Koncepce výuky

Koncepce výuky cizích jazyků na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Pojetí výuky cizích jazyků na naší škole vychází z celkové koncepce a vzdělávacího programu zaměřeného na budování a zdokonalování komunikačních a informačních kompetencí žáků.

Přesný fonetický charakter, bohatost slovní zásoby, snadná a hravá komunikační dovednost nejen v základních životních situacích, obohacující kulturní rozmanitost daných jazykových oblastí, jasná struktura mluvnických pravidel - to všechno jsou nezbytné složky pro osvojení si cizího jazyka a jeho plnohodnotné uplatňování v každodenním životě.

Metody a formy práce učitelů, technické vybavení školy nejmodernějšími učebními pomůckami, partnerství školy s dalšími subjekty podporujícími vzdělávání v oblasti cizích jazyků a zapojení školy do různých forem soutěží přispívá k optimální motivaci žáků učit se cizí jazyky.

Již od 1. třídy se žáci seznamují s anglickým jazykem, v lepším případě mohou žáci navázat na první zkušenosti s angličtinou, kterou získali v předškolním období. Vyučují se 2 hodiny angličtiny týdně. Od 3. ročníku základního vzdělávání je výuka posílena na 3 hodiny týdně. Žáci posledního ročníku základního vzdělávání mají výuku angličtiny obohacenou o jednu hodinu Konverzace v anglickém jazyce.  Anglický jazyk je v našem cizojazyčném vzdělávacím programu považován za prioritní. 

V osmém ročníku základního vzdělávání si žáci volí další cizí jazyk, který se vyučuje jak v osmém tak v devátém ročníku vždy 3hodiny týdně. Škola k volbě nabízí žákům a jejich  rodičům  němčinu, ruštinu a španělštinu.

Výuka anglického jazyka probíhá podle učebnic Happy House, New Happy Street, Project vydavatelství Oxford University Press.

Německý jazyk se vyučuje podle učebnic Heute haben wir Deutsch vydavatelství Jirco.

Ve výuce ruského jazyka se používá učebnice Raduga po novomu  vydavatelství Fraus.

Při výuce španělského jazyka se využívá učebnice La Pandilla vydavatelství Edelsa. 

Oxford Quality School

Naše škola se stala ve školním roce 2008/2009 partnerem nakladatelství Oxford University Press a od školního roku 2009/2010 získala jako jediná škola v okrese Frýdek-Místek status Oxford Quality School. V rámci tohoto projektu se učitelé naší školy stávají konzultanty výuky anglického jazyka pro další školy a využívají další výhody tohoto partnerství.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde