Otevřená škola v šablonách III - ukončení projektu

 

REALIZACE PROJEKTU OTEVŘENÁ ŠKOLA V ŠABLONÁCH III UKONČENA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 07. 06. 2021 v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 883 592,00 Kč.

Od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 zrealizovala naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách III pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021354.

Zrealizovány byly tyto aktivity:

  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (10 šablon)
  • Projektový den ve výuce (2 šablony)
  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ – 0, 5 úvazku na 22 měsíců
  • Tandemová výuka v ZŠ – (1 šablona)

Otevřená škola v šablonách III

Projekt Otevřená škola v šablonách III je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školního poradenského zařízení o pozici školního psychologa a podpora žáků s SVP pomocí doučování.

Leták...

Otevřená škola v šablonách III

REALIZACE PROJEKTU OTEVŘENÁ ŠKOLA V ŠABLONÁCH III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 07. 06. 2021 v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 883 592,00 Kč.

Od 1. 9. 2021 realizuje naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách III pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021354.

Projekt bude ukončen 30. 6. 2023.

 

Realizovány budou tyto aktivity:

  1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (10 šablon)
  2. Projektový den ve výuce (2 šablony)
  3. Školní psycholog – personální podpora ZŠ – 0, 5 úvazku na 22 měsíců
  4. Tandemová výuka v ZŠ – (1 šablona)

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde