Specifické vývojové poruchy učení

Čtení pro rodiče i pedagogy

Co jsou specifické vývojové poruchy učení?

Přesný původ vzniku těchto poruch učení není dosud znám. Pravděpodobně existuje dědičný sklon k rozvoji těchto poruch (přibližně u 40% dětí postižených rodičů) a předpokládá se, že jsou tyto poruchy způsobeny odchylnou organizací aktivit mozku a dominancí hemisfér, která není typická. Specifické poruchy učení jsou nejčastěji vztahovány k lehké mozkové dysfunkci (LMD) a určitý vliv je přikládán i nepříznivým vlivům prostředí - zejména emociálnímu klimatu v rodině. Specifické vývojové poruchy učení (SVPU) se projevují u dětí napříč celým spektrem rozložení inteligenčního kvocientu, tedy jak u dětí nadprůměrně inteligentních (např. Albert Einstein byl dyslektik), tak i podprůměrně inteligentních.

Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie

Číst dál...

Kontakt na výchovného poradce

Výchovná poradkyně Mgr. Martina Brunclíková

Kontakty:

  • telefon: 558 42 55 41
  • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Pro kontakt je možné využít i schránku důvěry.

Konzultační hodiny:

  • středa 14.00  – 15.00 (po telefonické domluvě i v jiném termínu)

Náplň práce výchovného poradce:

  • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)
  • péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie
  • práce s mimořádně nadanými žáky
  • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)
  • poradenství v obtížných životních situacích žáků

Integrace žáka s SVPU, případně s jinými zdravotními potížemi

Při závažnějších problémech dítěte doporučí akreditované poradenské pracoviště (PPP nebo SPC) tzv. integraci a vystaví odborný posudek. Jakmile rodič obdrží tento dokument, může žádat ředitele školy o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Rodič vyplní žádost (naleznete v sekci „Nejen pro rodiče”) a doručí ji na sekretariát školy.Ředitel školy rozhodne o jejím schválení a rozhodnutí předá rodičům dítěte. IVP zpracovává třídní učitel s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími (obvykle pro český jazyk, cizí jazyky a matematiku). Obsah IVP je konzultován s určeným pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC. Důležitá je rovněž spolupráce rodičů se školou, pravidelné konzultace s vyučujícími.  

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde