Tonda Obal na cestách

Proč a jak třídit odpad? Tuto otázku řešili během dopoledne 12. ledna 2023 všichni žáci naší školy.

Lektoři ze společnosti EKO-KOM ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK provedli každou třídu hodinovým ekologickým programem, ve kterém si žáci zopakovali třídění odpadu a dozvěděli se, co se děje s odpadem vytříděným a nevytříděným. Beseda byla prokládána videoukázkami, ve kterých žáci viděli, jak se s vytříděným odpadem dál pracuje a jaké výrobky vznikají při jeho recyklaci. Věděli jste třeba, že ve vaší zimní bundě může být výplň z recyklovaných PET lahví?

Věřím, že si všichni uvědomili, že pokud budeme odpad správně třídit, dojde ke zmenšování skládek a tím také šetření životního prostředí. Nikdo z nás určitě nechce, aby se z naší krásné planety stalo smetiště.

Kdo by si chtěl zopakovat, jak správně třídit, může navštívit internetové stránky www.jaktridit.cz, kde se všechno potřebné dozví. Koneckonců v každé třídě u odpadkových košů tyto informace také najdete.

 A na závěr otázka, víte, který odpad je nejlepší? No přece ten, který vůbec nevznikne!

Fotky z akce...

Maškarní karneval pro žáky I. stupně

 

 

 

 

"Maškarní karneval" pro žáky I. stupně. Více informací na plakátu.

 

 

Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 17. ledna 2023 proběhlo na naší škole Okresní kolo dějepisné olympiády

Nejúspěšnější řešitelé dvaatřiceti škol okresu Frýdek-Místek prověřovali své vědomosti týkající moderní historie.

Tematické zaměření letošního ročníku: ,, Rozdělený svět a Československo v něm – 1945 – 1992“

Dobové fotografie, dokumenty, karikatury, doplňovačky, práci s texty řešili účastníci 90 minut. Následovala malá přestávka s občerstvením a beseda v Městské knihovně Frýdek – Místek, která se nachází v budově naší školy. Mezitím opravovala odborná porota vyřešená zadání okresního kola, aby mohla neprodleně vyhlásit výsledky a sdělit postupující do krajského kola.

Naši školu reprezentoval Vojtěch Jarošek, žák osmého ročníku, který dokázal svými vědomostmi porazit i žáky deváté třídy a získal krásné 4. místo. Tímto si zajistil postup do krajského kola. Blahopřejeme.

Každý účastník obdržel pamětní list, vítězové peněžní poukázku na nákup knih a diplom.

Spokojenost s průběhem akce byla jak na straně zadavatelů, tak na straně poroty.

Tak zase za rok na 11. ZŠ.              

                                                                                        

 

Vánoční knihovnické lekce

Každoročně navštěvujeme s žáky vánoční knihovnické lekce, které pořádá Městská knihovna ve Frýdku – Místku, která se nachází v budově naší školy. I letos jsme si před Vánocemi připomněli tradice, které jsou typické pro adventní čas. Děti si tak opět oživily postavy Barborek, Lucek a Mikulášů, které kdysi běžně obcházely vesnická stavení. Dnes se s nimi setkáváme bohužel jen ojediněle. Byly zmíněny i zvyky, které většina z nás dodržuje na Štědrý den – krájení jablíček, pouštění lodiček, lití olova, dodržování půstu, abychom zahlédli zlaté prasátko, … Domnívám se, že zmíněné vánoční lekce jsou dobrým příkladem, jak předávat zvyky a tradice dalším generacím. Chtěla bych poděkovat kolegyním z knihovny, které knihovnické lekce realjí.

Žáci 2. stupně se zároveň zúčastnili soutěže, kterou knihovna letos vyhlásila: ,,Ve které době bych chtěl/nechtěl žít.“ 

Ocenění žáci:

  • 1. kategorie – 6. a 7. ročník Surovec Filip 7. A, Gola Jan 7. A, Kocychová Zuzana 7. A
  • 2. kategorie – 8. a 9. ročník Bardoňová Marie 8. A, Buzková Zuzana 9. A, Buštík Matyáš 9. B, Pham Thu Ngan 9. B

Všem blahopřejeme. 

Fotografie...

Vánoční sportovní turnaj

Závěrečný školní den roku 2022 byl obohacen sportovním zápolením.

Pro žáky 6. a 7. tříd byl připraven turnaj ve florbalu, přehazované a stolním tenisu. K vidění byly parádní výkony. Z vítězství v přehazované se radovala třída 6. A, druhé místo obsadila 6. C a třetí skončila 7. B. Ve florbalu uhájila prvenství 7. A před 6. A a 6. C.  Stolní tenis zvládli nejlépe Tobiáš Ryšavý a Kristýna Surovcová. 

Žáci 8. a 9. tříd soutěžili ve florbalu, skoku do výšky a stolním tenisu. Ve florbalu zvítězila třída 9. A, další v pořadí byla 9. B, 8. A a 8. B. Ve skoku do výšky získal 1. místo Karel Delong z 9. A, který překonal laťku 155 cm, 2. místo si vyskákal Nikolas Rajko z 8. A a 3. místo Petr Stalmach z 9. A.

Sladká odměna nebyla připravena pouze pro ty nejlepší v každé disciplíně, ale pro všechny sportovce, a to v podobě tyčinky Raw energy od firmy Bombus, která turnaj sponzorovala.

Všem děkujeme za účast, nasazení a bojovné výkony. 

Fotografie...

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve dnech 30. 11 a  14. 12. 2022 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Letos se do soutěže zapojilo 44 žáků naší školy. První kolo tvořila poslechová část, které se zúčastnili všichni žáci, v dalším kole pak vybraní žáci hovořili na zadané téma.

V kategorii 6. a 7. tříd zvítězil Dominik Šustej (7. B)

V kategorie 8. a 9. tříd zvítězila Pham Thu Ngan (9. B)

Všem soutěžícím děkujeme, vítězům gratulujeme a přejeme další úspěchy v okresním kole, které se bude konat 23. 2. 2023.

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde