Ředitelské volno

Vážení rodiče,
na základě doporučení krajské epidemiologické komise vyhlašuji ve dnech 25. a 26.10.2021 ředitelské volno.

Důvodem je snaha zmírnit zhoršující se epidemiologickou situaci a šíření nemoci Covid–19 v Moravskoslezském kraji  - v souvislosti s ohledem na průměrnou inkubační dobu nemoci a nárůst nemocných ve škole.

Ředitelské volno se vztahuje také na provoz školní družiny a školní jídelny. Žáci stravující se ve školní jídelně budou na oba dny automaticky ze školního stravování odhlášeni.

Distanční výuka v těchto dnech a plánovaná exkurze pro žáky 8. a 9. ročníku do Prahy dne 25.10.2021 se nekoná. 

Oddíl sportovní gymnastiky opět v akci

Gymnastický oddíl při naší škole byl založen PaedDr. Pavlou Raškovou a funguje už od roku 1993. Pavla Rašková trénovala v oddílu do roku 2016 a pod jejím vedením se gymnasté stali mnohokrát mistry republiky. 

Věnuje se sportovní gymnastice a teamgymu. Účastní se pravidelně republikových závodů jak za asociaci, tak za školní kluby.  Trenérský tým tvoří pouze odchovankyně tohoto oddílu, které několikrát obhájily titul mistryň ČR ve všech třech odvětvích. Bonusem je účast některých trenérek v mezinárodním týmu, který reprezentoval ČR na Mistrovství Evropy.

Chcete se dovědět více? Sledujte naše internetové stránky!

 https://www.gymnastikafm.cz/l/teamgym-cup-ricany-2021/

Přírodovědný klokan

Ve středu 13. října 2021 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan.

Jedná se o soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP. Cílem je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Třiatřicet žáků 8. a 9. ročníku řešilo úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Maximálně mohli získat 120 bodů.

Nejlépe si vedly Klára Urbišová z 8.A (71 bodů), Silvie Lukášová z 8.A (60 bodů) a Jana Dostálová z 9.B (56 bodů).

Ostatní výsledky a správné řešení naleznete na nástěnce na chodbě ve 3. patře u učebny přírodopisu.

V září měli šesté ročníky adaptační den.

Hlavním cílem celého dne bylo, aby se žáci, kteří utvořili nový kolektiv, lépe poznali. Nejdříve bylo potřeba si osvojit jména nových spolužáků. Dále zjistit, co každého baví, zajímá, v čem je dobrý, či výjimečný. Samozřejmě všechny zajímalo také něco o třídní učitelce. Proto celý den probíhaly stmelovací aktivity. Žáci „pracovali“ samostatně, ve dvojicích i větších náhodně vybraných skupinkách. Vyzkoušeli si různé role, jak se jim mezi spolužáky líbí a co naopak nechtějí. Díky příznivému počasí mohlo vše probíhat venku na čerstvém vzduchu.

Nejen já přeji našim šesťákům, ať i v dalších měsících a letech, které stráví na naší škole a v kolektivu, který nyní poznávají a tvoří, mnoho štěstí, tolerance, pohody a skvělých zážitků.

Fotografie

Návštěva Okresního archivu ve Frýdku-Místku

Žáci IX.A a IX.B se v rámci společensko-vědních předmětů vydali minulý týden v pondělí 11.10. a ve středu 13.10. 2021 do Okresního archivu ve Frýdku-Místku.

Nejdříve si prohlédli dokumentární film, který je seznámil s historií této instituce a s činností archivářů.

Nejstarší listinu z roku 1438 vydanou Janem Čapkem ze Sán, pánem na Hukvaldech, sice neviděli, ale mohli si prohlédnout jednu mladší, z roku 1611, kdy král Matyáš II. potvrzuje městu Frýdku dosavadní privilegia, zejména čtyři výroční trhy ve svátek Tří králů, Jana Křtitele, sv. Václava a sv. Kateřiny. Listina je opatřena červenou pečetí ve voskové misce a přivěšena na hedvábných nitích.

Listovali také v třídních výkazech z roku 1896 a viděli vysvědčení s předměty jako krasopis, dějeprava, silozpyt/fyzika/, lučba/chemie/, přírodozpyt…

Žáci se seznámili s pojmy jako archiv, archivní fond, archiválie, depozitář, matrika, s nimiž se setkávají i v hodinách dějepisu.

Následovala praktická prohlídka depozitáře s archivními fondy. Navštívili i restaurátorskou dílnu a seznámili se tak s prací těch, kteří se snaží zachovávat kulturní dědictví dalším generacím.

 

Sportovní den na jedenáctce

V týdnu od 23. 9. – 30. 9. probíhal v celé Evropě týden sportu. Jakožto sportovní škola jsme samozřejmě takovouto akci nemohli opomenout a vrhli jsme se tedy do příprav celodenního sportování dětí na prvním stupni naší školy. Dětem bylo přichystáno celkem šest stanovišť, kde mohli okusit krásy a specifika různých sportů a pohybových aktivit. V tělocvičnách školy si děti vyzkoušely florbal a miniházenou, na školním hřišti poté vybíjenou, přehazovanou, prvky atletiky a stanoviště netradičních sportovních aktivit. Snahou a cílem celé akce bylo zapojit do pohybu všechny děti, bez ohledu na jakékoliv dosažené výkony, či výsledky a pokusit se v dětech probudit sportovního ducha a nadšení. Vzhledem k tomu s jakou vervou se děti do celého dne pustily, byly tyto cíle naplněny na výbornou a dětem patří velký potlesk za výdrž a nasazení do celého dne. Po pozitivních ohlasech jistě bude na zváženou uspořádání podobné akce opakovaně, se snahou na děti působit motivačně směrem ke sportovním aktivitám. Velké poděkování za hladký průběh akce patří všem zainteresovaným pedagogům, dětem prvního stupně a také žákům ze třídy 9. A, kteří se velice pěkně chopili role pomocníků na jednotlivých stanovištích.

Fotky z akce

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.