Vysvědčení na Ondřejníku

Dne 31. ledna se do Beskyd pro své vysvědčení vydali žáci 6. A a 6. C, konkrétně na Ondřejník. Zasněženou krajinou všichni účastníci výletu úspěšně vystoupali k roubence, kde byla možnost občerstvení. Po slavnostním předání vysvědčení byl zahájen sestup - v některých případech spíš sjezd - k vlakovému nádraží do Frýdlantu nad Ostravicí. 

Podle ohlasů si šesťáci výlet užili. A že mají na co vzpomínat... :-))

Fotky...

Volby nanečisto

V pondělí 23. ledna se uskutečnily na naší škole žákovské prezidentské volby. Voliči se stali žáci tříd 9. ročníku. Volby probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné. Žáci Semináře společenskovědních oborů sestavili volební komisi, připravili volební místnost s volební urnou a plentou, za níž voliči kroužkovali na hlasovacích lístcích jméno vybraného kandidáta.

Cílem nebylo jen si vyzkoušet, jakým způsobem budou volit v budoucnu oni sami jako občané České republiky, ale také výchova k demokracii a občanské společnosti. Na základě vlastní zkušenosti měli žáci možnost seznámit se s volebním systémem České republiky.

V rámci Výchovy k občanství jsme se zaměřili na téma voleb a důležitost volebního práva, které tvoří základní stavební kámen demokracie. Myslím si, že pro žáky devátých tříd naší školy to byla dobrá zkušenost. O školní prezidentské volby byl velký zájem, což dokazuje velký počet voličů. Z celkového počtu voličů 50, byly pouze 3 hlasovací lístky neplatné. Na fotografii je také volební statistika včetně výsledku daných voleb.  

Fotografie z voleb...

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

V pondělí 23. ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 39 žáků 6. - 9. ročníku.

Soutěžní otázky byly rozděleny do dvou částí - práce s atlasem a práce bez atlasu. Získané body se v závěru sečetly a vytvořily celkové pořadí. Vítězové jednotlivých kategorií budou naší školu reprezentovat v okresním kole, které se koná  22. února. Vítězům blahopřejeme! 

Nejlepší řešitelé:

KATEGORIE  A (6. ročník)

1. Tomáš Metz (6. A), 2. Simona Ficková (6. A), 3. Adriana Jiříková (6. B)

KATEGORIE B (7. ročník)

1. David Slezák (7. B), 2. Brian Markus Horvát  (7. A), 3. Adam Vojkovský (7. A)

KATEGORIE C (8. a 9. ročník)

1. Vojtěch Jarošek (8. B), 2. Ondřej Štefko (9. A), 3. Daniel Zedek (9. A)

Celkové výsledky...

Tonda Obal na cestách

Proč a jak třídit odpad? Tuto otázku řešili během dopoledne 12. ledna 2023 všichni žáci naší školy.

Lektoři ze společnosti EKO-KOM ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK provedli každou třídu hodinovým ekologickým programem, ve kterém si žáci zopakovali třídění odpadu a dozvěděli se, co se děje s odpadem vytříděným a nevytříděným. Beseda byla prokládána videoukázkami, ve kterých žáci viděli, jak se s vytříděným odpadem dál pracuje a jaké výrobky vznikají při jeho recyklaci. Věděli jste třeba, že ve vaší zimní bundě může být výplň z recyklovaných PET lahví?

Věřím, že si všichni uvědomili, že pokud budeme odpad správně třídit, dojde ke zmenšování skládek a tím také šetření životního prostředí. Nikdo z nás určitě nechce, aby se z naší krásné planety stalo smetiště.

Kdo by si chtěl zopakovat, jak správně třídit, může navštívit internetové stránky www.jaktridit.cz, kde se všechno potřebné dozví. Koneckonců v každé třídě u odpadkových košů tyto informace také najdete.

 A na závěr otázka, víte, který odpad je nejlepší? No přece ten, který vůbec nevznikne!

Fotky z akce...

Změna provozu školní družiny

Pozor!

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 má družina z důvodu konání “Maškarního karnevalu“ zkrácený provoz do 15:30 hod. Prosíme rodiče, aby si do této doby vyzvedli žáky a upřesnili na lístečku hodinu odchodu těm, kteří odcházejí bez doprovodu později než v 15:30 hod.

Maškarní karneval pro žáky I. stupně

 

 

 

 

"Maškarní karneval" pro žáky I. stupně. Více informací na plakátu.

 

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde