Biologická olympiáda

Těžký život ve vodě, to je téma letošního 55. ročníku biologické olympiády.

Z důvodu pandemie Covid-19 proběhlo školní kolo v úterý 30. 3. 2021 online formou a téma bylo stejné, jako v loňském školním roce. Zúčastnilo se ho 13 žáků v kategorii D (6. a 7. ročníky) a 18 žáků v kategorii C (8. a 9. ročníky).  První částí byl test, pak následovala poznávačka 15 rostlin a 15 živočichů a nakonec praktický domácí úkol. Mladší žáci zjišťovali složení tří druhů vod a starší žáci pozorovali chování vejce ve sladké a slané vodě.

Všichni soutěžící si zaslouží za svůj výkon pochvalu. 

Nejlépe si vedli tito žáci:

V kategorii D: Riana Polomská (7. B), Vojtěch Jarošek (6. B) a Ondřej Štefko (7. A) – oba shodný počet bodů

V kategorii C: Petr Rytíř (8. B), Simona Lukáčová (9. A) a Michaela Šebestová (8. A)

Další výsledky naleznete níže.

Žáci z 1. místa postupují rovnou do krajského kola, které se bude konat 1. 5. 2021 opět online formou. Navíc ale musí vypracovat vstupní úkol, který je podmínkou účasti v krajském kole.

Oběma postupujícím přejeme hodně úspěchů!

Tabulky s výsledky

Informace k režimu výuky od 29. 3. 2021

Oznamujeme, že nastavený režim výuky se nemění a žáci i nadále pokračují v distančním vzdělávání. Předpokládaná změna je očekávána od 12. 4. 2021. Sledujte proto, prosím, školní webové stránky.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Upřesnění podmínek zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Na základě rozhodnutí ministerstva školství proběhne letošní zápis distanční formou bez osobní účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Na základě rozhodnutí zřizovatele školy se termín zápisu prodlužuje na období od 6. do 20. dubna 2021.

Žádosti o zápis do 1. ročníku základního vzdělávání možno získat v článku Kritéria a podmínky pro přijetí žáka do 1. ročníku zde, ev. o odklad povinné školní docházky možno nalézt zde. Dané žádosti možno vyzvednout také na vrátnici školy (denně od 7:30 do13:00 hodin).

 

Možnosti podání žádosti:

  1. Prostřednictvím datové schránky školy (ID DS 529gie3)
  2. Prostřednictvím školního mailu, kdy je žádost podepsána elektronickým podpisem nebo je naskenována s vlastním podpisem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
  3. Prostřednictvím poštovních služeb na podatelnu školy
  4. Osobním doručením na podatelnu školy (sekretariát nebo vrátnice školy)

Ve všech případech – kromě osobního podání na sekretariát školy – nutno přiložit kopii rodného listu zapisovaného dítěte.

Další informace k zápisu zde.

Mgr. Libor Kuča
 ředitel školy

Pokyn ředitele školy - režim výuky od 8. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 bude výuka po jarních prázdninách, které v našem okrese probíhají od 1. 3. do 5. 3. 2021 a během kterých se nekoná žádná forma výuky ani činnost školní družiny, organizována podle následujících pravidel.
  1. Všichni žáci od 1. do 9. ročníku budou absolvovat distanční formu výuky podle upravených rozvrhů pro distanční výuku v prostředí Google Classroom. Při distanční výuce se žáci aktivně účastní online výuky, samostatně plní domácí zadání, a to nejen v předmětech online vyučovaných, ale také v dalších předmětech. Tato zadání budou zveřejňována v tomtéž prostředí Google Classroom. 

  2. Služeb školní jídelny mohou využívat všichni přihlášení žáci v distanční formě vzdělávání, a to formou venkovního odběru oběda přes okýnko. (výdej pro žáky v době od 12.30 do 14.00 hodin).
    Žáci, kteří mají uhrazené stravné a nechtějí se školního stravování v tomto období účastnit, se musí odhlásit.
 
Předpokládaná platnost daného opatření je do 21. 3. 2021. Pro případ jakékoli změny žádáme rodiče o sledování školního webu nebo své mailové pošty.
 
Děkujeme za spolupráci.
     Mgr. Libor Kuča
         ředitel školy
 
Informace k ošetřovnému naleznete zde:
 
 

Úspěch v okresním kole Zeměpisné olympiády

V polovině února uspořádala Masarykova univerzita v Brně netradiční on-line okresní kolo zeměpisné soutěže. Účastníci měli přesný časový harmonogram pro jednotlivé části: práci s atlasem, písemný test a praktickou část. Naši školu reprezentovali nejlepší žáci ze školního kola, které proběhlo také on-line koncem ledna.

S náročnými úkoly si nejlépe poradil Jiří Petlach (6. B), který obsadil krásné 2. místo ve své kategorii a postupuje do krajského kola.

Velmi úspěšnými řešiteli byli také Alena Alešová (7. A), která se umístila na pěkném 6. místě a Vojtěch Jarošek (6. B), který skončil na 7. místě.

Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěchu a Jirkovi držíme palce v krajském kole, které se bude konat příští týden.

Výsledky školního kola...

Etický kompas v třídních kolektivech

V minulém školním roce naše škola přijala výzvu Moravskoslezského kraje, který každoročně vyhlašuje dotační programy v různých odvětvích, a zapojili jsme se do programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021“.

Účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali. Naším záměrem bylo využít její podstatnou část k financování návazných preventivních programů pro naše žáky s názvem „Etický kompas“, díky kterému se žáci lépe orientují v základních otázkách etické výchovy a pomohou jim při řešení některých složitých situací každodenního života. V daném projektu úzce spolupracujeme s o.p.s. Pavučina a jejich lektory. Získané finanční prostředky z daného projektu měly také pomoci zajistit adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. Vše bylo předem naplánováno a zařízeno. Epidemiologická situace však naše plány pozměnila.

Adaptační pobyt nově vzniklých kolektivů tříd 6. ročníku byl nahrazen adaptačními aktivitami pro žáky 1. a 6. ročníku přímo ve škole pod vedením třídních učitelů a školní psycholožky. Ve třídách 1. stupně se podařilo během podzimu 2020 zrealizovat 10 preventivních programů, během února 2021 (za dodržení hygienických opatření) další 3 programy.

Ostatní preventivní aktivity jsou prozatím odloženy. Přáli bychom si, abychom je mohli po návratu žáků k prezenční výuce dokončit.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.