Mobilní aplikace e-strava

Od dnešního dne lze využít mobilní aplikaci e-strava, kde je možné daleko rychlejším a pohodlnějším způsobem tvořit odhlášky stravy, spravovat žákovský účet, sledovat jídelníček či měnit nastavení / hesla apod. Výhodou této mobilní aplikace také je, že kromě záložky „jídelníček, účet“ zde rodiče naleznou i sekci „informace“, kde školní jídelna zveřejňuje aktuální informace o stravování či záložku „finance“, kde mohou vidět aktuální vyúčtování za odebranou stravu.
 
Po přihlášení si může uživatel v sekci „účet“ také přidat více strávníků a spravovat tak všechny jejich profily pouhým přepnutím.
 
Postup je jednoduchý:
 • pro OS Android: V mobilu si najdete aplikaci Obchod Play, zadáte si do vyhledávání  estrava Ulrich, kliknete na aplikaci eStrava a naistalujete ji.
 • pro iPhone: V mobilu si najdete aplikaci App store, další postup je stejný.
Zůstává v provozu také m.estrava.cz.
 
Vyúčtování vidí strávníci i po přihlášení na www.estrava.cz
 
Doporučujeme uživatelům aplikace řádné zabezpečení – změnu hesla -  aby nedošlo ke zneužití jiným uživatelem.
 
 

Informace k režimu výuky od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě oznámení MŠMT ČR a nařízení Vlády ČR ze dne 10. 5. 2021 oznamujeme, že nastavený režim výuky od 17. května 2021 na naší škole bude následující:

 • 1. Výuka žáků tříd 1. stupně bude již pro všechny prezenční, bez rotace.
 • 2. Výuka žáků tříd 2. stupně bude v rotačním režimu, a to tak, že v týdnu od 17. 5. do 21. 5. ve škole budou vyučováni žáci 8. a 9. ročníku podle plného rozsahu  rozvrhu hodin. Žáci 6. a 7. ročníku budou v tomto týdnu v distančním vzdělávání.
 • 3. Dá se předpokládat, že od následujícího týdne - tedy od 24. května 2021 již budou všichni žáci vzdělávání prezenční formou, bez rotace a distanční výuky.
 • 4. Během prezenční formy jsou žáci povinni podstoupit testování antigenními testy, a to žáci tříd 1. stupně vždy v pondělí na začátku vyučování či v ranní družině, žáci tříd 2. stupně se testování antigenními testy zúčastní na začátku vyučování, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek ve svých třídách.

(testování se žáci nemusí účastnit v těchto případech:
a) žák prodělal onemocnění COVID – 19 a neuplynulo od diagnostikování nemoci více jak 90 dní;
b) žák má ukončenou poslední dávku vakcinace na danou nemoc a uplynulo od tohoto data alespoň 14 dní;
c) žák se nechal testovat PSR testem či antigenním testem ve zdravotnickém zařízení a má negativní výsledek, který je platný 48 hodin; ve všech případech je potřeba danou skutečnost doložit potvrzením lékaře či potvrzením o vakcinaci)

 • 5. Školní jídelna pokračuje v nastaveném režimu. Žáci v prezenční formě vzdělávání se stravují ve školní jídelně, žáci v distanční formě vzdělávání obědy odebírají venkovním okýnkem ve stejném čase jako doposud.
 • 6. Všichni žáci vzdělávaní v prezenční výuce a zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou při vstupu do školy, při vstupu do třídy, při vstupu do školní jídelny. Povinné je nošení respirátoru nebo chirurgické roušky (mimo konzumace svačiny a oběda, pokud žák sedí na místě).
 • 7. Individuální konzultace žáků jsou k 14. 5. 2021 ukončeny.
 • 8. Školní družina je v provozu od 6.00 do 16.30 hod.; ruší se homogenita skupin.
 • 9. Provoz školní družiny pro žáky, jejichž rodiče vykonávají profesi integrovaného záchranného systému a krizové infrastruktury podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. je k 14. 5. 2021 ukončen.
 • 10. Při výuce je zakázáno zpívat, sportovní činnosti jsou povoleny v rámci hodiny TV pouze ve venkovních prostorách bez použití roušky.
 • 11. Při pobytu mimo školu je možno odložit roušku či respirátor, je-li dodržován 2 m distanc.
 • 12. Školní kroužky v budově školy jsou mimo provoz.

Z důvodů možných změn nastaveného režimu prosíme o sledování informací na školním webu.

Mgr. Libor Kuča   
   ředitel školy

Aktualizovali jsme údaje o gymnastice na naší škole

Více informací naleznete v menu nahoře Sport -> Sportovní gymnastika (zde).  

Informace k režimu výuky od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě oznámení MŠMT ČR a nařízení Vlády ČR ze dne 3. 5. 2021 oznamujeme, že nastavený režim výuky se od 10. května 2021 na naší škole bude řídit následujícími pravidly:

 • 1. Výuka žáků tříd 1. stupně bude pokračovat v nastaveném rotačním režimu.
 • 2. Výuka žáků tříd 2. stupně bude realizována v rotačním režimu tak, že v týdnu od 10. 5. do 14. 5. budou vyučováni ve škole prezenční formou žáci 6. a 7. ročníku, a to v plném rozsahu podle rozvrhu hodin. Žáci 8. a 9. ročníku v tomto týdnu pokračují v distančním vzdělávání.
 • 3. V týdnu od 17. 5. do 21. 5. se rotačně třídy vystřídají. Žáci 6. a 7. ročníku budou vzděláváni distanční formou, žáci 8. a 9. ročníku budou prezenční formou vyučováni ve škole.
 • 4. Žáci 1. stupně budou do školy vstupovat od 7.40 – 8.00 hod vchodem B (u bazénu školy), žáci chodící do ranní družiny a žáci 1. stupně přicházející po 8.00 hod a také  žáci 2. stupně vstupují do školy vždy vchodem A přes vrátnici.
 • 5. Během prezenční formy jsou žáci povinni podstoupit testování antigenními testy, a to žáci tříd 1. stupně vždy v pondělí na začátku vyučování či v ranní družině, žáci tříd 2. stupně se testování antigenními testy zúčastní na začátku vyučování, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek ve svých třídách.
 • 6. Školní jídelna pokračuje v nastaveném režimu. Žáci v prezenční formě vzdělávání se stravují ve školní jídelně, žáci v distanční formě vzdělávání obědy odebírají venkovním okýnkem ve stejném čase jako doposud.
 • 7. Všichni žáci vzdělávaní v prezenční výuce a zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou při vstupu do školy, při vstupu do třídy, při vstupu do školní jídelny. Povinné je nošení respirátoru nebo chirurgické roušky (mimo konzumace svačiny a oběda, pokud žák sedí na místě).
 • 8. Individuální konzultace žáků probíhají v nastaveném režimu.
 • 9. Školní družina je v provozu od 6.00 do 16.30 hod.
 • 10. Při výuce je zakázáno zpívat, sportovní činnosti jsou povoleny v rámci hodiny TV pouze ve venkovních prostorách bez použití roušky.
 • 11. Školní kroužky v budově školy jsou mimo provoz.

Z důvodů možných změn nastaveného režimu prosíme o sledování informací na školním webu.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Informace k letnímu vzdělávacímu příměstskému táboru EDU Camp FM

Rodičům a dětem budoucích 3.-7. tříd zasíláme informace na letní vzdělávací příměstský tábor EDU Camp FM, který pro děti připravili studenti vysokých škol s podporou města F-M.  

Leták

Informace k režimu výuky od 3. 5. 2021

Oznamujeme, že nastavený režim výuky se od 3. května 2021 na naší škole nemění. Žáci tříd 1. stupně pokračují v rotačním režimu vzdělávání, kdy se třídy střídají v prezenční a distanční formě výuky. Testování antigenním testem bude probíhat pro žáky v prezenční výuce pouze jednou týdně, a to v pondělí.
Školní kroužky zatím mimo provoz.
Žáci tříd 2. stupně pokračují v distanční výuce.
Individuální konzultace pokračují v nastaveném režimu.
Na základě vývoje epidemiologické situace změnu možno očekávat od 10. května 2021. Sledujte proto, prosím, školní webové stránky.

Mgr. Libor Kuča ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.