Filtrovat
 •   Oznámení o konání voleb do Školské rady.

  • DATUM KONÁNÍ:               12.12.2011
  • MÍSTO KONÁNÍ:               
  ...
 • Archiv

  Zde naleznete starší neaktuální archivované ?lánky. Starší ?lánky  (školní rok 2010/2011 a starší) naleznete na p?vodních stránkách  zde.  

 • Cambridge Center

  Váení rodi?e,

  v dubnu tohoto roku jsme Vás informovali o nov? vzniklém partnerství naší školy s Cambridgeský...

 • V souvislosti s opravou telefonní úst?edny Vás informujeme o do?asné zm?n? telefonních ?ísel (jiných ne jsou uvedená v kontaktech na stránkách školy).

  • sekretariát - 558425511
  • ?editel, zást. ?editele I.st.
  ...
 • Zápis ák? do školní druiny prob?hne 3.9.2012 od 8:00 hod. ve vestibulu školy u šaten.

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS