 • 20. 6.  Klasifikační pedagogická rada
 • 28. 6. 
 • Slavnostní ukončení školního roku, zhodnocení školního roku třídními učiteli         
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • 26. 6.  Den zdraví      
 • Slavnostní pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
 • Exkurze Chlebovice – včelařské muzeum -  6. ročník
 • 1 st.     - akce v průběhu celého školního roku:
 • Dopravní hřiště F - M
 • Planetárium Ostrava          
 • Lekce Muzea Beskyd
 • Ovoce do škol, Mléko do škol
 • Český Těšín – divadelní představení
 • Knihovnické lekce – průběžně celý rok           

 

   

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.