Slovanský den

Dne 15. září se žáci 7. tříd zúčastnili dějepisné exkurze, která se konala v Archeoparku Chotěbuz - Podobora. Skupina historie a šermu Tizon zavedla děti do slovanské doby. Areál hradiska ožil nejrůznějšími situacemi z každodenního života slovanských obyvatel, s nimiž se žáci mohli seznámit na vlastní kůži. Celý program započal hranou ukázkou o sv. Ludmile a sv. Václavovi, poté následovala akční scénka bojových taktik tehdejších obyvatel. Po ukončení hraných scének děti navštěvovaly jednotlivá stanoviště, kde měly možnost lépe poznat slovanskou kuchyni, módu, šperky, zbraně, jednotlivá řemesla, práci s dřevem, kovem nebo kůží, seznámit se s tehdejšími pohanskými bohy a propojení pohanských a křesťanských tradic a svátků. U stanoviště luků a šípů si žáci vyzkoušeli střelbu z luku na terč. Celý program byl velmi pěkně vytvořený a pro děti naučný.

Číst dál...

Lyžování se sluníčkem

Vážení rodiče,

naše škola organizuje odpolední Lyžování se sluníčkem pro žáky 1. až 5. tříd ve SKI areálu na Bílé. Termín zatím nebyl potvrzen (leden/únor/březen 2024).  Odpolední kurz, který trvá 5 dní a to od pondělí do pátku, stojí 3. 190,-.

Své děti můžete přihlašovat v on-line systému www.prihlaskanakurz.cz  v sekci Informace o kurzech od 16. 10. 2023a provést platbu do 30. 11. 2023.

Pro naši školu máme zarezervováno 25 míst. Všechny ostatní děti, které se zaregistrují jako 26. a více, budou zařazeny jako náhradníci.

Řádná platba kurzu je možná do 30. 11. 2023. Při pozdější platbě a pro dohlášené děti, je k ceně kurzu připočítán administrativní poplatek 250,-/dítě.

Dítě je považováno za řádně přihlášené na základě vyplnění přihlášky v on-line systému na www.prihlaskanakurz.cz a zaplacení příslušné částky.

Podrobnější informace též na www.sunoutdoor.cz v sekci Kurzy pro školy a školky.

Možnost zapůjčení lyžařského nebo snowboardového vybavení v místě konání za 690,-.

Léčebné pobyty pro děti

Číst dál...

Organizační zajištění výuky žáků I. A, B

Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září slavnostním zahájením v jednotlivých třídách v 8:00 hodin.

Prvňáčky a rodiče přivítají ve třídách jejich třídní učitelky Mgr. Martina Šuláková I. A a Mgr. Hana Kadubcová I. B.

Slavnostní přivítání v I. A, B bude ukončeno v 8:45 hodin, poté následuje třídní schůzka s rodiči.

Obě třídy I. A, B jsou umístěny v 1. patře pavilonu B. Výuka I. A, B ve dnech 5. 9. a 6. 9. bude ukončena vždy v 11:40. Další dny již bude výuka dle rozvrhů.

Školní družina

4. 9. 2023 zápis do ŠD od 7:35; provoz od 8:45 do 12:00 hod. Další dny provoz již od 6:00 do 8:00 hod (ranní družina) a odpoledne od konce vyučování žáků do 16:30.

Rodičům prvňáčků je umožněn vstup do prostor školní šatny, školní družiny ranní i odpolední a tříd od 4. 9. do 8. 9. 2023.

Vstup rodičů do školní jídelny není možný.

 

První školní den prvňáků

Je 4. září a prvňáčci poprvé vstoupili do školy jako školáci za doprovodu svých rodičů. Ti jim s úsměvem na tváři přichystali slavnostní oblečení a aktovku. Na chodbách zaznělo zvonění a do třídy vstoupila jejich nová paní učitelka, která je bude provázet celým prvním stupněm. Žáci se navzájem seznámili s novými spolužáky, prohlédli si dárečky, které měli přichystané na lavici a pozorně poslouchali svou paní učitelku. Nové školáky přišel přivítat také pan ředitel se zástupkyní 1. stupně.

Fotografie...

Informace o školní družině ve školním roce 2023/24

Vážení rodiče,
na konci uplynulého školního roku jsme přijali Vaše přihlášky žáků do školní družiny. Tyto přihlášky již ve ŠD evidujeme. Doplnit či změnit údaje v přihlášce můžete 4. 9. 2023 od 7:45 do 9:00 hodin u vychovatelek ve vestibulu školy u šaten. V tuto dobu je možné ještě zapsat nové žáky.

Provoz školní družiny je v pondělí 4. 9. 2023 upraven od 8:45 do 12:00 hod.

Od úterka 5. 9. 2023 již bude v provozu ranní i odpolední družina.

Ráno od 6:00 hod. do začátku vyučování žáků a odpoledne od konce vyučování do 16:30.

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je pro žáky navštěvující ranní i odpolední družinu stanovena na 350 Kč za jeden měsíc a pro žáky navštěvující pouze ranní družinu na 150 Kč za jeden měsíc. Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách 2x ročně, a to za období 1. a 2. pololetí školního roku zvlášť převodem z osobního bankovního účtu na účet školy popř. v hotovosti v pokladně školy.

  • Platbu za 1. pololetí školního roku 2023/2024 nutno uhradit do 30. 9. 2023 ve výši 1.750 Kč.
  • Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní družinu, pak je nutno uhradit ke stejnému datu částku ve výši 750 Kč.

Číslo účtu, kam můžete platbu provést je 39435781, kód banky: 0100, konstantní symbol: 0308 a do poznámky uveďte jméno žáka.

Variabilní symbol pro danou platbu obdrží žáci do omluvného listu na počátku měsíce září.

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde