Poslání Veselé vědy

Posláním neziskové organizace Veselá věda je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavos-ti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům.

Organizujeme na 1. stupni základních škol kroužky přírodovědných pokusů s cílem ukázat dětem svět biologie, chemie a fyziky jako svět plný záhad a tajemství, které stojí za to prozkoumat.

Děti se naučí chápat nejen základní chemické, fyzikální a biologické děje, ale také samostatné práci s laboratorním nádobím, základy odborné terminologie. V mnoha pokusech používáme látky běžně dostupné v domácnosti, děti tak pochopí podstatu dějů, které vidí denně – srážení bílkovin, neutralizace, rozpouštění, filtrace, exo a endotermické děje, vlastnosti plynů a kapalin a mnohé další.

Děti pracují individuálně, každý dělá svůj pokus. Nabízíme dětem bezpečný prostor, kde mohou svobodně zkoumat „co to udělá“, naši lektoři jsou průvodci dětí, nabízejí jim osvědčený postup, ale zároveň je podporují v experimentování, v objevování vlastních cest. Využíváme učení se chybou – chybu nehodnotíme jako chybu, ale jako příležitost k poučení, k prozkoumání co se stalo a proč. Děti se učí prostřednic-tvím vlastního prožitku a zkušenosti. Věříme, že taková zkušenost je silnějším nosite-lem informací, než virtuální zážitky z TV a internetu.

Veselou vědu založila v roce 2011 naše kolegyně, současná ředitelka Veselé vědy, maminka 3 dětí, původem bioložka. První kroužek otevřela na škole, kam chodily její děti a protože měl kroužek úspěch, oslovila další školy, kroužky se postupně rozšiřo-valy. Nyní působíme v desítkách měst, kroužky a tábory prošly tisíce dětí.

V době školních prázdnin pořádáme příměstské tábory, v průběhu celého roku pro-jektové dny s vědecko-technickou tématikou.
Více na www.veselaveda.cz.

Další články zde.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde