Spojení potřeb trhu práce s volbou povolání žáků naší školy

Název operačního programu:  

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, CZ.1.07/1.1.07
Název projektu: Spojení potřeb trhu práce s volbou povolání žáků  naší školy CZ.1.07/1.1.07/02.0073
Datum zahájení projektu: 1.1.2010
Datum ukončení projektu: 30.6.2012

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je propojit požadavky trhu práce s volbou povolání žáků naší školy, zaměřit se na rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšit jejich motivaci ke studiu technických oborů. Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně, kterým chceme poskytnout co největší množství informací o možnostech jejich uplatnění na trhu práce, zejména v technických oborech, které nejsou žáky příliš vyhledávané, nicméně na trhu práce nejvíce žádané.

Realizací projektu dojde k:

  • 1.    k inovaci stávajícího předmětu volba povolání o infocentrum, zpracování koncepce pro práci v infocentru
  • 2.    k využití nově vybudovaného infocentra žáky II. stupně naší školy
  • 3.    budou realizovány exkurze do výrobních podniků
  • 4.    završením všech aktivit budou výstupní pobyty, kde budou žáci prezentovat svou práci z předešlých aktivit

Cíle projektu:

Hlavním cílem je zvýšení motivace žáků ke studiu technických oborů.
Dílčími cíli projektu jsou:

  • 1.     tvorba inovativního vzdělávacího programu
  • 2.     motivační exkurze žáků do výrobních podniků
  • 3.     výstupní pobyty – prezentace zpracovaných materiálů, výměna zkušeností, výběr studijního oboru

Realizační tým pracuje ve složení:

Manažer projektu: Ing. Jiří Adámek – ředitel školy
Výkonný manažer projektu: Mgr. Lucie Butkovová
Finanční manažer: Ing. Šárka Nosálková
Koordinátor:   PaedDr. Renata Spustová
Účetní: Ing. Marta Motlochová

Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Další články z archivu

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde