Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 2020-2021

Vážení rodiče, milí žáci,

epidemiologická situace nedovoluje žákům 3. – 9. ročníků osobní přítomnost ve škole před pololetními prázdninami a nebudou si tak moci převzít výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020-2021.

Pololetní známky, absence a výchovná opatření tak budou zákonným zástupcům zpřístupněny v systému Bakaláři. Výpisy vysvědčení žáci obdrží nejpozději do 3 dnů po návratu do školy.

Žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpisy vysvědčení 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu.

29. 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny.

Kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Vážení rodiče,
nabízíme možnost navštěvovat kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím, který nyní probíhá na naší škole online formou.

Číst dál...

Pokyn ředitele školy - organizace vzdělávání od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací k provozu škol od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, které vydalo MŠMT ČR na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020, sdělujeme, že výuka a vzdělávání budou od 4. 1. 2021 organizovány na naší škole následovně:

 • 1) prezenční výuky ve škole se účastní žáci 1. a 2. ročníku v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin; organizace dané výuky bude upravena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd (začátek a konec výuky, přestávky, vstup do školní jídelny bude pro každou třídu individuálně upraven). BLIŽŠÍ INFORMACE obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou.
 • 2) žáci ostatních ročníků – od 3. po 9. ročník se účastní distanční výuky v rozsahu podle upravených rozvrhů hodin pro distanční výuku v prostředí Google Classroom. Při distanční výuce se žáci aktivně účastní online výuky, samostatně plní domácí zadání, a to nejen v předmětech online vyučovaných, ale také v dalších předmětech. Tato zadání budou zveřejňována v daném prostředí Google Classroom (jedná se převážně o vzdělávací předměty výchovného charakteru na 2. stupni)
 • 3) školní družina je v provozu; ranní provoz začíná od 6.30 hodin, odpolední provoz končí v 16.30 hodin. Žáci budou zaměstnáni ve třídních skupinách, nebude docházet ke spojování žáků různých tříd.
 • 4) školní jídelna je v provozu; žáci 1. a 2. ročníku se stravují v běžném režimu – se zvýšenými hygienickými opatřeními a individualizovaným vstupem jednotlivých tříd. Žáci vyšších ročníků s distančním vzděláváním mají nárok na dotovanou stravu. Výdej do jídlonosiče venkovním okýnkem v době mezi 12.30 – 13.50 hodin. POZOR, žáci s uhrazeným stravným, kteří se nechtějí účastnit školního stravování, musí sami provést odhlášení
 • 5) žáci ve škole jsou povinni, stejně jako všichni zaměstnanci školy, během výuky a ve všech prostorách školy používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně) a snažit se dodržovat rozestupy
 • 6) při vzdělávání jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv; plánovaný lyžařský kurz se nekoná
 • 7) do budovy školy je omezen vstup a pohyb třetím osobám
 • 8) zájmové kroužky se nekonají; tělocvičny nejsou v provozu
 • 9) na venkovním školním sportovišti mohou v rámci volnočasových aktivit sportovat maximálně 2 osoby

Mgr. Libor Kuča
  ředitel školy

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,
oznamujeme, že je nutné poslední den před vánočními prázdninami ponechat šatní skříňky odemčené a prázdné. Při odchodu domů tak vykliďte prostor šatní skříňky, nechte ji odemčenou, zámek uzamkněte ve dveřích skříňky.
Bude probíhat čištění a technické značení jednotlivých skříněk.

Děkujeme za spolupráci.

Informace pro rodiče a žáky - Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací k provozu škol do konce roku 2020, které zveřejnilo MŠMT ČR, sdělujeme:

 • 1) posledním dnem školní docházky a distanční výuky pro žáky základních škol je pátek 18. 12. 2020
 • 2) 21. 12. a 22. 12. 2020 jsou volné dny, a to z důvodu probíhající epidemie nemoci COVID-19
 • 3) ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 školní družina není v provozu (tyto dny mohou zákonní zástupci žáků žádat o ošetřovné)
 • 4) ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 žáci nemají možnost využívat školní jídelnu (přihlášení žáci ke stravování jsou na dané dny automaticky ze stravování odhlášeni)
 • 5) výuka po vánočních prázdninách, nebudou-li vyhlášena Vládou ČR jiná opatření, bude zahájena v pondělí 4. 1. 2021, a to pro žáky 1., 2., 3., 4., 5. a 9. ročníku v prezenční formě. Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou střídat v prezenční a distanční formě vzdělávání tak, že v týdnu od 4. ledna do 8. ledna 2021 budou prezenčně vzděláváni žáci 8. ročníku a žáci VII. B. Žáci 6. ročníku a žáci VII. A se tento týden budou vzdělávat distančně. V dalším týdnu se forma výuky žáků 6., 7. a 8. ročníku opět vymění.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby sledovali webové stránky školy, kde budou v případě potřeby zveřejněny aktualizované údaje k výuce od 4. 1. 2021.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy
 

Školní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 30. listopadu 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření 50. ročníku: ,,Labyrintem barokního světa“.

Jubilejní ročník byl oproti předchozím létům velice netradiční a to tím, že byl ovlivněn dnešní situací kolem COVIDU 19. Proto nás učitele dějepisu velice potěšilo, že se našlo 16 „milovníků“ historie.

Žáci osmých a devátých tříd byli rozděleni do dvou skupin. Deváťáci psali olympiádu ve škole a osmáci pracovali z domova u svých počítačů. Výsledky všech řešitelů byly nadprůměrné a v dnešní zvláštní době o to cennější.

V tabulce zde (pdf) přinášíme výsledky, které zaručují nejúspěšnějším postup do okresního  kola.

Více než kdy jindy platí Coubertinův citát „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Úspěšným řešitelům moc blahopřeji. Martin Strnadel.

 

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.