Organizační zajištění výuky žáků 1. A, B

Bližší informace naleznete  ZDE .

Organizace školního roku 2019/2020

 • Období školního vyučování ve šk. roce 2019/2020 začne ve všech školách v pondělí 2. září 2019.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou:24. 2. – 1. 3. 2020 proFrýdek-Místek.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Informace o zápisu a provozu školní družiny ve školním roce 2019/2020

 • Zápis žáků do školní družiny proběhne v pondělí 2. září  od 7:45 do 8:45 hod. ve vestibulu školy u šaten.
 • Rodiče žáků, kteří již ŠD navštěvovali musí znovu vyzvednout a vyplnit „Přihlášku do školní družiny“ pro tento školní rok.
 • V pondělí 2. září bude provoz ŠD pro přihlášené žáky od 8:45 do 12:00 hod.
 • Od 3. září je provoz ve ŠD již ráno od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od konce vyučování žáků do 16:30 hod.

Realizace II. etapy projektu Šablony

STATISTIKA KLUBŮ II. ETAPA ŠABLONY „ Otevřená škola v šablonách“
2018 – 2019 na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
 

Číst dál...

Hodnotící zpráva

Realizace dotačního projektu ŠABLONY I s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, probíhala na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019 v celkové výši podpory 1 097 398 Kč.

Škola tímto dvouletým projektem získala a realizovala šablony k dalšímu vzdělávání učitelů, které bylo zaměřeno na inkluzi, cizí jazyk, matematickou a čtenářskou gramotnost, zaměstnávala školního psychologa a realizovala vzájemnou spolupráci pedagogů, tandemovou výuku, klub logického myšlení a deskových her a u žáků ohrožených školním neúspěchem realizovala kluby doučování.
Projekt v první řadě umožnil škole uzavřít tým specialistů a to tím, že na škole nově působila školní psycholožka, čímž došlo k rozšíření služeb nejen pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale i pro pedagogy školy. Při plnění úkolů byla důležitá spolupráce s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a také se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními. Spolupráce se zaměřila také na Mateřskou školu Mateřídouška, kde byla provedena vždy na jaře přednáška o školní zralosti. Poté příprava a účast na dni otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a spolupráce při zápisu dětí do prvních tříd. Ve škole se se žáky pracovalo jak individuálně, tak skupinově. V prvních a šestých ročnících se školní psycholožka na začátku školního roku zaměřila na adaptaci žáků. V průběhu roku se pak, dle potřeby či na žádost učitele realizovalo mapování vztahů ve třídách, besedy se žáky apod. Psycholožka se rovněž účastnila preventivních programů a třídnických hodin. Její Individuální práce byla zaměřena na konzultace pro výchovné, výukové problémy, rizikové chování atd. Každoročně se účastnila pracovního setkání školních psychologů pořádaného MSK. Minimálně jednou za čtvrtletí se konalo pracovní setkání školních psychologů z Frýdku-Místku a okolí.
Projekt Šablony I podporoval i další vzdělávání pedagogů školy zaměřené na inkluzi, cizí jazyky, matematickou a čtenářskou gramotnost.
Pedagogové školy zintenzivnili svoji vzájemnou spolupráci šablonami Vzájemná spolupráce pedagogů a Tandemové výuky v předmětech matematika, informatika, zeměpis, přírodopis, chemie, ekologická výchova, biologická praktika apod.
Žáci školy navštěvovali klub zábavné logiky a deskových her. Projekt pamatoval také na žáky ohrožené školním neúspěchem. Těmto žákům pedagogové školy podali pomocnou ruku prostřednictvím odpoledního doučování především v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika.
Pomocí těchto výše uvedených šablon a aktivit jsme se snažili zvýšit a zlepšit výchovně vzdělávací výsledky žáků, omezit jejich neúspěšnost, zvýšit jejich motivaci k učení, zlepšit pracovní klima ve škole a zajistit profesní růst pedagogických pracovníků.
Dvouletý projekt Otevřená škola v šablonách zcela jistě přispěl ke zvýšení kvalit výchovně vzdělávací práce na naší škole.
 

Třídní seznamy žáků

 

Vážení rodiče, dále naleznete jmenné seznamy žáků tříd I. A, I. B, VI. A a VI. B.

Číst dál...

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.