Den zdraví pro žáky 1. stupně

Ve čtvrtek 27. června park u naší školy opět ožil dětským štěbetáním a pobíháním mezi jednotlivými stanovišti. Tradičně se zde konal Den zdraví pro žáky 1. stupně. Děti se vydováděly nejen při různých pohybových aktivitách, ale musely prokázat své znalosti například při poskytování první pomoci, určovaly dopravní značky, vyzkoušely si přenos raněného.

Do této akce se letos zapojili žáci třídy IX. B a já jim za jejich ochotu a vstřícnost děkuji. Zhostili se svých úkolů opravdu na jedničku. Poděkování samozřejmě patří všem, kteří  jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru této akce a SRPŠ děkujeme za finanční podporu, díky níž jsme mohli děti potěšit malým ledovým překvapením.

Fotografie...

Den zdraví

V úterý 25. června proběhl na naší škole tradiční Den zdraví. Soutěžící družstva tvořili žáci 6. - 8. ročníku. Jednotlivé skupiny žáků změřily mezi sebou síly v různých pohybových disciplínách. Své znalosti a dovednosti mohli žáci zúročit v dopravní výchově, v práci s buzolou nebo v hodnocení zásad chování při živelných katastrofách. V neposlední řadě si členové družstev poradili i při poskytování první pomoci, při osvojení zásad zdravého životního stylu a při zvládání jiných nebezpečných situací.

Deváťáci však také nezaháleli. Stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích. Všem „zkoušejícím“ děkujeme za tuto jejich práci, stejně jako učitelům, kteří na stanovištích dohlíželi.

Rádi bychom poděkovali i studentům II. A Střední zdravotnické školy (obor Praktická sestra) a jejich pedagogickému doprovodu, paní Lackové, za odbornou přípravu soutěžních stanovišť první pomoci.

Po sečtení všech bodů je pořadí vítězných družstev následující:

1. místo – 219 b. - družstvo VII. A: Adamec Filemon, Kula Tomáš, Kazík Adam, Škola Oldřich, Metz Tomáš

2. místo – 207 b. - družstvo VII. A: Berek Matyáš, Zahradník Jakub, Hlaváč Matěj, Veselková Klára, Ivánková Sofie, Dvořáková Sofie

2. místo – 207 b. - družstvo VI. A: Mončka Michal, Křištofová Eliška, Matoušková Mia, Világi Matěj, Žídková Lucie, Machová Anna

3. místo – 205 b. - družstvo VII. C: Hráčková Monika

Vítězům blahopřejeme.

Fotky ze stanovišť...

Dopravní soutěž 4. tříd

Dne 26. června se uskutečnila Dopravní soutěž pro žáky 4. ročníku o putovní pohár. Naši školu reprezentovaly dva týmy. Soutěžící museli projít čtyřmi náročnými disciplínami, kterými byly jízda městem, jízda zručnosti, první pomoc a vědomostní test. Během soutěže byl pro všechny zúčastněné připraven bohatý doprovodný program a občerstvení. Všichni naši žáci předvedli skvělé výkony a skupině ze 4. B gratulujeme ke krásnému 3. místu. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Číst dál...

Pasování na čtenáře

V posledním červnovém týdnu čekala na naše prvňáčky z obou tříd v knihovně malá slavnost.

Nejdříve museli splnit 3 úkoly, aby dokázali, že už umí číst. Následně složili slavnostní slib, kde se zavázali "ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno dobré, co je v nich napsáno." Pak teprve mohli s korunou na hlavě usednout na čtenářský trůn, kde byli za potlesku ostatních pasováni na čtenáře. Gratulujeme!

Fotografie...

Úspěšné republikovém finále dopravní soutěže

Vítězové krajského kola Nella Segečová, Johana Nováková, Adam Tesarčík a Dominik Uhrin se zúčastnili republikového finále, které se konalo 18. - 20. června v Hradci Králové.

Soutěž probíhala ve dvou dnech a nejlepší děti z celé republiky plnily pět náročných disciplín. První den absolvovaly jízdu po dopravním hřišti, testy znalosti z pravidel silničního provozu a snažily se pomoci zraněnému cyklistovi. Volné odpoledne a večer trávili soutěžící koupáním ve Stříbrném rybníku, plážovým volejbalem a sportovními aktivitami, které pro ně připravil Decathlon a Armáda České republiky (POKOS - příprava občanů k obraně státu).

Druhý den na všechny čekala dopravní mapa a jízda zručnosti. Po nekonečném čekání na celkové výsledky se všichni čtyři mohli radovat z krásného 7. místa.

Všem blahopřejeme a už teď se těšíme na další cyklistické soutěže!

VIDEO Z JÍZDY ZRUČNOSTI 

Zachraňme strom, adoptujme zvíře

Letos proběhl na naší škole 22. ročník projektu, jehož cílem je sbírat starý papír a finanční výtěžek pak věnovat na adopci medvědice Oliny v ZOO Ostrava.

Povedlo se nasbírat 7606 kg starého papíru. Do ZOO v Ostravě jsme poslali 5000 Kč na adopci medvěda ušatého. Přispěli jsme 2300 Kč na neziskovou organizaci Člověk v tísni a také žákům na ekoaktivity. To vše díky vám, děti, rodiče, učitelé a zaměstnanci školy. Děkujeme!

 A jak tedy dopadla soutěž ve sběru papíru?

Kategorie tříd:

  1. místo – 2. A  - 1306,5 kg papíru
  2. místo – 2. B  - 1069 kg papíru
  3. místo – 7. B – 609,5 kg papíru

Kategorie učitelů:

  1. místo – p. uč. Pyšková – 212 kg papíru
  2. místo – p. uč. Tofel – 205 kg papíru
  3. místo – p. uč. Vránová – 83 kg papíru

Vítězům blahopřeji. Vítězná třída 2. A  pojede na exkurzi do ZOO Ostrava. Další umístěné třídy a učitelé získali diplom a odměnu.

Děkuji všem a těším se na příští ročník.

Fotky vítězů...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde