Adaptační pobyt

Ve dnech 20. – 22. 9. 2022 měli po delší odmlce naši šesťáci opět možnost vyrazit na adaptační pobyt, strávit tak čas se spolužáky mimo časoprostor běžný pro školu a hned na startu 2. stupně základní školy se co nejvíce poznat v novém kolektivu a utužit třídní vztahy.

V proměnlivém počasí jsme vyrazili pěšky ze školy směr ubytovací zařízení Palkovické hůrky. I přes občasný déšť se nálada po celé desetikilometrové trase držela na výborné úrovni s nepřetržitým řetězem vtípků a hlášek a také ve výborném tempu. Po příchodu na místo proběhlo rozdělení skupin na pokoje a hlavně velice zasloužený oběd, po kterém děti rády využily prostor na krátký odpočinek. Ihned první den jsme se také pustili do prvních aktivit k většímu seznámení se mezi sebou, spolupráci a komunikaci. Den jsme zakončili několika známými písněmi u kytary, kdy některým šlo opravdu až o hlas. Se začátkem druhého dne pobytu jsme opět roztočili kolečko společných aktivit, a to částečně pod vedením třídních učitelů a asistentů a částečně pod vedením školní psycholožky, se kterou se děti mohly ještě více ponořit do mezitřídních vztahů. Tyto aktivity si děti ve společném hodnocení velice pochvalovaly a byly za ně rády. I přes nepříznivé počasí jsme poté stihli ještě krátký výlet na nedalekou rozhlednu. Den byl zakončen společnou krátkou, ale intenzivní diskotékou, při které tedy přišli o hlas už i ti, kterým se to nepovedlo u kytary. Společný pobyt jsme zakončili opět cestou pěšky zpátky ke škole.

Adaptační pobyt shledávám jako velice zdařilý. Ukázalo se, že čas strávený společně mimo školu je k nezaplacení, kdy děti mají prostor na zcela jiné společné činnosti než ve školní výuce, a tedy na lepší poznání se, získání i poskytnutí respektu, vzájemné toleranci a přívětivější komunikaci mezi sebou. samými.

Fotky z pobytu...

Zachraňme strom, adoptujme zvíře – v pátek začínáme!

Vyhlašujeme 21. ročník školního projektu.

Čeho se projekt týká? Sbíráme starý papír, čímž zachraňujeme stromy a získaný finanční výtěžek za sběr zasíláme na adopci medvědice Oliny do ostravské ZOO.

Čas a místo: pátek od 7 do 8 hodin u vstupu na 1. stupeň.

Termíny:

  • 7. října 2022
  • 2. prosince 2022
  • 17. února 2023
  • 14. dubna 2023
  • 9. června 2023

Vybíráme noviny, letáky, časopisy. Papír musí být svázaný!!!

Kartony musí být svázány zvlášť.

Pokud dáváte do sběru staré knihy, tak musí být bez pevných desek.

Za přinesený papír, zachráněné stromy a medvědici Olinu předem děkujeme!

Návštěva Okresního archivu ve Frýdku - Místku

Dne 22. září 2022 jsme se žáci 9. A s paní učitelkou Vránovou vydali do Okresního archivu v našem městě.

Po příchodu jsme zhlédli krátký dokument plný informací. Dozvěděli jsme se v němo historii této instituce, práci archivářů a restaurátorů.

Poté jsme si prohlédli nejstarší listinu z roku 1438 vydanou Janem Čapkem ze Sán, pánem na Hukvaldech, a listinu z roku 1611, ve které král Matyáš II. potvrzuje městu Frýdku dosavadní privilegia, zejména čtyři výroční trhy. Listina byla opatřena červenou pečetí ve voskové misce.

Nakonec jsme se šli podívat do depozitářů, kde je přes čtyři kilometry archiválií. Najdete zde všechna města či vesnice z našeho okresu. Po prohlídce depozitářů jsme navštívili restaurátorskou dílnu, v níž jsme se dozvěděli o práci restaurátorů.

Děkujeme paní učitelce Vránové, že nám zařídila exkurzi v archivu. A doufám, že až půjdete do archivu, že si to užijete tak, jako my.

Ondřej Štefko, 9. A

 

Nové jméno pro školní noviny

 

 

 

Hledáme název pro školní noviny.  Pomůžeš nám?  Více info v letáku... Děkujeme. 

 

 

Přijďte k nám a poznejte naši školu

 

 

V letáku najdete akce pro předškoláky a jejich rodiče

ve školním roce 2022 - 2023.

 


 

Projekt MŠMT - Doučování žáků škol 2022/23

Projekt MŠMT – „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“ 2022 / 2023

 Také v letošním školním roce pokračuje na naší škole realizace projektu MŠMT – Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy 2022/2023. Projekt je přednostně určen pro žáky, kterým hrozí školní neúspěch. Nejedná se tedy pouze o prospěch, ale také o základní orientaci v učivu.

Doučování bude realizováno ve třídách 1. stupně v českém jazyce a matematice, v 5. ročníku také v anglickém jazyce. Ve třídách 2. stupně se bude doučovat český jazyk, matematika a anglický jazyk. V ostatních naukových předmětech bude doučování organizováno po vyhodnocení individuální situace.

Doučování bude probíhat skupinově, maximálně však do počtu 7 žáků ve skupině. Žáci se v doučovacích skupinách mohou měnit podle svých vzdělávacích potřeb a po konzultaci s pedagogem.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde