Informace o zahájení výuky žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a možnostmi omezeného provozu školy na 2. stupni se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření, zda se Vaše dítě bude od 8. 6. 2020 v omezeném režimu účastnit školních aktivit.

Školní skupiny mohou být organizovány max. do 15 žáků. Každý rodič musí odevzdat čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že jeho dítě nemá a v posledních 14 dnech nemělo příznaky související s nemocí Covid19 a není ohroženo rizikovými faktory.
Anketu, kterou Vám třídní učitelé rozeslali mailem, je nutno vyplnit do 1. 6. 2020 do 18.00 hodin a odeslat zpět třídnímu učiteli.
Bližší informace o organizaci rozsahu školních aktivit a vřazení vašeho dítěte do školní skupiny Vám zašleme po zjištění Vašeho zájmu co nejdříve, a to mailovou poštou a zveřejněním na webu školy.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
s ohledem na aktuální stav epidemiologické situace a její vývoj v dalších dnech se plánovaná schůzka zákonných zástupců dětí nastupujících do 1. ročníku s třídními učiteli pravděpodobně uskuteční v druhé polovině měsíce června. Pokud by to podmínky nedovolily, konala by se tato schůzka až v přípravném týdnu v závěru srpna.
Po stanovení data konání budete ihned informováni prostřednictvím e-mailové zprávy i na webu školy, nejpozději týden předem.

Informace o zahájení výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
od 25. 5. 2020 se zahajuje výuka žáků 1. stupně na základě vašeho zájmu a Čestného prohlášení, které jste odevzdali škole.

  • Výuka bude probíhat dopoledne v 10 školních skupinách a odpoledne v 6 skupinách ŠD.
  • Výuka bude organizována každý den do 30. 6. 2020.
  • Žákům jednotlivých skupin bude umožněn vstup do školní budovy dvěma vchody v různých časech dle přesně stanoveného harmonogramu.

Bližší informace o vřazení žáků do jednotlivých skupin a k organizaci výuky Vám budou zaslány do 20. 5. 2020 mailovou poštou.
 

Otevření školy - 9. ročník

Vážení rodiče, milí žáci,
informujeme vás o nástupu žáků 9. ročníku do školy v souvislosti s uvolňovacími opatřeními prevence koronaviru.

Žáci 9. ročníku mají možnost nastoupit do školy k přípravě k přijímací zkoušce ke studiu na středních školách. Termín nástupu je pondělí 11. 5. 2020.

Číst dál...

Informace o přípravném kurzu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci,
od 11. 5. 2020 se zahajuje výuka žáků 9. ročníku na základě vašeho zájmu a Čestného prohlášení, které jste odevzdali škole.
Výuka bude probíhat ve 2 skupinách. První skupina bude vyučována vždy v pondělí a středu, 2. skupina bude vyučována v úterý a ve čtvrtek. Vždy v době od 8.30 do 11.45.
Žákům bude umožněn vstup do školní budovy od 8.15 do 8.25.
Bližší informace o vřazení žáků do jednotlivých skupin a o organizaci výuky byly zaslány zákonným zástupcům dnes odpoledne mailovou poštou.

Nástup žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče, milí žáci,
informujeme vás o nástupu žáků 1. stupně do školy v souvislosti s uvolňovacími opatřeními prevence koronaviru.
Žáci 1. – 5. ročníku mají možnost nastoupit do školy v termínu od pondělí 25. 5. 2020.

Číst dál...

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.