Úspěšné okresní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 22. února se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády a naše škola v něm slavila velký úspěch. Žák 8. ročníku, Vojtěch Jarošek, obsadil krásné 1. místo a 29. března bude naši školu reprezentovat v kole krajském. Vojtovi budeme všichni držet palce.

V okresním kole za nás bojovali i další žáci, všichni dosáhli na pěkná umístění. Nejlépe si vedl David Slezák ze 7. ročníku. Ve své kategorii obsadil 4. místo.

Všem děkujeme za účast a za snahu reprezentovat naši školu.

Jedenáctka opět pomáhá

V letošním školním roce probíhá na naší škole 21. ročník projektu Zachraňme strom, adoptujme zvíře. Snažíme se vést děti k ekologickému myšlení, děti se učí, že starý papír se dá recyklovat a znovu využít. Za odevzdaný papír získáváme finanční prostředky, které posíláme do ZOO v Ostravě na adopci medvěda ušatého a také financujeme ekologické aktivity dětí.

Letos jsme se opět rozhodli, že pomůžeme i jinde. Částku 2900 Kč jsme zaslali nadaci Člověk v tísni, a to na projekty, které byly vybrány na základě školního hlasování - SOS Česko, Andělé strážní a Veselá koza. Více o projektech si můžete přečíst v přiložených certifikátech.

Děkujeme všem, kteří přispívají sběrem papíru na dobrou věc.

Certifikát Andělé strážní

Certifikát SOS Česko

Certifikát Veselá koza

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 16. února se na naší škole konal Den otevřených dveří. Zájemci z řad rodičů budoucích prvňáčků se mohli seznámit s prostředím, atmosférou a učiteli školy. Jednotlivé prohlídky školou zajišťovali vyučující, kteří také ochotně odpovídali na veškeré dotazy. Návštěvníci procházeli různými stanovišti, kde si předškoláci prohlédli učebnice a pracovní sešity, které jim budou pomáhat při nácviku čtení, psaní a počítání. Jinde si vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí, skládali puzzle, vytvořili si vlastní odznaky a placky, ale také mohli vidět práci s robotikou (VIDEO). V přírodovědné učebně si mohli návštěvníci vyzkoušet práci s mikroskopem, nebo si prohlédnout  naše školní zvířátka (rybičky a morčata), o která se žáci školy pečlivě a vzorně starají. Na konci prohlídky bylo pro všechny přichystáno občerstvení ve školní kuchyňce.

Pokud jste k nám nestihli ještě zavítat, nabízíme druhý termín k návštěvě, a to 16. března. Na všechny budoucí prvňáčky se budeme těšit při zápisu do první třídy, který se uskuteční ve dnech 17. a 18. dubna.

Fotky...

Krajské kolo Přírodovědné soutěže

Lidské tělo – to bylo téma Přírodovědné soutěže, kterou pořádá již 14 let Mendelovo gymnázium v Opavě.

Oblastní kolo pro žáky 9. ročníku a víceletých gymnázií se letos poprvé konalo v prosinci na Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Družstvo z naší školy ve složení Sabina Geržová a Klára Urbišová se jako jediné zúčastnilo za sekci základních škol a tedy i postoupilo do kola krajského, které proběhlo 27. ledna v Opavě. Celkem 16 týmů mladých, nadšených a zapálených zájemců o přírodní vědy celý den bádalo a řešilo teoretické i praktické úkoly z oblasti chemie, fyziky, přírodopisu, ekologie i zeměpisu. Body mohli soutěžící získat také za nepovinný úkol, který spočíval ve vytvoření videonahrávky na téma Lidské tělo. Nutno říci, že soutěž probíhala ve tříčlenných týmech, náš tým měl ale smůlu, jeden člen onemocněl v oblastním kole a stejná situace se opakovala i v krajském kole. Do Opavy jsme vyrazili s týmem „Jedenáctka“ ve složení Klára Urbišová a Alena Alešová.              Děvčata si i v menší sestavě vedla výborně a výsledkem je krásné 13. místo. Zvláště oceňuji kategorii ekologie, kde „Jedenáctka“ získala nejvyšší možný počet bodů.

Gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Pamětní list...

Školní kolo Biologické olympiády

Bezlesí - to je téma letošního 57. ročníku Biologické olympiády. Školní kolo proběhlo ve středu 15. února 2023 a zúčastnilo se ho 42 žáků.

Test, poznávačku, laboratorní úkol – to všechno musí žáci během dopoledne absolvovat. Mladší žáci kategorie D (6. a 7. ročník), kterých se zúčastnilo 21, zkoumali v laboratorním úkolu plody, typy plodů a jejich stavbu. Klíční rostlinky pšenice a hrachu zkoumalo 21 žáků kategorie C (8. a 9. ročník). Všechny úkoly byly náročné a všichni si zaslouží pochvalu za jejich splnění.

Výsledky kategorie D:

  • 1. místo: Daniela Danková (7. B)
  • 2. místo: Dorota Vidláková (7. B)
  • 3. místo: Eliška Štefková (7. B)

Výsledky kategorie C:

  • 1. místo: Vojtěch Jarošek (8. B)
  • 2. místo: Ondřej Štefko (9. A)
  • 3. místo: Alena Alešová (9. A)

Vítězům blahopřeji, všichni postupují do okresního kola, které se bude konat pro kategorii D 30. března 2023 a pro kategorii C  17. dubna 2023 na ZŠ E. Krásnohorské ve Frýdku-Místku.

Karnevalové maškary

 

Ve čtvrtek 26. ledna vypuklo, po delší pauze, v naší vyzdobené jídelně karnevalové veselí. Veselý byl hlavně program, který pro maškary připravili „ Klauni na volné noze“ a ve kterém nechyběla prohlídka masek, tanec, soutěže, výhry, bublifuk ani legrace, se kterou nás karnevalem provázeli. Velké poděkování patří maminkám, které pro děti připravily bohaté občerstvení, také SRPŠ i našim žákům Davidovi J. a Dominikovi Š., kteří taneční prostor bravurně osvětlovali. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na úpravě prostor a úklidu po karnevalu a těšíme se na další ročník.   

Vychovatelky ŠD

Fotky z karnevalu...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde