Informace ředitele školy – školní družina

Od 12. 4. 2021, kdy přestává platit nouzový stav, je každá základní škola povinna poskytovat služby školní družiny pro žáky 1. stupně, kteří se účastní prezenční výuky. Zároveň škola přebírá, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, povinnost poskytovat svou službu také žákům, jejichž rodiče vykonávají profesi integrovaného záchranného systému a krizové infrastruktury podle krizového zákona č. 240/2000 Sb., nejen v době jejich prezenční výuky, ale také výuky distanční.

Děti v tomto režimu mají nárok na zajištění dopoledního a odpoledního programu ve skupině nejvýše 30 žáků v době od 6:00 do 16:30 hodin.
Děti v rámci svého programu mají možnost účastnit se v době distanční výuky výuky se svou třídou.
Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
Na žáky zařazené do tohoto programu se vztahuje antigenní testování ve škole, vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školní družiny.
Na žáky, kteří jsou zařazeni do tohoto programu, a nejsou přihlášení do školní družiny, se vztahuje povinnost úhrady úplaty za školní družinu, jako by byli do školní družiny přihlášeni.           

Rodiče škole prokazují nárok na zařazení svého dítěte do daného programu potvrzením svého zaměstnavatele o výkonu své profese.

Mgr. Libor Kuča

Úplata za školní družinu na II. pololetí školního roku 2020/21

Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste vyčkali s úhradou úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině. Více v menu  Nejen pro rodiče zde:  

Projektový den mimo školu „ Štramberské uši“

Poslední středu v měsíci září jsme se s třeťáky naší ŠD vydali do Štramberka. Počasí nám moc nepřálo, ale déšť nás neodradil od hezky prožitého odpoledne ve městě, kde se pečou „Štramberské uši“. Hned po příjezdu nás přivítal pan Hezký a paní Weissová, kteří nás celé odpoledne provázeli. Ukázali nám jak je to s výrobou voňavé sladké dobroty a pověděli něco o historii, proč se vlastně pečou uši. Mohou za to Tataři. Ve výrobně to všude  vonělo skořicí a medem a my jsme mohli vidět vše od přípravy a válení těsta, až po rolování uší do forem a balení. Také jsme hned mohli ochutnat, mňam. Pak jsme se vydali do Muzea Šipka, kde jsme se dozvěděli spoustu věcí z dob před milióny let. Nakonec jsme si to namířili přes náměstí k rozhledně, zvané „Štramberská Trůba“. To bylo schodů! Po cestě zpět jsme hledali znak města, radnici, školu a nakonec vybarvili omalovánku.

Fotografie

Informace o úplatě za školní družinu

Vážení rodiče,
úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině pro 2. pololetí letošního školního roku, která nebyla kvůli přerušení činnosti školy schopna vykonávat svou činnost, bude uplatněna následujícím způsobem.

Měsíční částka za duben – květen – červen bude použita jako záloha na další období docházky dítěte do školní družiny v nadcházejícím školním roce ve měsících září – říjen – listopad. Žádá-li rodič o vrácení úplaty za dané období, předloží škole vyplněnou žádost, která je přílohou této zprávy.

Příloha... 

Pokyny a informace o školní družině ve školním roce 2020/2021

Školní rok 2020/21 ve školní družině

Přihlašování do školní družiny

Přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD rodiče zaslali převážně    e-mailem nebo odevzdali již na konci uplynulého šk. roku. Nepřihlášené žáky mohou rodiče zapsat do školní družiny v úterý 1. 9. 2020 od 7:45 do 8:45 hod. ve vestibulu školy u šaten. Důležité je také doplnit údaje v přihlášce (odchody, kroužky....) nejlépe na  e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na tel. 739 239 315

Informace o provozu školní družiny

V úterý 1. 9. 2020 bude provoz ŠD zajištěn od 8:45 do12:00 hod.
Od 2. 9. 2020 je provoz ve ŠD již ráno od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne po vyučování žáků od 11:40 do 16:30 hod.

Pokyny k příchodu do ranní družiny

Do ranní družiny žáci přicházejí hlavním vchodem školy.

Provoz ŠD začíná v 6:00 hod., do té doby vyčkají příchodu vychovatelky ve vestibulu před vrátnicí.

Své věci si odkládají v šatnách do skříněk, opatřených zámkem a přejdou do herny ranní ŠD. Zde mohou přicházet do 7:20 a po ukončení ranní ŠD v 7:35 hod. jsou žáci vychovatelkou uvolněni do vyučování.

Doprovázení a vyzvedávání dětí

Doprovod žáků prvních tříd rodiči je povolen od 2. 9. do 11. 9. pouze do šaten a do prostor ranní ŠD. Doprovod hlaste ve vrátnici školy.

Při vyzvedávání ze ŠD hlásí rodič telefonemdo 15:30 hod.jméno žáka přímo do oddělení ŠD, žáci pak odcházejí samostatně do šaten.

Od 15:30 hod.zvoňte pouze do HERNY.

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní. družině

Údaje k provedení platby budou rodičům 1. tříd předány na schůzce, po slavnostním zahájení ve třídách. Rodiče, kteří v minulém šk. roce platbu za žáka převedli na  šk. rok 2020/21, obdrží informaci o termínu doplatku do deníčku žáka v listopadu.

Výtvarná soutěž školních družin

Ve čtvrtek 6. února proběhla na ZŠ Elišky Krásnohorské výtvarná soutěž městských školních družin, které se zúčastnily i žákyně naší školy: Klára Gongolová, Eliška Krištofová, Adriana Jiříková, Eliška Štefková a Barbora Harabišová. Tématem soutěže byla „CESTA KOLEM SVĚTA“.

Naše děvčata uspěla:

  • Eliška Krištofová získala první 1. místo za druhé ročníky.
  • Klára Gongolová získala 3. místo za první ročníky.
  • Barbora Harabišová získala 3. místo za třetí ročníky.

Všem soutěžícím  gratulujeme k úspěchu a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a!

Fotografie soutěžních prací i soutěžících

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde