Řád školní jídelny 2017/18

Směrnice vydaná ředitelem školy

1. Obědy se vydávají žákům od 11.40 do 14.00 hod. (není-li výjimečně stanoveno jinak). Do nosičů 11:30-12:00 a 13:40-13:50

2. Jídlo je vydáno pouze na stravovací čip.

3. V případě, že žák čip ztratí, musí si zakoupit nový. Pokud čip zapomněl doma, bude mu jídlo vydáno pouze po kontrole omluvného listu, ve které má zapsáno číslo stravovacího čipu.

4. Do jídelny přicházejí žáci pod vedením učitele nebo vychovatele v přezůvkách a bez aktovek. Pokud žák neobědvá, nemá do jídelny přístup.

5. Je vhodné, aby žáci dodržovali hygienické zásady a před jídlem si umývali ruce. Z důvodu bezpečného pohybu po školní jídelně, žáci respektují systém řazení při výdeji obědů.
6. V jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují pravidla společenského chování (nepobíhají po jídelně, nepředbíhají se, nehlučí, dbají pravidel stolování). Řídí se pokyny učitelů, vychovatelů a pracovnic školní jídelny.

7. Pokud žák sní svou porci, má možnost dostat bezmasý přídavek. Pokud je součástí oběda ovoce nebo moučník a žáci je nezkonzumují v jídelně, chovají se jako slušní lidé. Neznehodnocují a neznečisťují s nimi vnitřní prostory nebo okolí školy.

8. Po jídle žák zasune židli ke stolu a odnese použité nádobí k okénku. Poté ihned opustí školní jídelnu.

9. Znečištění stolu nebo podlahy je žák povinen uklidit.

10. Nemocným žákům se zakazuje vstup do jídelny. Obědy nemocných žáků mohou první den nemoci vyzvednout do nosičů rodiče nebo sourozenci žáka, ostatní obědy (po dobu nemoci) musí odhlásit. Jestliže rodiče nemocného žáka neodhlásí ze stravování, bude jim účtována od 2.dne plná cena obědu bez státní dotace. Výdej obědů je možný pouze do nádob k tomu určených. Oběd je určen k okamžité konzumaci.

11. Informace o prodeji obědů jsou měsíčně vyvěšovány u vchodu školy, na webu ZŠ a u venkovního vstupu do školní jídelny. Prodej je poslední 2 dny v měsíci. Dodatečný prodej a také odhlášení obědu je PO-ST a PÁ od 7.15 do 8.00 hod. Výjimkou je ukončení školního a kalendářního roku, kdy odhlášky přijímáme 3 dny předem. Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen. Výběr nedotované stravy probíhá v prodejní kanceláři v době jejího provozu. U bezhotovostních plateb se nedotovaná strava přiúčtuje v následujícím měsíci ke stravnému.

12. Strávník má právo si odhlásit oběd ještě tentýž den do 8.00 hod. ráno (výjimku tvoří hromadné akce, např. školní výlety, třídní exkurze, kdy je nutno obědy odhlásit do 8.00 hod. ráno předcházejícího dne).

13. Strávník má některé dny (dle jídelníčku) možnost volby menu. Tuto volbu však musí provést pomocí svého čipu nebo přes internet do 7:50 hod. ráno předcházejícího dne. Pokud volbu neprovede nebo ji provede již pozdě, za zvolené se považuje menu číslo 1.

14. Úraz vzniklý v průběhu stravování žák hlásí ihned pedagogickému dozoru. Dozor ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozvrhu, který je v jídelně zveřejněn.

15. Žák má právo vznášet připomínky ke školnímu stravování u vedoucí školní jídelny, u třídního učitele nebo u ředitele školy.

16. Cizí strávníci, kteří se stravují v jídelně, mají určené stoly a rovněž věšáky k odkládání svršků. Oběd uvařený ve školní jídelně je určen k okamžité konzumaci. Výdej obědů je pouze do nádob k tomu určených (nosičů).

17. Všichni strávníci mají nárok na 1 misku kompotu nebo salátu a na sklenici nápoje!

18. Hmotnost pokrmu je stanovená normativem. Na přání je hlavní kuchařka schopna uvést stanovenou hmotnost porce na daný den.

19. Výběr a složení jídelníčku se řídí doporučením Ministerstva zdravotnictví
č.j MSMT- 30485/2015-4. Stravování dospělých strávníků je pouze doplňkové.

20. Strávník má možnost zaslat připomínky a podněty na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , na který mu bude odpovězeno vedoucí školní jídelny.

 

 

 

RSS