Projekt Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí (FM-POPROS)

Termín realizace: školní rok 2011 / 2012

Prioritou projektu Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí, reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0028, je pokračování ve zvyšování úrovně primárního vzdělávání a pozitivního prostředí na základních školách ve městě Frýdek-Místek. Základním školám je poskytováno odborné poradenství a metodická pomoc zaměřená zejména na mezipředmětové vazby v oblasti průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a osobnostního rozvoje. Cílem je zlepšení sociálního klimatu ve třídách a školách s přihlédnutím na specifika jak třídních kolektivů, tak školy, a podpora při zavádění nových vyučovacích metod a zážitkových forem vzdělávání žáků.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na nově vznikající třídní kolektivy na II. stupni. Za tímto účelem jsou pro žáky šestých tříd realizovány třídenní adaptační kurzy a v průběhu školního roku tři prožitkové programy pod vedením odborných lektorů. Pedagogům je poskytována odborná metodická pomoc formou konzultací a náslechů. Je prováděna analýza stávajících ŠVP s doporučením inovace v oblasti průřezových témat vzhledem ke zjištěným potřebámžáků.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho realizátorem je statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Centrem nové naděje o.s.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde