Partnerství s British Council

British Council je mezinárodní organizace, jejímž cílem je podpora vzdělávání a rozvíjení kulturních vztahů. V České republice je již mnoho let nejvyhledávanějším partnerem učitelů, vládních úřadů, univerzit a dalších vzdělávacích institucí hledajících poradenství a možnost spolupráce při výuce anglického jazyka. British Council si vybudoval celosvětové renomé svou podporou učitelů angličtiny a organizací zkoušek Cambridge ESOL.

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ESOL

  • Úspěšní kandidáti těchto zkoušek získávají certifikát, který má mezinárodní

platnost a je velkou výhodou při  hledání zaměstnání  nebo při přijímacím řízení na střední a vysoké školy jak v České republice, tak v zahraničí.

  • Tyto mezinárodně platné jazykové zkoušky  jsou připravovány špičkovými odborníky a skládány ve více než 130 zemích celého světa.
  • Testovány jsou všechny čtyři základní jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev- ale i znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost efektivně v angličtině komunikovat.
  • Každý rok jsou zkoušky skládány dvěma miliony lidí.
  • Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Naše škola se stala partnerem British Council v roce  2012 a učitelé anglického jazyka se zaměřují na přípravu a skládání dětských zkoušek YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS ( YLE). Tyto zkoušky umožňují našim žákům získat mezinárodní certifikát prokazující znalost angličtiny. Jsou koncipovány tak, aby byly pro děti zábavné a co nejméně stresující. Děti se jejich prostřednictvím seznamují se světem jazykových zkoušek. YLE zkoušky jsou vhodným odrazovým můstkem pro další cambridgeské zkoušky. Dětské zkoušky YLE jsou k dispozici ve třech úrovních:

  • STARTERS
  • MOVERS
  • FLYERS

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde