Informace školní družiny

Vážení rodiče,
na konci uplynulého školního roku jsme přijali Vaše přihlášky žáků do školní družiny. Tyto přihlášky již ve ŠD evidujeme. Doplnit či změnit údaje v přihlášce můžete 1. 9. 2022 od 7:45 hodin u vychovatelek ve vestibulu školy u šaten. V tuto dobu je možné ještě zapsat nové žáky.

Provoz školní družiny je 1. 9. 2022 upraven od 8:45 do 12:00 hod.

Od 2. 9.2022 již bude v provozu ranní i odpolední družina.

Ráno od 6:00 hod. do začátku vyučování žáků a odpoledne od konce vyučování do 16:30.

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 300 Kč za jeden měsíc pro žáky navštěvující ranní i odpolední družinu a 100 Kč za jeden měsíc pro žáky navštěvující pouze ranní družinu. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách 2x ročně, a to za období 1. a 2. pololetí školního roku zvlášť převodem z osobního bankovního účtu na účet školy popř. v hotovosti v pokladně školy.

Platbu za 1. pololetí školního roku 2022/2023 nutno uhradit do 30. 9. 2022 ve výši 1.500,- Kč.

Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní družinu, pak je nutno uhradit ke stejnému datu částku ve výši 500,- Kč.

Číslo účtu, kam můžete platbu provést je 39435781 , kód banky: 0100 , konstantní symbol: 0308. Variabilní symbol pro danou platbu obdrží žáci do omluvného listu na počátku měsíce září.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde