Organizace školního roku 2018/2019

Bližší informace najdete ZDE

Sportovní gymnastika pro předškoláky

Vážení rodiče,

ve školním roce 2013/2014 naše škola nebude organizovat kroužek sportovní gymnastiky pro děti předškolního věku. Důvodem  je nedostatek volné kapacity prostor školních tělocvičen a personální problém se zabezpečením tohoto kroužku.

Číst dál...

Sdělení ředitele školy rodičům budoucích žáků 1. ročníku k psacímu písmu Comenia Script

V současné době probíhá vyhodnocování dvouletého pokusného ověřování psacího písma Comenia Script týmem odborníků z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Toto vyhodnocení bylo předáno MŠMT v říjnu 2012. MŠMT má rozhodnout o způsobu dalšího využití písma Comenia Script pro výuku žáků na základní školách.

V případě, že MŠMT povolí  vyučovat písmo Comenia Script v následujícím školním roce 2013-2014, Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad bude písmu v 1. ročníku vyučovat jako alternativu ke klasické abecedě a na základě zájmu rodičů o tento druh písma vedení školy připraví odpovídající organizaci výuky v 1. ročníku.

V praxi to tedy znamená, že výuka v příštím školním roce může probíhat v jedné třídě dle písma Comenia Script a v dalších třídách podle klasického písma.

Ing. Jiří Adámek
ředitel školy    

Doplňující volby do Školské rady

Vážení rodiče,

k datu  31.8.2012 ukončil svoji činnost ve Školské radě pan Jaroslav Olszar. Důvodem ukončení jeho činnosti ve školské radě je přechod dcery na víceleté gymnázium. Z tohoto důvodu, v souladu s Volebním řádem školské rady při základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek dne 3.10.2012, proběhnou doplňovací volby  do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků dle § 167 školského zákona na volební období do 31.12.2014.

Návrh kandidátů s možností doplnění vašeho kandidáta do školské rady, Vám třídní učitelé doručí písemnou formou. Žádám Vás o zpětné doručení třídním učitelům do 7.9.2012.

Volby proběhnou prostřednictvím kandidátní listiny, která Vám bude doručena opět třídním učitelem. Vaši vyplněnou kandidátní listinu odevzdejte v zalepené obálce zpět třídnímu učiteli. Pokud zvolíte osobní účast na volbách do školské rady, dostavte se 3.10.2012 mezi 8:00 hod - 16:30 hod. na sekretariát školy.

Ing. Jiří Adámek 
ředitel školy     

Ve Frýdku-Místku 
dne 3.9.2012   

Organizační třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na organizační třídní schůzky, které se konají dne 18.9. 2012 od 15:30 hod v jednotlivých třídách.

Schůzka třídních důvěrníků SRPŠ při 11.ZŠ se uskuteční ve sborovně školy od 16:30 hod. 

Ing. Jiří Adámek
ředitel školy   

Konec volebního období a volby nové školské rady

Vážení rodiče,

31.12.2011 končí volební období současné školské rady. V souvislosti s tím, proběhnou dne 12.12.2011 dle § 167 školského zákona na naší škole volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogických pracovníků školy na volební období 1.1.2012 - 31.12.2014. Návrh kandidátů do školské rady, který Vám třídní učitelé Vašich dětí doručí můžete doplnit a poslat zpět třídním učitelům do data 9.12.2011.

Volby proběhnou prostřednictvím kandidátní listiny, která Vám bude doručena  třídním učitelem. Vaši vyplněnou kandidátní listinu odevzdejte v zalepené obálce zpět třídnímu učiteli. Pokud zvolíte osobní účast na volbách do školské rady, dostavte se 12.12.2011 mezi 8:00 hod - 16:30 hod. na sekretariát školy. 

Ing. Jiří Adámek
ředitel školy     
Ve Frýdku- Místku
dne 7.11.2011   

Další články...

  1. Volby do školské rady

RSS