Den zdraví

V úterý 28. června proběhl na naší škole tradiční Den zdraví. Soutěžící družstva tvořili žáci 6. - 8. ročníku. Jednotlivé skupiny žáků změřily mezi sebou síly v různých pohybových disciplínách, své znalosti a dovednosti mohli žáci zúročit v dopravní výchově, v práci s buzolou nebo v hodnocení zásad chování při živelných katastrofách. V neposlední řadě si členové družstev poradili i při poskytování první pomoci, při osvojení zásad zdravého životního stylu a při zvládání jiných nebezpečných situací.

Deváťáci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích a těmto „zkoušejícím“ děkujeme za jejich práci, stejně jako všem učitelům, kteří na stanovištích dohlíželi.

Rádi bychom poděkovali i studentům III. A Střední zdravotnické školy a jejich pedagogickému doprovodu, paní Bařinové a paní Lackové, za odbornou přípravu soutěžních stanovišť první pomoci.

Přestože nás všechny v průběhu dopoledne překvapila bouřka a museli jsme některá stanoviště narychlo přesunout z parku a ze školního hřiště do prostoru školy, celá akce se vydařila.

Po sečtení všech bodů je pořadí vítězných družstev následující:

  1. místo – 154 b. - družstvo VI. A: Vávrová Vanesa, Brynychová Zuzana, Horká Amélie, Recmanová Anna, Surovcová Kristýna, Surovcová Markéta,
  2. místo – 153, 5 b. - družstvo VII. B: Jarošek Vojtěch, Petlach Jiří, Zápalka Štěpán, Dyrenko Konstantyn, Horodchanin Andrii
  3. místo – 153 b. - družstvo VIII. A: Štefko Ondřej, Urbišová Klára, Alešová Alena, Dužíková Tereza, Konečná Hana

Všem vítězům blahopřejeme.

Fotografie

Úspěch v dopravní soutěži žáků 4. tříd

 
Dne 21. června se žáci čtvrtých tříd naší školy zúčastnili soutěže „O nejlepší družstvo dopravního hřiště“. Tuto soutěž vyhlašuje Městská policie Frýdek- Místek ve spolupráci s BESIPem, Českým červeným křížem a společností  Hyundai. Je určena právě žákům 4. ročníků, u kterých proběhla výuka na dopravním hřišti ve Frýdku - Místku, kde se také soutěž konala.
Soutěžními disciplínami byla  pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po dopravním hřišti), jízda  zručnosti a zásady poskytování první pomoci.  Všechny disciplíny mají pevně stanovená pravidla i bodové ohodnocení. Naši školu v této soutěži zastupovala 2 smíšená družstva – Eliška Křištofová, Klára Jurášková, Adam Tesarčík a David Žvak ze 4. A, Amálie Šiblová, Adriana Kanalošová, Ondřej Krzesiewicz a Hynek Přibyl ze 4. C.
V soutěži družstev se družstvo ze 4. A umístilo v celkovém pořádí na krásném 2. místě. Mezi jednotlivci také uspěl jeden z našich žáků a to David Žvak, který si domů odvezl netradiční výhru - kolo z limitované edice. 
Poděkování patří hlavně paní učitelce Mgr. Zuzaně Šnajdrové, která žáky na soutěž připravovala.
Všem gratulujeme a doufáme, že naši školu budou stejně úspěšně reprezentovat i příští rok.

Fotografie...

Zachraňme strom, adoptujme zvíře

Letos proběhl na naší škole jubilejní 20. ročník projektu, jehož cílem je sbírat starý papír a finanční výtěžek pak věnovat na adopci medvědice Oliny v ZOO Ostrava.

Trocha statistiky za 20 let. Nasbírali jsme téměř 200 tun papíru, čímž jsme zachránili 2000 osmnáctimetrových stromů. Na adopci do ZOO jsme poslali 144 800 Kč. Finančně jsme také podpořili nadaci Člověk v tísni, pomohli lidem po povodních, australské fauně postižené požáry, stali jsme se symbolickými vlastníky stromu v rezervaci Čergov, podpořili děti postižené válkou na Ukrajině přes dětský fond OSN Unicef, přispíváme dětem na ekoaktivity. To vše díky vám, děti, rodiče, učitelé a zaměstnanci školy. Děkujeme!

 A jak tedy dopadla soutěž ve sběru papíru?

Kategorie tříd:

  1. místo – 9.B  - 1364 kg papíru
  2. místo – 5.C  - 1169,5 kg papíru
  3. místo – 3.B – 398,5 kg papíru

Kategorie učitelů:

  1. místo – p. uč. Pyšková – 153,5 kg papíru
  2. místo – p. uč. Vránová – 103.5 kg papíru
  3. místo – p. Motlochová – 84 kg papíru

Vítězům blahopřeji. Vítězná třída 9. B již byla na exkurzi v ZOO Ostrava. Další umístěné třídy získaly diplom a odměnu, taktéž učitele čeká odměna.

Finanční výtěžek 5 000 Kč byl zaslán na konto adopce zvířat do ZOO Ostrava.

Děkuji všem a těším se na příští ročník.

Fotky vítězů...

"Jak se naučit našetřit si na dovolenou."

 

V pondělí 6. června se žáci 9.B vydali do Světa techniky v oblasti Dolních Vítkovic, aby v rámci výuky finanční gramotnosti zjistili, jak hospodařit s penězi. Pomocí interaktivní rodinné hry „Jak našetřit na dovolenou“ se formou zábavy a poučení žáci dozvěděli, jak peníze do rodiny přichází a jak s nimi dobře hospodařit. Žákům se hra líbila a „fiktivní rodiny“, které dobře hospodařily celý rok, mohly vyrazit na svou vysněnou dovolenou. Společně s námi se této exkurze zúčastnili i naši ukrajinští žáci. Velmi mě překvapilo, že jim byl k dispozici i tlumočník. Druhou část dopoledne jsme trávili v expozicích. Byl to velmi úspěšný den, který se žákům líbil.

Další fotky...

Skvělý úspěch v krajském finále Dopravní soutěže mladých cyklistů

 

Dvě čtyřčlenná družstva našich žáků prošla vítězně okrskovým i okresním kolem dopravní soutěže a nominovala se do krajského finále, které se konalo 7. - 8. června ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve dvou dnech plnili soutěžící obtížné úkoly v pěti disciplínách. Museli prokázat znalost pravidel silničního provozu v testu, projet bez přestupků danými stanovišti  na dopravním hřišti, najít jedinou správnou cestu v labyrintu (dopravní mapě), ošetřit zraněného cyklistu a projet překážkovou dráhu s co nejmenším počtem trestných bodů. Pro nejlepší byly připraveny hodnotné ceny.

Družstvo starších žáků - Hana Konečná, Barbora Harabišová, Pavel Adamec a Adam Jašúrek v tomto klání zvítězilo a porazilo pět dalších vítězů okresních kol.

Družstvo mladších žáků – Nella Segečová, Petra Neumayerová, Olin Škola a Aleš Třinecký bojovalo hlavně s velkou nervozitou a obsadilo pěkné páté místo.

Velkým překvapením bylo závěrečné vyhlášení nejlepší dívky a nejlepšího chlapce celé soutěže, pro které byly připravené dva hodnotné poukazy na koupi kola v hodnotě 10 000 Kč. Téměř bezchybným výkonem si je zasloužili Hanka Konečná a Pavel Adamec!

Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Fotky ze soutěže...

Včelařství - Chlebovice

V pátek 3. června žáci 6. ročníku naší školy navštívili starobylé Fojtství v Chlebovicích, kde od roku 1995 zahájilo činnost včelařské muzeum a skanzen. Postupně zde přibyl včelařský obchůdek, naučný včelín a naučná zahrada s včelařsky významnými rostlinami. V muzeu se nachází ojedinělá sbírka medometů, dýmáků, úlů a včelařských potřeb. Mezi exponáty jsou i plakáty propagující med, včelí produkty, nářadí, pomůcky pro včelaře, medaile, odznaky a známky s včelařskou tematikou. Lákadlem je i projížďka „včelometrem“. Ve venkovní části si můžete prohlédnout dvacítku úlů. Naši žáci se seznámili s rostlinami, které poskytují včelám pyl, navštívili naučný včelín,který slouží jak pro včelařský kroužek, tak i k naučným programům pro včelaře i veřejnost.

V celém areálu si rozšířili znalosti o jedinečném oboru včelařství, poznali provázanost člověka s přírodou a seznámili se s včelařskou historií. V neposlední řadě si udělali radost drobnými nákupy v obchůdku s včelími výrobky.

Fotky: Mgr. Nováková Fabianová Martina

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde