Zápis do 1. ročníku 2018 – 2019

K zápisu na školní rok 2018 - 2019 se dostaví děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a dosáhly šesti let, ať už jsou zralé či nikoli.

K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří hodlají žádat odklad. Rodičům bude vydán formulář Žádost o odklad školní docházky, který vyplněný a doplněný zprávou z PPP a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa doručí řediteli školy co nejdříve, nejpozději však do 31. 5. 2018. O odkladu rozhoduje ředitel školy, který zašle Rozhodnutí o odkladu nebo odklad zamítne.

Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

K zápisu mohou ty děti, kterým bude šest až v období od 1. září do 31. prosince 2018 – toto záleží na úvaze rodičů – v tomto případě má však škola právo odmítnout (z kapacitních či jiných důvodů) nebo si vyžádat posudek z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

K zápisu lze jít do kterékoli školy, kde probíhá základní školní docházka. Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého uvážení.V případě nepřijetí na vybranou školu, většinou z důvodu převisu přihlášených žáků, má povinnost přijmout žáka spádová škola – tedy škola v obvodě.

Spádovost ulic pro naši školu je: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady.

Datum zápisu jsme stanovili na: 

23. dubna 2018 od 13.00 - 17.00 hod

24. dubna 2018 od 13.00 - 17.00 hod

Zápis bude probíhat v 1. a 2. patře pavilonu B. K zápisu je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

Žádáme rodiče, aby řádně a včas plnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Co nabízíme na naší škole?

Další důležité materiály

Upozornění školní jídelny

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, že na dotovaný oběd má žák nárok pouze v době přítomnosti ve školním vyučování a první den absence. Další následující den absence nárok na dotovaný oběd zaniká a je rodiči účtován doplatek k dotované ceně ve výši 28 Kč. Rodič si může ve školní jídelně oběd pro své dítě vyzvedávat, bude mu ale účtován v plné ceně. Doporučujeme tedy zvážit konkrétní situaci a v případě, že nechcete obědy v době absence odebírat, včas stravu odhlašovat u paní vedoucí stravování a předcházet tak doplatkům.

Výtvarná soutěž školních družin

Ve středu 28. února 2018 proběhla na ZŠ Elišky Krásnohorské ve Frýdku- Místku výtvarná soutěž městských školních družin, které se zúčastnily i žáci naší školy: Erika Kuboňová, Michaela Florková, Vojta Jarošek, Pham Thu Ngan a Anastázie Kuboňová. Soutěž probíhala na vylosované téma ,,JARNÍ RADOVÁNKY,,

Pham Thu Ngam získala diplom za třetí místo v této soutěži.

Všem soutěžícím gratulujeme k úspěšnému reprezentování naší školy.

Fotky

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 23. 2. 2018 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Konverzace v AJ. Po osmé hodině se sešlo 60 soutěžících a jejich učitelé v jídelně naší školy. Tito žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Kategorie I.A je určena mladším dětem z 6. a 7. tříd. V kategorii II.A soutěží osmáci a deváťáci. Všem žákům byl zadán poslechový test a před porotou museli hovořit na jedno z osmi připravených témat.

Číst dál...

Zápis do 1. třídy 23. a 24.dubna

 


Vybíráte školu pro vaše dítě?
Víte, že každý rodič pro své dítě může školu vybrat?

Další informace o zápisu do 1.třidy...

Den otevřených dveří s Červenou Karkulkou

Učitelé a žáci naší školy uspořádali v úterý 22. února 2018 pro všechny předškoláky a jejich rodiče Den otevřených dveří. Budoucí žáci se mohli seznámit s novým prostředím a atmosférou školy.

Na mnoha stanovištích si mohly děti vyzkoušet různé aktivity, dále se seznámit s odbornými učebnami a vyzkoušet si i moderní pomůcky při vyučování. Mimo jiné velmi zaujala také adaptace známé české pohádky, kterou nastudovali žáci 1. stupně naší školy. Pohádku mohli zhlédnout v tělocvičně školy a na závěr byli všichni odměněni bouřlivým potleskem. Na konci prohlídky bylo pro všechny návštěvníky připraveno v kuchyňce školy malé pohoštění.
Věříme, že se všem prohlídka naší školy líbila a 1. září 2018 přivítáme také všechny předškoláky již jako naše „prvňáčky“.

Fotografie...

RSS