Gymnastky na mistrovství Evropy

                                       

Dne 12. září vyrazila česká reprezentace se třemi týmy na mistrovství Evropy, které se letos konalo v Lucembursku. Česká republika měla zastoupení v kategorii Junior ženy, Senior ženy a Senior mix. Před posledními kempy, které se konaly první dva víkendy v září, byli vyřazeni někteří gymnasté, kteří se po celou dobu přípravy zodpovědně zúčastňovali kempů a zlepšovali své výkony. Bohužel se to týkalo i naší Alžběty Geblové, Lucie Kojecké a Honzy Provazníka. 

Náš frýdecký oddíl „FMGYM" skvěle reprezentovaly Vanda a Kristina Gřesovy, které byly součástí seniorských družstev. Děvčata se zúčastnila i loňského ME, které se konalo v Portugalsku. Letos byla Vanda přiřazena do týmu Senior mix, se kterým obsadila 8. místo. Kristina reprezentovala Česko v ženském týmu a postup do finále jim utekl o jednu příčku.
Více informací naleznete na našem webu: www.gymnastikafm.cz

Nové jméno pro školní noviny

 

 

 

Hledáme název pro školní noviny.  Pomůžeš nám?  Více info v letáku... Děkujeme. 

 

 

Projekt MŠMT - Doučování žáků škol 2022/23

Projekt MŠMT – „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“ 2022 / 2023

 Také v letošním školním roce pokračuje na naší škole realizace projektu MŠMT – Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy 2022/2023. Projekt je přednostně určen pro žáky, kterým hrozí školní neúspěch. Nejedná se tedy pouze o prospěch, ale také o základní orientaci v učivu.

Doučování bude realizováno ve třídách 1. stupně v českém jazyce a matematice, v 5. ročníku také v anglickém jazyce. Ve třídách 2. stupně se bude doučovat český jazyk, matematika a anglický jazyk. V ostatních naukových předmětech bude doučování organizováno po vyhodnocení individuální situace.

Doučování bude probíhat skupinově, maximálně však do počtu 7 žáků ve skupině. Žáci se v doučovacích skupinách mohou měnit podle svých vzdělávacích potřeb a po konzultaci s pedagogem.

Otevřená škola v šablonách III

REALIZACE PROJEKTU OTEVŘENÁ ŠKOLA V ŠABLONÁCH III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 07. 06. 2021 v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 883 592,00 Kč.

Od 1. 9. 2021 realizuje naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách III pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021354.

Projekt bude ukončen 30. 6. 2023.

 

Realizovány budou tyto aktivity:

  1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (10 šablon)
  2. Projektový den ve výuce (2 šablony)
  3. Školní psycholog – personální podpora ZŠ – 0, 5 úvazku na 22 měsíců
  4. Tandemová výuka v ZŠ – (1 šablona)

 

Otevřená škola v šablonách III

Projekt Otevřená škola v šablonách III je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školního poradenského zařízení o pozici školního psychologa a podpora žáků s SVP pomocí doučování.

Leták...

Začátek školního roku 2022/2023 – 1. třídy

Letos prožilo na naší škole svůj první školní den celkem 46 prvňáčků. Děti přivítaly jejich paní učitelky a seznámily je s novým prostředím. Čekají je nové zážitky, nová dobrodružství a také noví kamarádi. Mají se na co těšit a přejeme si, aby se jim u nás líbilo.

Fotografie...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde