Vystoupení pěvecko-dramatického kroužku

V úterý 12. listopadu čekal děti z pěvecko-dramatického kroužku velký den!

Jejich první veřejné vystoupení v letošním roce a rovnou pro plné hlediště Národního domu v Místku. Svým pásmem písní a básniček tak potěšily přítomné na tradičním setkání Klubu seniorů. Zazněly jak písně lidové, tak i od tvůrců Uhlíře, Svěráka a písně pohádkové. Recitátoři přednesli krásné básně českých autorů.  A ač byla tréma veliká, děti se nenechaly ničím rozhodit a podaly skvělý výkon. Čekala na ně i sladká odměna.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a už se těšíme na další vystoupení.

Návštěva Okresního archivu ve Frýdku-Místku

Žáci IX.A a IX.B se v rámci společensko-vědních předmětů vydali koncem září do Okresního archivu ve Frýdku-Místku.

Nejdříve si prohlédli dokumentární film, který je seznámil s historií této instituce a s činností archivářů. Nejstarší listinu z roku 1438 vydanou Janem Čapkem ze Sán, pánem na Hukvaldech,  sice neviděli, ale mohli si prohlédnout jednu mladší, z roku 1611, kdy král Matyáš II. potvrzuje městu Frýdku dosavadní privilegia, zejména čtyři výroční trhy ve svátek Tří králů, Jana Křtitele, sv. Václava a sv. Kateřiny. Listina je opatřena červenou pečetí ve voskové misce a přivěšena na hedvábných nitích. Listovali také v třídních výkazech z roku 1896 a viděli vysvědčení s předměty jako krasopis, dějeprava, silozpyt/fyzika/, lučba/chemie/, přírodozpyt…

Žáci se seznámili s pojmy jako archiv, archivní fond, archiválie, depozitář, matrika, s nimiž se setkávají i v hodinách dějepisu. Následovala praktická prohlídka depozitáře s archivními fondy. Navštívili i restaurátorskou dílnu a seznámili se tak s prací těch, kteří se snaží zachovávat kulturní dědictví dalším generacím.

 

Kouzelná Andalusie - poznávací zájezd do Španělska

Na přelomu září a října se skupinka vybraných žáků devátých tříd naší školy vypravila za poznáváním krás Španělska. Cesta na úplný jih byla sice náročná, zato velmi krásná. Naše první celodenní zastavení patřilo Barceloně.  Tam jsme navštívili přístav, Gotickou čtvrť, katedrálu, Paseo de Gracia s domy Casa Batlló a Casa Milá od Antonia Gaudího, La Boquería a samozřejmě katedrálu Sagrada Familia. Poté jsme zamířili do letoviska Torremolinos, kde jsme byli ubytování v hotelu poblíž mořské pláže. Každý den jsme vyjížděli po vydatné snídani na prohlídku nejzajímavějších španělských míst. Navštívili jsme Granadu (nádhernou Alhambru - hrad středověkých arabských králů), Córdobu (muslimskou mešitu, románský most a centrum města), Sevillu (třetí největší katedrálu v Evropě, kde jsou uloženy ostatky Kryštofa Kolumba), Málagu (římské divadlo, muzeum Pabla Picassa a jeho rodný dům, býčí arénu a muzeum La Malagueta), a dokonce jsme zamířili za opičkami na Gibraltar.

Poznávací zájezd se všem velmi líbil. Mnozí využili krásného počasí a vykoupali se i v říjnu v moři. Žáci nejen zhlédli zajímavá místa ve Španělsku, ale mohli si i ověřit svoji znalost španělštiny v praxi.

Poděkování patří rodičům i panu řediteli, že umožnili tento zájezd uskutečnit.

Fotografie...

Přírodovědný klokan

Ve středu 16. října 2019 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan.

Jedná se o soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP. Cílem je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Devatenáct žáků 8. a 9. ročníku řešilo úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Maximálně mohli získat 120 bodů.

Nejlépe si vedla Adriana Harabaszová z 8.B (57 bodů), Daniel Sochací z 9.A (53 bodů), Josef Matula z 9.A a Matyáš Siuda z 8.A (shodně po 50 bodech).

Ostatní výsledky a správné řešení naleznete na nástěnce na chodbě u učebny přírodopisu.

Těším se do školy

Vážení rodiče, nabízíme pro vaše předškolní děti kurz "Těším se do školy".

Bližší informace zde.

Projekt Krokus připomíná oběti holocaustu

Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola zapojila do Projektu Krokus, který organizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze. Tento projekt určený žákům starším jedenácti let běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale i po celém světě. Každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnohých školách se z něj stal dlouhodobý projekt, stejně jako u nás. Žáci 9. ročníku zasadili na konci září na školním pozemku u vchodu do jídelny v hodině pěstitelských prací cibulky krokusů jako připomínku obětí jednoho a půl milionu židovských a tisíců dalších dětí, jež zemřely během holocaustu.

Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během nacistické nadvlády nosit. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.