Termíny t?ídních sch?zek a konzultací ve školním roce 2017 - 2018

T?ídní sch?zky:

 •   5.  9. 2017 -  15:30 úvodní sch?zka s rodi?i prv?á?k?
 • 14.  9. 2017 -  15:30 sch?zka t?ídních d?v?rník? v 15:30 hod.
 • 14.  9. 2017 -  16:00  pro I. a II. stupe?
 • 23. 11. 2017 - 15:30 - 17:00 konzultace pro I. stupe?, 16:00 - 17:30 hod. pro II. stupe?
 • 11.  1. 2018 -  14:00 - 16:30 konzultace pro I. stupe?, 16:00 - 17:30 hod. pro II. stupe?
 • 12.  4. 2018 -  15:30 - 17:00 konzultace pro I. stupe?, 16:00 - 17:30 hod. pro II. stupe?

Konzultace:

TERMÍNY  KONZULTACÍ

  Adámek Ji?í, Ing.

dle domluvy

  Brablec Petr, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

  Brunclíková Martina, Mgr.      

ST 14:00 - 15:00

  Filipcová Tereza, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

  Hosnédl Daniel, Mgr.

 ÚT 14:00 - 15:00 

  Jak?bková Martina, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

  Janošcová Tá?a, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

  Kadubcová Hana, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

  Ka?oková Daniela, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

  Kasíková Denisa, Mgr.

dle domluvy

  Katzler Ivo, PaedDr.

ST 14:00 - 15:00

  Kotková Ivana, Ing.

ÚT 14:00 - 15:00

  Ku?a Libor, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

  Labajová Monika, Bc.

PO 14:00 - 15:00

  Maraliková Jarmila, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

  Novotná Iva, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

  Odvá?ka Roman, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

  Poláchová Martina, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

  Pyšková Dana, Mgr.

PO 15:30 - 16:30

  Rašková Pavla, PaedDr.

?T 14:00 - 15:00

  ?e?ichová Martina, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

  Schwederová Ivona, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

  Strnadel Martin, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

  St?íová Radomíra, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

  Šnajdrová Zuzana, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

  Štefková Jana, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

  Šuláková Martina, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

  Van?k Jakub, Mgr.

ST 15:00 - 16:00

  Vránová Iva, Mgr.

ÚT 15:00 - 16:00 

 

Sch?zky a konzultace 2016/2017

Termíny t?ídních sch?zek a konzultací ve školním roce 2016 - 2017

T?ídní sch?zky:

 • 15. 9. 2016 - od 16:00 hod., sch?zka t?ídních d?v?rník? v 15:30 hod.
 • 22. 11. 2016 - 15:30 - 17:00 konzultace pro I. stupe?, 16:00 - 17:30 hod. pro II. stupe?
 • 10. 1. 2017 - 14:00 - 16:30 konzultace pro I. stupe?, 16:00 - 17:30 hod. pro II. stupe?
 • 11. 4. 2017 - 15:30 - 17:00 konzultace pro I. stupe?, 16:00 - 17:30 hod. pro II. stupe?

Konzultace:

TERMÍNY  KONZULTACÍ

 Adámek Ji?í, Ing.

dle domluvy

 Anlaufová Martina, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Brablec Petr, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Brunclíková Martina, Mgr.      

ST 14:15 - 15:15

 Filipcová Tereza, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

 Frühbauerová Petra, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Hosnédl Daniel, Mgr.

 PO 14:00 - 15:00 

 Jak?bková Martina, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Janošcová Tá?a, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Kadubcová Hana, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Ka?oková Daniela, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Kasíková Denisa, Mgr.

dle domluvy

 Katzler Ivo, PaedDr.

ST 14:00 - 15:00

 Kotková Ivana, Ing.

ST 14:00 - 15:00

 Ku?a Libor, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Lanzendörferová Zuzana, Mgr.

?T 16:00 - 17:00

 Novotná Iva, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

 Odvá?ka Roman, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Poláchová Martina, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Pyšková Dana, Mgr.

?T 15:00 - 16:00

 Rašková Pavla, PaedDr.

?T 15:00 - 16:00

 ?e?ichová Martina, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Schwederová Ivona, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Strnadel Martin, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 St?íová Radomíra, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Šnajdrová Zuzana, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Štefková Jana, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Van?k Jakub, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Vránová Iva, Mgr.

ÚT 15:00 - 16:00 

 

 

Sch?zky a konzultace

Termíny t?ídních sch?zek ve školním roce 2015 - 2016

T?ídní sch?zky:

 • 16.9.2015 od 16:00 hod., sch?zka t?ídních d?v?rník? v 16:30 hod.
 • 19.11.2015 od 16:00 - 17:30 hod.
 • 14.1.2016 od 16:00 - 17:30 hod.
 • 12.4.2016 od 16:00 - 17:30 hod.

Konzultace:

TERMÍNY  KONZULTACÍ

 Adámek Ji?í, Ing.

dle domluvy

 Brablec Petr, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

 Brunclíková Martina, Mgr.      

ST 14:30 - 15:30

 Butkovová Lucie, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

 Krej?í  Irena, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Filipcová Tereza, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00

 Hosnédl Daniel, Mgr.

PO 14:00 - 15:00 

 Jak?bková Martina, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Janošcová Tá?a, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Kadubcová Hana, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Ka?oková Daniela, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Katzler Ivo, PaedDr.

PO 14:00 - 15:00

 Kotková Ivana, Ing.

ST 14:00 - 15:00

 Ku?a Libor, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Lanzendörferová Zuzana, Mgr.

?T 16:00 - 17:00

 Novotná Iva, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Odvá?ka Roman, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Poláchová Martina, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Pyšková Dana, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Rašková Pavla, PaedDr.

?T 16:30 - 17:30

 ?e?ichová Martina, Mgr.

?T 14:00 - 15:00

 Schwederová Ivona, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Strnadel Martin, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 St?íová Radomíra, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Šnajdrová Zuzana, Mgr.

ST 14:00 - 15:00

 Štefková Jana, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Van?k Jakub, Mgr.

PO 14:00 - 15:00

 Vránová Iva, Mgr.

ÚT 14:00 - 15:00 

 

 

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS