Festival čtení na naší škole

V první polovině listopadu 2019 se naše škola opět zapojila do kampaně na podporu čtenářství - Festivalu čtení vyhlášené Knihovnou FM. Žáci z osmé a deváté třídy nejprve přečetli našim prvňáčkům ukázky z dětských knih. Poté si nimi povídali o tom, jaké jsou jejich oblíbené knihy a která témata je nejvíce baví.

Akce měla příznivý ohlas a určitě přispěla k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Fotky...

Projektový „Den stromů“

Ve středu 6. listopadu prožila skupina dětí ze školní družiny projektový den s panem myslivcem Martinem Hlaváčem. Žáci poznávali stromy, jejich typické vlastnosti a znaky v okolí školy, přilehlého parku a školní družiny. Procvičili si čich, hmat a zrak. Zábavné soutěže s omalovánkami, tiskátky a pracovními listy byly založené na vědomostech o stromech a přírodě. Z didaktických her si děti zahrály velké PexeTRIO, obrázky 50-ti našich stromů a hru „Kdo ví – odpoví“. Akce vedla k rozšíření a doplnění učiva o lese, prohloubení zájmů o les a přírodu. Žáci sdíleli vlastní zkušenosti a poslali zvířátkům kaštany na zimu.

Chtěli bychom panu Hlaváčovi poděkovat za velmi dobře a zábavně připravené odpoledne a vyprávění o stromech. Těšíme se na další setkání.

Fotografie ...

IT soutěž

Střední škola informačních technologií ve Frýdku-Místku pořádala tento týden již devátý ročník soutěže pro žáky osmých a devátých ročníků základních škol. Také naše škola se letos zúčastnila s šestnácti vybranými žáky se zájmem o informační technologie. Soutěž je pořádána ve dvou kategoriích, „SOUTĚŽ MLADÝCH GRAFIKŮ“ a „ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Z INFORMATIKY“.

Číst dál...

Návštěva Okresního archivu ve Frýdku-Místku

Žáci IX.A a IX.B se v rámci společensko-vědních předmětů vydali koncem září do Okresního archivu ve Frýdku-Místku.

Nejdříve si prohlédli dokumentární film, který je seznámil s historií této instituce a s činností archivářů. Nejstarší listinu z roku 1438 vydanou Janem Čapkem ze Sán, pánem na Hukvaldech,  sice neviděli, ale mohli si prohlédnout jednu mladší, z roku 1611, kdy král Matyáš II. potvrzuje městu Frýdku dosavadní privilegia, zejména čtyři výroční trhy ve svátek Tří králů, Jana Křtitele, sv. Václava a sv. Kateřiny. Listina je opatřena červenou pečetí ve voskové misce a přivěšena na hedvábných nitích. Listovali také v třídních výkazech z roku 1896 a viděli vysvědčení s předměty jako krasopis, dějeprava, silozpyt/fyzika/, lučba/chemie/, přírodozpyt…

Žáci se seznámili s pojmy jako archiv, archivní fond, archiválie, depozitář, matrika, s nimiž se setkávají i v hodinách dějepisu. Následovala praktická prohlídka depozitáře s archivními fondy. Navštívili i restaurátorskou dílnu a seznámili se tak s prací těch, kteří se snaží zachovávat kulturní dědictví dalším generacím.

 

Vystoupení pěvecko-dramatického kroužku

V úterý 12. listopadu čekal děti z pěvecko-dramatického kroužku velký den!

Jejich první veřejné vystoupení v letošním roce a rovnou pro plné hlediště Národního domu v Místku. Svým pásmem písní a básniček tak potěšily přítomné na tradičním setkání Klubu seniorů. Zazněly jak písně lidové, tak i od tvůrců Uhlíře, Svěráka a písně pohádkové. Recitátoři přednesli krásné básně českých autorů.  A ač byla tréma veliká, děti se nenechaly ničím rozhodit a podaly skvělý výkon. Čekala na ně i sladká odměna.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a už se těšíme na další vystoupení.

Kouzelná Andalusie - poznávací zájezd do Španělska

Na přelomu září a října se skupinka vybraných žáků devátých tříd naší školy vypravila za poznáváním krás Španělska. Cesta na úplný jih byla sice náročná, zato velmi krásná. Naše první celodenní zastavení patřilo Barceloně.  Tam jsme navštívili přístav, Gotickou čtvrť, katedrálu, Paseo de Gracia s domy Casa Batlló a Casa Milá od Antonia Gaudího, La Boquería a samozřejmě katedrálu Sagrada Familia. Poté jsme zamířili do letoviska Torremolinos, kde jsme byli ubytování v hotelu poblíž mořské pláže. Každý den jsme vyjížděli po vydatné snídani na prohlídku nejzajímavějších španělských míst. Navštívili jsme Granadu (nádhernou Alhambru - hrad středověkých arabských králů), Córdobu (muslimskou mešitu, románský most a centrum města), Sevillu (třetí největší katedrálu v Evropě, kde jsou uloženy ostatky Kryštofa Kolumba), Málagu (římské divadlo, muzeum Pabla Picassa a jeho rodný dům, býčí arénu a muzeum La Malagueta), a dokonce jsme zamířili za opičkami na Gibraltar.

Poznávací zájezd se všem velmi líbil. Mnozí využili krásného počasí a vykoupali se i v říjnu v moři. Žáci nejen zhlédli zajímavá místa ve Španělsku, ale mohli si i ověřit svoji znalost španělštiny v praxi.

Poděkování patří rodičům i panu řediteli, že umožnili tento zájezd uskutečnit.

Fotografie...

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.