Dějepisná exkurze

Ve středu 15. května se žáci 6. A a 6. B vydali na dějepisnou exkurzi, která zahrnovala návštěvu jeskyně Šipka, města Štramberk a hradu Helfštýn. Exkurze začala u jeskyně Šipka, významného archeologického naleziště, kde byly objeveny pozůstatky neandrtálského dítěte. Poté se žáci přesunuli do malebného městečka Štramberk. Zde měli možnost navštívit Trúbu, středověkou věž, odkud se nabízí nádherný výhled na celé město a okolí. Poslední zastávkou byl hrad Helfštýn, kde se děti seznámily s historií této gotické pevnosti, která je známá svou kovářskou tradicí a každoročními kovářskými slavnostmi. Celá exkurze byla pro žáky nejen zábavná, ale i velmi poučná. Všichni se vrátili domů obohaceni o nové znalosti a zážitky.

Fotky...

Zlatý hattrick a titul mistrů České republiky

Gymnastický oddíl působící pod SK Město Frýdek - Místek s tréninkovým zázemím na 11. ZŠ získal v dubnu a v květnu nejen mnoho úspěchů, ale také titulů Mistrů České republiky pro rok 2024.

V soutěži TeamGym tento oddíl staví do boje o medaile tři družstva. V kategorii Junior I jsou děvčata do 11 let. Tým Junior A je složen z děvčat 12 - 16 let a seniorský mix tým z děvčat i chlapců 14 - 22 let.

K dnešnímu dni již v této sezóně proběhly tři závody. První závod Českého poháru v TeamGymu se konal v Třebíči, kde z důvodu zranění oddílu nastoupila do soutěže pouze dvě družstva. Tým Junior I i Senior mix zahájil sezónu zlatem. Druhého závodu ČP se zúčastnila už tři družstva a v Kadani si tento oddíl vybojoval dvě zlata a jeden bronz. 

Číst dál a fotky...

Beseda s poslankyní Šebelovou

V pondělí 20.května navštívila naši školu paní poslankyně Šebelová. Žákům vyprávěla o své práci v Poslanecké sněmovně, o jejím fungováním a také o důležitosti aktivní účasti občanů v demokratických volbách. Zvláštní pozornost věnovala blížícím se Evropským volbám a jejich významu pro budoucnost České republiky v rámci Evropské unie. Kromě toho se také podělila o své zkušenosti s cizími jazyky a zdůraznila důležitost jejich studia v dnešním globalizovaném světě. Žáky motivovala k tomu, aby se snažili co nejvíce mluvit a využívali každé příležitosti k jejich praktickému použití. Během besedy žáci kladli dotazy na různé aspekty politického života, které je zajímaly. Tato otevřená a vstřícná komunikace přispěla k vytvoření příjemné a inspirativní atmosféry.

Setkání s paní poslankyní Šebelovou bylo pro všechny přítomné velmi přínosné. Žáci si odnesli mnoho nových informací a podnětů k zamyšlení, což jistě obohatí jejich další studium a zájem o veřejné dění.

Fotky...

Oznámení o konání voleb do Školské rady

Oznámení o konání voleb do Školské rady při Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

funkční období členů školské rady zřízené při Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 končí 11. července 2024.

Funkční období členů školské rady je tříleté, nově zvoleným členům začíná 12. 7. 2024 a potrvá do 11.7. 2027. 

Legislativní rámec kompetencí a zřizování školní rady stanoví školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.  Převážně se jedná o § 167 a § 168 daného zákona. 

Číst dál...

Sportovní den na naší škole

V pátek 17. května se na naší škole konal sportovní den pro žáky 1.- 5. tříd.

Pro soutěžící byly připraveny tyto disciplíny: mini-florbal, mini-házená, vybíjená, pohybové a dovednostní hry, atletika a přehazovaná. Děti využívaly sportoviště našich tělocvičen, školního hřiště a areálu sokolovny.

Nešlo jen o dosažené výsledky, ale především o pohyb, všestrannost a zapojení všech dětí. Na stanovištích vypomáhali žáci 9. A, kteří se svého úkolu zhostili na výtečnou a byli svým mladším spolužákům hezkým příkladem.

Fotky z akce...

Exkurze v Záchranné stanici Bartošovice

V pátek 17. května navštívili žáci sedmého ročníku Záchrannou stanici v Bartošovicích. Stanice se zabývá záchranou zraněných či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů a to jejich léčením, rehabilitací, přípravou na vypuštění a vlastním návratem vyléčených jedinců do přírody. Jejich záchranné programy se zaměřují na kriticky ohrožené druhy, jako jsou sovy pálené, sýčci obecní a orli skalní. Stanice aktivně podporuje tyto ohrožené druhy a snaží se posílit jejich populace pomocí záchranných chovů, introdukcí, reintrodukcí a záchranných přenosů. Kromě toho se věnuje také ekologické výchově a osvětě.

Během exkurze nám průvodci představili celý areál stanice. V budově jsme se dozvěděli více o náplni práce stanice a záchranných programech souvisejících s přírodou v oblasti Poodří. Poté jsme měli možnost vstoupit do živé expozice, kde jsme si prohlédli zástupce dravců, sov a vodních ptáků.

Než začalo pršet, stihli jsme také prohlídku nejstaršího platanu v České republice – Bartošovického platanu, který je součástí památkově chráněného zámeckého areálu a byl údajně vysazen v roce 1834. Jeho obvod a mohutnost jsou opravdu impozantní. 

Fotky z exkurze...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde