Vybíráte školu pro vaše dítě ?

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK - MÍSTEK, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109

Nabízí:

 • Školní vzdělávací program Zelená do života
 • Dietní stravování pro žáky, vyhlášená školní kuchyně
 • Plavání  - v rámci školního vzdělávacího programu na 1. i 2. stupni
 • Pohybové a sportovní aktivity (sportovní gymnastika) – od 1. ročníku
 • Přípravný kurz pro předškoláky
 • Výukové materiály pro žáky 1. ročníku zdarma
 • Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
 • Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu – od 6. ročníku
 • Výuka německého, španělského a ruského jazyka – od 8. ročníku
 • Pestrá škála volitelných předmětů a zájmových kroužků – Veselá věda, sportovní hry, keramika, pěvecko-dramatický kroužek, výtvarný kroužek, floorball, turistický a další
 • V prostorách školy plavecký bazén, městská knihovna,

SPC pro vady řeči a sluchu

 • Školní družina - provoz od 6:00 – 16:30 hodin
 • Exkurze doplňující výuku, lyžařské kurzy
 • EU projekty – Doučování žáků, Projektové dny
 • Školního psychologa, školské poradenské pracoviště
 • Den otevřených dveří – 16. 2. 2023 nebo 16. 3. 2023 v časech: 15:00; 15:30; 16:00; 16.30 individuální forma prohlídky školy.
 • Informace o naší škole naleznete na  www.11zsfm.cz, nebo si sjednejte osobní schůzku na tel. čísle 558 425 512 Mgr. Táňa Janošcová.

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k Zápisu do 1. ročníku, který proběhne v pondělí 17. dubna 2023 od 13.00 – 17.00 a v úterý 18. dubna od 13.00 – 17.00 hodin. 

Leták zde.

Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého uvážení.

Těšíme se na Vás!

Učitelé a žáci Základní školy Frýdek - Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Krajské kolo Přírodovědné soutěže

Lidské tělo – to bylo téma Přírodovědné soutěže, kterou pořádá již 14 let Mendelovo gymnázium v Opavě.

Oblastní kolo pro žáky 9. ročníku a víceletých gymnázií se letos poprvé konalo v prosinci na Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Družstvo z naší školy ve složení Sabina Geržová a Klára Urbišová se jako jediné zúčastnilo za sekci základních škol a tedy i postoupilo do kola krajského, které proběhlo 27. ledna v Opavě. Celkem 16 týmů mladých, nadšených a zapálených zájemců o přírodní vědy celý den bádalo a řešilo teoretické i praktické úkoly z oblasti chemie, fyziky, přírodopisu, ekologie i zeměpisu. Body mohli soutěžící získat také za nepovinný úkol, který spočíval ve vytvoření videonahrávky na téma Lidské tělo. Nutno říci, že soutěž probíhala ve tříčlenných týmech, náš tým měl ale smůlu, jeden člen onemocněl v oblastním kole a stejná situace se opakovala i v krajském kole. Do Opavy jsme vyrazili s týmem „Jedenáctka“ ve složení Klára Urbišová a Alena Alešová.              Děvčata si i v menší sestavě vedla výborně a výsledkem je krásné 13. místo. Zvláště oceňuji kategorii ekologie, kde „Jedenáctka“ získala nejvyšší možný počet bodů.

Gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Pamětní list...

Karnevalové maškary

 

Ve čtvrtek 26. ledna vypuklo, po delší pauze, v naší vyzdobené jídelně karnevalové veselí. Veselý byl hlavně program, který pro maškary připravili „ Klauni na volné noze“ a ve kterém nechyběla prohlídka masek, tanec, soutěže, výhry, bublifuk ani legrace, se kterou nás karnevalem provázeli. Velké poděkování patří maminkám, které pro děti připravily bohaté občerstvení, také SRPŠ i našim žákům Davidovi J. a Dominikovi Š., kteří taneční prostor bravurně osvětlovali. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na úpravě prostor a úklidu po karnevalu a těšíme se na další ročník.   

Vychovatelky ŠD

Fotky z karnevalu...

Volby nanečisto

V pondělí 23. ledna se uskutečnily na naší škole žákovské prezidentské volby. Voliči se stali žáci tříd 9. ročníku. Volby probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné. Žáci Semináře společenskovědních oborů sestavili volební komisi, připravili volební místnost s volební urnou a plentou, za níž voliči kroužkovali na hlasovacích lístcích jméno vybraného kandidáta.

Cílem nebylo jen si vyzkoušet, jakým způsobem budou volit v budoucnu oni sami jako občané České republiky, ale také výchova k demokracii a občanské společnosti. Na základě vlastní zkušenosti měli žáci možnost seznámit se s volebním systémem České republiky.

V rámci Výchovy k občanství jsme se zaměřili na téma voleb a důležitost volebního práva, které tvoří základní stavební kámen demokracie. Myslím si, že pro žáky devátých tříd naší školy to byla dobrá zkušenost. O školní prezidentské volby byl velký zájem, což dokazuje velký počet voličů. Z celkového počtu voličů 50, byly pouze 3 hlasovací lístky neplatné. Na fotografii je také volební statistika včetně výsledku daných voleb.  

Fotografie z voleb...

Vysvědčení na Ondřejníku

Dne 31. ledna se do Beskyd pro své vysvědčení vydali žáci 6. A a 6. C, konkrétně na Ondřejník. Zasněženou krajinou všichni účastníci výletu úspěšně vystoupali k roubence, kde byla možnost občerstvení. Po slavnostním předání vysvědčení byl zahájen sestup - v některých případech spíš sjezd - k vlakovému nádraží do Frýdlantu nad Ostravicí. 

Podle ohlasů si šesťáci výlet užili. A že mají na co vzpomínat... :-))

Fotky...

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

V pondělí 23. ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 39 žáků 6. - 9. ročníku.

Soutěžní otázky byly rozděleny do dvou částí - práce s atlasem a práce bez atlasu. Získané body se v závěru sečetly a vytvořily celkové pořadí. Vítězové jednotlivých kategorií budou naší školu reprezentovat v okresním kole, které se koná  22. února. Vítězům blahopřejeme! 

Nejlepší řešitelé:

KATEGORIE  A (6. ročník)

1. Tomáš Metz (6. A), 2. Simona Ficková (6. A), 3. Adriana Jiříková (6. B)

KATEGORIE B (7. ročník)

1. David Slezák (7. B), 2. Brian Markus Horvát  (7. A), 3. Adam Vojkovský (7. A)

KATEGORIE C (8. a 9. ročník)

1. Vojtěch Jarošek (8. B), 2. Ondřej Štefko (9. A), 3. Daniel Zedek (9. A)

Celkové výsledky...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde