Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 22. února jsme srdečně přivítali rodiče budoucích prvňáčků na Dni otevřených dveří na naší škole. Byla to skvělá příležitost pro seznámení s naším prostředím, atmosférou a učiteli. Vyučující spolu s žáky 9. ročníku prováděli prohlídky a ochotně odpovídali na veškeré dotazy rodičů. Návštěvníci si prohlédli učebnice, pracovní sešity budoucích prvňáčků a zapojili se do různých aktivit, včetně práce s interaktivní tabulí, skládání puzzle a experimentování s robotikou. V přírodovědné učebně měli možnost např. zkoumat mikroskopem a poznat naše školní zvířátka (morčata, rybičky a strašilky), o která se pravidelně starají naši žáci. Pro zájemce jsme na závěr připravili občerstvení ve školní kuchyňce. 
Pokud jste se nemohli dostavit, nevadí! Druhá příležitost k návštěvě je 21. března 2024. 
Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky při zápisu do první třídy, který se uskuteční ve dnech 15. a 16. dubna 2024.

Číst dál...

Velký úspěch v okresním kole Zeměpisné olympiády

Ve středu 21. února 2024 se na 6. ZŠ konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády.  Sešli se zde vítězové školních kol z celého okresu, aby si poměřili zeměpisné znalosti ve třech disciplínách - práci s atlasem, praktické části a v testu geografických znalostí.

V silné konkurenci se naši mladí zeměpisci umístili v popředí.

Kategorie A (6. třída) - David Žvak - 2. místo

Kategorie B (7. třída) - Matyáš Berek - 2. místo

Kategorie C (8. - 9. třída) - Vojta Jarošek - 5. místo

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Davidovi a Matyášovi pak přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční 27. března v Ostravě.

 

Školní kolo recitační soutěže

 

Již tradičně se na naší škole 22. února konalo školní kolo v recitaci. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků z šestých až devátých tříd. Přednášející byli rozděleni do dvou kategorií a po hezkých a vyrovnaných výkonech se nakonec umístili takto:

3. kategorie 6. - 7. tříd:

1. místo: Karolína Prochovníková (7. C)

2. místo: Vojtěch Špaček (6. A)

3. místo: Klaudie Šigutová (7. A)

4. kategorie 8. - 9. tříd:

1. místo: Karolína Rychlíková (9. B)

2. místo: Veronika Černá (9. A)

3. místo: Jiří Mojžíšek (9. A)

Vítězům blahopřejeme a všem žákům děkujeme za krásný přednes.

Fotky vítězů...

Probouzíme se ze zimního spánku …

I v letošním školním roce se žáci 9. ročníku zapojili do projektu organizovaného irskou organizací HETI (Holocaust Education Trust Ireland) s názvem Krokus.

Žluté květy krokusů připomínají Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

Na podzim zasadili cibulky krokusů, které právě rozkvétají v zadní části školní zahrady. Křehké žluté květy symbolizují vzpomínku na děti, které v průběhu šoa zahynuly.

Cílem projektu je připomenout události, které se odehrávaly během 2. světové války. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu (šoa) mladým lidem.

Účast žáků při sázení cibulek krokusů, pozorování jejich růstu a rozkvětu ve spojitosti s myšlenkou daného projetu přispívá k jejich toleranci a respektu ke kulturní různorodosti ve společnosti.

Fotky...

Zlatý Ámos

Zlatý Ámos, to je název ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky, kterou každoročně  vyhlašuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli, dětmi a jejich vedoucími.

Žákovský parlament naší školy připravil hlasování pro žáky, na jehož základě byl nominován do této ankety pan učitel Tomáš Tofel, který je známý svým pozitivním přístupem k výuce, schopností motivovat žáky a pro mnohé žáky se stal vzorem.

 Regionální kolo proběhlo 15. února 2024 v kině Etáž v Moravské Ostravě.  Zde museli tři zástupci z řad žáků originálním způsobem nominaci pana učitele před porotou obhájit, přičemž obhajoba nesměla přesáhnout 5 minut. Poté následoval krátký rozhovor poroty s žáky a pedagogem. Tomáš Kula, Nikola Jurečková a Roman Bury byli právě ti odvážní, kteří se vydali do Ostravy s nelehkým úkolem pana učitele prezentovat a obhájit. Očekávaný postup do semifinále sice nevyšel, ale i tak je nominace a účast na akci pro pana učitele poděkováním za vynikající pedagogickou práci a důkazem vděčnosti a obdivu žáků.

A jak to všechno probíhalo?

Číst dál...

Jedenáctka pomáhá

V letošním školním roce probíhá na naší škole 22. ročník projektu Zachraňme strom, adoptujme zvíře. Snažíme se vést děti k ekologickému myšlení, děti se učí, že starý papír se dá recyklovat a znovu využít. Za odevzdaný papír získáváme finanční prostředky, které posíláme do ZOO v Ostravě na adopci medvěda ušatého a také financujeme ekologické aktivity dětí.

Letos jsme se opět rozhodli, že pomůžeme i jinde. Částku 2300 Kč jsme zaslali nadaci Člověk v tísni, a to na projekty, které byly vybrány na základě školního hlasování – Kohoutek na vodu, Teplé oblečení pro 1 dítě a Záchrana dětského života. Více o projektech si můžete přečíst v přiložených certifikátech.

Děkujeme všem, kteří přispívají sběrem papíru na dobrou věc.

Certifikáty...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde