Sportovní den 1. stupně

V pátek 29. září se uskutečnil Sportovní den, který byl určen přibližně pro 250 žáků 1. stupně. Celá akce nesla název Sportovní den jedenáctky, čímž se naše škola zapojila do Evropského týdne sportu. Dětem bylo přichystáno celkem šest stanovišť, kde mohli okusit krásy a specifika různých sportů a pohybových aktivit. Na jednotlivých stanovištích se žáci střídali po 30 minutách a měli možnosti vyzkoušet atletiku, přehazovanou, miniházenou, miniflorbal, pohybové hry a různé druhy vybíjených. Celá akce probíhala jak v tělocvičnách školy, tak na školním hřišti. Snahou a cílem tohoto dne bylo zapojit do pohybu všechny děti, bez ohledu na jakékoliv dosažené výkony, či výsledky a pokusit se v dětech probudit sportovního ducha a nadšení. Vzhledem k tomu s jakou vervou se žácido celého dne pustili, Sportovní den splnil svůj účela dětem patří velký potlesk za výdrž a nasazení do celého dne.

Velké poděkování za hladký průběh akce patří všem zainteresovaným pedagogům, dětem prvního stupně a také žákům ze třídy 9. A, kteří se velice pěkně chopili role pomocníků na jednotlivých stanovištích.

Fotky ze sportování...

Adaptační pobyt na Morávce

Ve dnech 25. až 27. září prožili žáci 6. tříd krásné dny na adaptačním pobytu na Morávce. Do našeho rekreačního zařízení jsme došli pěšky z autobusové zastávky Morávka - Vlaské. Procházku nám zpříjemnila pěkná krajina kolem řeky Morávky. Celý adaptační pobyt se nesl v duchu krásného počasí a venkovních aktivit. Jelikož adaptační pobyt slouží především ke stmelení třídních kolektivů, tak proběhly i aktivity na toto téma, které si pro nás připravily paní psycholožka a paní speciální pedagožka. Při společném výletu jsme si udělali osvěžující zastávku u řeky Morávky, kde jsme si smočili nohy, nasbírali kamínky a nakreslili na ně obrázky. Poté následovala procházka kolem přehrady Morávka. Ve volných chvílích jsme využívali i přilehlé hřiště rekreačního střediska. Poslední večer jsme s dětmi nasbírali dřevo v přilehlém lesíku a udělali oheň. Při táboráku jsme si povídali, vyměňovali  zábavné historky, ale i zpívali. V den odjezdu nás hodně dětí přemlouvalo, abychom pobyt prodloužili alespoň o den. Z toho jsme usoudili, že adaptační pobyt byl úspěšný a dětem se opravdu líbil.

Doufáme, že nám tento společně strávený čas pomůže překonat překážky běžného školního roku.

Fotky z pobytu...

Pražský hrad

Stověžatou krásku nad Vltavou navštívilo 28 žáků 9. ročníku. Využili jsme programu Pražský hrad CK Výuka Jinak, který umožnil nejen prohlídku nádvoří Hradu, ale i jeho interiérů a dalších pamětihodností.

Jakmile jsme vystoupili z vlaku na Wilsnově nádraží v Praze, zamířili jsme na Václavské náměstí, kde nás již čekal průvodce a byli jsme seznámeni s organizací dne. Následovně jsme se vydali na zastávku metra. Žáci se projeli i tramvají. Nejprve naše cesta mířila na Pražský hrad. Zde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací a prohlédli si Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Starý královský palác s Vladislavským sálem, románskou trojlodní baziliku sv. Jiří s hrobem sv. Ludmily, Zlatou uličku u Daliborky, válcovitou věž z 15. století, ve které byl vězněn Dalibor. Po návštěvě Hradčan jsme sešli po Zámeckých schodech, přes Sněmovní ulici na Malostranské náměstí a poté na Karlův most a Staroměstské náměstí. Na Václavském náměstí dostali žáci rozchod a historické putování ukončil sraz u sochy sv. Václava a cesta zpět domů.

K příjemně prožitému historickému dni přispělo i krásné skoro letní počasí

Fotografie...

Přespolní běh

Ve středu 27. září se žáci a žákyně druhého stupně zúčastnili okrskového kola v přespolním běhu.Mladší žákyně, tedy dívky 6. - 7. ročníku, v konkurenci osmi týmů obsadily druhé místo, čímž si zajistily postup do okresního kola, které se uskuteční v pátek 6. října. Starší chlapci, žáci 8. - 9. ročníku, se v součtu pořadí umístili na šesté příčce (z 9 týmů).

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotky...

Učíme se venku

V pátek 29. září se žáci druhého stupně vypravili mimo školní lavice. Na Olešné, Čupku či ve Frýdeckém lese se učili např. matematiku, zeměpis, fyziku, přírodopis, angličtinu, češtinu a také si zasportovali. Proč se učit venku?  Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Co se naučíme skrze zážitky se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Pobyt a pohyb venku zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí. Učit se venku je přirozené. A když je k tomu krásné podzimní počasí…

Fotografie...

Příspěvek na obědy na ZŠ ve Frýdku-Místku

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že náš zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek, zavádí od 1. listopadu 2023 příspěvek na obědy pro žáky. Účast v projektu je dobrovolná a podmínkou účasti je pobírání přídavku na dítě a zároveňtrvalý pobyt žáka na území města Frýdku-Místku. Příspěvek je ve výši částky, kterou rodiče za obědy platí.

Přihlášení do projektu je snadné. K dispozici jsou formuláře v elektronické i papírové podobě. K přihlášce rodič pouze doplní potvrzení o pobírání přídavku na dítě anebo toto potvrzení může nahradit jednoduchým čestným prohlášením, že tyto přídavky pobírá.

Formulář v elektronické podobě najdete na našich stránkách  nebo jej obdržíte fyzicky v naší školní jídelně. V případě nejasností vám samozřejmě pomůžeme formulář vyplnit.

S úctou

Mgr. Libor Kuča

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde