• Na naš škole je byla zavedena elektronick kovsk knka, kterje sou?st našeho školnho informa?nho systmu. Rodi?e i d?ti tak maj vdy kompletn p?ehled o všech znmkch, rozvrhu, vchovnch opat?ench ...

  • Sch?zky a konzultace

    Termny t?dnch sch?zek a termny konzultac s pedagogy

koln ?asopis

Partnerstv

Vzhled

RSS