Zkvalitnění výuky napříč ŠVP

 

Projektový záměr

Název operačního programu:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:  7.1
Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory:  7.1.4
Název oblasti podpory:  Zlepšování podmínek pro vzdělávání na základních školách
Název projektu:  Zkvalitnění výuky napříč ŠVP
Předpokládané datum zahájení projektu:  1.9.2010
Předpokládané datum ukončení projektu:  28.2.2013
Rozpočet projektu celkem:  2 497 010,- Kč

Stručný obsah projektu:

Naše základní škola Jiřího z Poděbrad je školou sídlištního typu zaměřenou na rozvoj sportovních aktivit žáků ve volejbale dívek, házené chlapců, sportovní gymnastice a plavání. V rámci projektu Zkvalitnění výuky napříč ŠVP chceme umožnit nadaným žákům prostřednictvím dělených hodin větší možnost přísunu informací, jejich kvalitnější zpracování a následný rozvoj dovedností, vědomostí a návyků v souvislosti s vyučovacím procesem, čímž se zvýší konkurenceschopnost vybrané skupiny žáků na trhu práce.

Prioritním tématem projektu je

 1. Individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin (jedná se o matematiku, český jazyk a přírodní vědy).
 2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím tvorby výukových materiálů sloužících k realizaci individualizovaných vyučovacích hodin (jedná se o matematiku a český jazyk).
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož cílem je zajistit co nejvyšší erudovanost učitelů českého jazyka, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd v závislosti s předešlými prioritními tématy.
 4. Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků dle aktuální nabídky školy.

Cílové skupiny jednotlivých prioritních témat:

 1. Cílovou skupinou jsou žáci prvého a druhého stupně základní školy Jiřího z Poděbrad, kteří budou v rámci dělených hodin podporováni v rozvoji individuálních schopností. Kritériem dělení bude úroveň dovedností se zaměřením na talentované žáky.
 2. Cílovou skupinou druhého prioritního tématu jsou žáci druhého stupně základní školy, kteří budou využívat prostřednictvím dělených hodin inovativní vzdělávací materiály úzce související se zvyšováním kvality výuky. Materiály budou připravovány podle úrovně dovedností jednotlivých žáků se zaměřením na talentované žáky.
 3. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří budou podporování ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na čtenářské dovednosti, matematickou gramotnost a dovednosti v přírodních vědách.
 4. Cílovou skupinou jsou pedagogové cizích jazyků na naší ZŠ.

Výstupy jednotlivých aktivit:

 1. V rámci prvního prioritního tématu proběhne 31 bloků individualizovaných hodin se zaměřením: na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti (11 bloků po 72 hodinách), na zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti (11 bloků po 72 hodinách), na rozvoj přírodovědné gramotnosti a posílení empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů (9 bloků po 72 hodinách).
 2. V rámci druhého prioritního tématu s názvem Inovace a zkvalitnění výuky budou vytvořeny celkem 3 sady výukových materiálů, které poslouží k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a k rozvoji matematických dovedností u vybrané skupiny žáků.
 3. Výstupem třetí klíčové aktivity bude devět šablon, jejichž součástí budou osvědčení o absolvování Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Výstupem čtvrté klíčové aktivity budou osvědčení o absolvování vzdělávacího programu daného pedagoga.

 

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde