Organizační opatření

Vážení rodiče,
na základě krizového opatření Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 Vám sděluji, že od 12. 10. 2020 bude výuka až do odvolání realizována na naší škole v tomto rozsahu:

1. stupeň

 • běžná výuka, stejný režim jako doposud
 • výuka plavání zrušena, místo ní běžná Tv
 • školní kroužky zrušeny

2. stupeň

v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020

 • prezenční výuka: VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A - dle běžných rozvrhů
 • distanční výuka: VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B – dle upravených rozvrhů

               v týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2020

 • prezenční výuka: VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B - dle běžných rozvrhů
 • distanční výuka: VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A – dle upravených rozvrhů
 • školní kroužky zrušeny

Školní družina

 • bez omezení
 • zájmové kroužky ŠD bez omezení s dodržením platných hygienických pravidel, pouze kroužek plavání zrušen

 

Školní jídelna

 • stravování 1. stupně běžně dle ukončení výuky
 • stravování žáků prezenční výuky dle ukončení výuky
 • stravování žáků distanční výuky od 12.00 do 13.00 hodin, vstup do školní jídelny zadním vchodem z ulice Lysohorského (u tělocvičen)

Informace o podmínkách se stále upřesňují, proto Vás žádám, abyste průběžně sledovali  zveřejňování těchto informací na našich webových stránkách.

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Zachraňme strom, adoptujme zvíře – v pátek začínáme!

Vyhlašujeme 19. ročník školního projektu.

Čeho se projekt týká? Sbíráme starý papír, čímž zachraňujeme stromy a získaný finanční výtěžek za sběr zasíláme na adopci medvědice Oliny do ostravské ZOO.

 • 9. října 2020
 • 4. prosince 2020
 • 12. února 2021
 • 16. dubna 2021
 • 4. června 2021

Čas a místo: pátek od 7 do 8 hodin u vstupu na 1. stupeň.

Dle nových podmínek soutěže nevybíráme tvrzený papír a lepenku.

Vybíráme noviny, letáky, časopisy. Papír musí být svázaný!!!

Za přinesený papír, zachráněné stromy a medvědici Olinu předem děkujeme!

Oznámení ředitele školy

V pátek 25. 9. 2020 bude výuka probíhat podle řádného rozvrhu hodin. K dnešnímu dni – 23. 9. 2020 – absence žáků nedosáhla takové míry, aby bylo potřeba ředitelským volnem přerušit výuku.

Mgr. Libor Kuča – ředitel školy

Oznámení - informace pro rodiče

Třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 10. září 2020, proběhnou neosobní formou zasláním informačního mailu. Důvodem této změny jsou obavy školy ze zvýšeného epidemiologického rizika, které by osobní účast zákonných zástupců ve školní budově mohlo způsobit.
Děkujeme za pochopení.

Zachraňme strom, adoptujme zvíře - výsledky soutěže ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/20 proběhl 18. ročník projektu, zaměřeného na sběr starého papíru a na finanční pomoc Zoologické zahradě v Ostravě v podobě adopce medvědice ušaté Olgy. Protože události v Austrálii, kterou zasáhly silné požáry, nás nenechaly klidnými, tak jsme se rozhodli uspořádat navíc mimořádný sběr papíru a získaný finanční výtěžek zaslat na pomoc australské fauně. Samozřejmostí projektu je soutěž mezi třídami a také zaměstnanci školy, kdo nejvíce nasbírá starého papíru. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie tříd:

 • 1. místo – 2.B – 1485,5 kg papíru
 • 2. místo – 3.C – 894,5 kg papíru
 • 3. místo – 7.A – 416 kg papíru

Kategorie učitelů:

 • 1. místo – p. uč. Pyšková – 286 kg
 • 2. místo – p. uč. Vránová – 121 kg
 • 3. místo - p. vych. Čupová – 88,5 kg

Vítězům blahopřeji. Vítězná třída pojede navštívit medvědici Olgu do Ostravy, na jejíž adopci jsme zaslali 5 000 Kč. Do Austrálie putovalo 2000 Kč.

Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkuji a těším se na příští ročník, který startuje v pátek 9.10.2020.

Fotky vítězných tříd

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 slavnostním zahájením v jednotlivých třídách v 8:00 hodin a bude ukončen ve všech ročnících 8:45.

Prvňáčky a rodiče přivítají ve třídách jejich třídní učitelky Mgr. Petra Frühbauerová v 1. A  a Mgr. Jana Štefková v 1. B.

Výuka v tento den bude ukončena v 8.45 hodin. Poté se pro rodiče prvňáčků  uskuteční v jednotlivých třídách úvodní třídní schůzka. Na programu budou upřesňující informace k organizaci prvních školních dní, doplňující informace ke školním pomůckám a seznámení rodičů s režimem a chodem školy. Po dobu konání této schůzky se o žáky postarají paní asistentky ve vedlejších třídách.

Třída 1. A je umístěna v 1. patře pavilonu B.

Třída 1. B se nachází ve 2. patře pavilonu B.

Výuka 1. A, B ve dnech 2. 9. – 4. 9. bude ukončena vždy v 11.40.

V pátek 4. 9. 2020 v obou třídách 1. ročníku již začíná plavání od 7.45 – 8.30 a výuka podle rozvrhu. Plavání bude ukončeno 13. 11. 2020.

 

Školní družina

1. 9. 2020 zápis do ŠD od 7:45; provoz ŠD od 8:45 do 12:00 hod.

Další dny provoz již od 6:00 do 8:00 hod (ranní družina) a odpoledne od konce vyučování žáků do 16:30 hodin. (bližší informace na webových stránkách školy v sekci školní družina)

 

Školní jídelna

Školní jídelna v provozu od 1. 9. 2020; prodej stravenek v pondělí 31. 8. 2020 od 12.00 do 15.00 hodin, v úterý 1. 9. 2020 od 7.00 do 9.00 hodin, ve středu 2. 9. 2020 od 7.00 do 8.00 hodin. (bližší informace na webových stránkách školy v sekci školní jídelna)

Žáci vyšších ročníků zahájí školní rok v plném rozsahu za dodržování zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou při vstupu do budovy školy a při vstupu do kmenové třídy. Nemocní žáci a další třetí osoby nebudou do školy vpuštěni.

Zákonným zástupcům žáků, mimo žáků 1. ročníku po dobu od 1. 9. do 11. 9. 2020, kdy budou moci vstoupit do prostor šatny, a třetím osobám bude pobyt uvnitř budovy školy omezen.

Žádáme rodiče, aby v souvislosti se zvýšenými hygienickými opatřeními při vstupu do budovy školy vždy  použili desinfekci rukou. Přijatá opatření se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.