Kritéria pro zapojení žáka do projektu doučování

od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021

Projekt je přednostně určen pro žáky, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich k výraznému zhoršení výsledků vzdělávání; nejedná se pouze o prospěch, ale také o základní orientaci v učivu.

Číst dál...

Sportovní den na jedenáctce

Ve středu 29. září proběhne na naší škole v rámci Evropského týdne sportu „Sportovní den na 11“ pro celý první stupeň školy. Žáci se po celé dopoledne mohou těšit na různá sportovní stanoviště, kde si prověří svou zdatnost, vyzkoušejí různorodé pohybové činnosti a hlavně stráví celý den se svými spolužáky v pohybu. Všem dětem přejeme co největší nadšení pro akci a mnoho příjemně prožitých sportovních chvilek.

Trh vzdělávání a uplatnění 2021 - zrušen

V důsledku zhoršené epidemiologiké situace v Moravskoslezském kraji a výskytu onemocnění covid na některých základních a středních školách dojde ke ZRUŠENÍ  letošní přehlídky středních škol a firem "Trh vzdělávání a uplatnění 2021", která měla proběhnout  30. záři 2021 ve Frýdku - Místku. 

Pokyn ředitele - provoz školy od 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 8. 9. 2021 dochází k úpravě podmínek provozu školy.

1) ke dni 10. 9. 2021 bylo ukončeno testování žáků a zaměstnanců školy; pokud epidemiologická situace bude v budoucnu vyžadovat opětovné zahájení testování, škola se to doví minimálně 7 dnů dopředu

2) všechna ostatní epidemiologická opatření zůstávají v platnosti, a to:

 • zvýšená hygiena rukou
 • nošení respirátorů nebo roušek u žáků do 15 let ve společných prostorách školy zůstává v platnosti
 • při výuce, sedí-li žák ve své lavici, není respirátor či rouška nutná
 • omezený vstup „třetích“ osob do budovy školy
 • omezená možnost konání výletů, exkurzí či jiných aktivit spojených s výukou mimo prostor budovy školy; výjimku tvoří vycházka do parku nebo výuka Tv na školním hřišti
 • pravidla pro výuku plavání řeší MŠMT spolu s MZd
 • do budovy školy nevstupují osoby s příznaky nemoci covid-19
 • objeví-li se žák během výuky s příznaky nemoci covid-19, odchází do jiné místnosti a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem (výjimku tvoří žáci alergici apod. po předložení potvrzení od pediatra)
 • objeví-li se zaměstnanec s danými příznaky, ihned odchází z budovy školy

Zdroj:

1) Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest č. 705 ze dne 30. 7. 2021 ve znění ustanovení č. 711 ze dne 16. 8. 2021

2) Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování („Manuál“)

Mgr. Libor Kuča

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2021 – 2022

 • KERAMIKA - pondělí 1500 – 1615
  • Práce s keramickou hlínou a výuka točení na hrnčířském kruhu i práce se sklem.
  • Cena za jedno pololetí: pro žáky ŠD 350 Kč, ostatní žáci I.a II.stupně 450 Kč. Začínáme v pondělí 4. října.
  •  Vedoucí: Alena Bařinová
 • DÍLNA TVOŘILKA - úterý 1500 – 1615
  • Kroužek tvoření z tradičních i netradičních materiálů, vaření a mlsání pro malé šikulky.
  • Cena pro žáka 300 Kč za jedno pololetí. Začínáme v úterý 5. října. 
 • Vedoucí: Jarmila Čupová a Jindra Pukovská.
 • RUČNÍ PRÁCE - středa 1500 – 1615
  • Náplní je seznámení se základy šití a vyšívání, vyrábění drobných věcí z textilu i jiných materiálů.
  • Cena za jedno pololetí pro žáka je 200 Kč. Začínáme ve středu 6. října
  • Vedoucí: Renata Grimová
 • REKREAČNÍ PLAVÁNÍ – čtvrtek 1500 – 1615
  • Náplní jsou rekreační hry ve vodě, soutěže a volné plavání. 
  • Cena za jedno pololetí pro žáka je 400 Kč. Začínáme ve čtvrtek 7. října
  • Vedoucí: Renata Grimová a Jindra Pukovská

Přihlášku do kroužku si žáci mohou vyzvednout u paní vychovatelky, která kroužek vede.

Sdružení rodičů a přátel školy - informace o činnosti

Milí rodiče,

se začátkem nového školního roku a blížícími se třídními schůzkami, kdy se opět potkáme osobně na půdě školy, bychom vám rádi připomněli činnost Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ).

K čemu slouží SRPŠ a proč vybíráme příspěvek?

Každá třída má své volené zástupce z řad rodičů, kteří se pravidelně setkávají. SRPŠ na svých schůzích projednává realizaci a zapojení do jednotlivých akcí jako je např. Mikulášský jarmark, Karneval školní družiny, Den otevření dveří apod.

Kromě veřejných akcí se zaměřuje i na přímou podporu žáků formou odměn. Jedná se např. o odměny za jejich zásluhy v reprezentaci školy na olympiádách a soutěžích či příspěvky celým skupinám žáků na lyžařské kurzy, autobusovou dopravu, soustředění apod.

Ač se zdá, že se v minulém školním roce nekonaly žádné akce, kde by bylo SRPŠ „vidět“, bylo sdružení stále aktivní ve své činnosti.

Jako každý rok, i v tom minulém, zajistilo mikulášskou nadílku a ocenilo nejlepší žáky třídy knižními odměnami. Odměny SRPŠ putovaly úspěšným žákům např. chemické, biologické, matematické či dějepisné olympiády. Sdružení se podílí i na akci ke Dni zdraví a na preventivních programech – přednáškách, které realizuje škola pro své žáky.

Loni poprvé se podílelo i na rozloučení s žáky devátých ročníků zakoupením upomínkových předmětů a „vyprovodilo“ žáky pátých ročníků na II. stupeň příspěvkem na velký závěrečný výlet.

Jelikož neproběhlo čerpání finančních příspěvků v takové výši, jako běžný školní rok, zrodila se myšlenka ocenit všechny žáky naší školy. Za jejich snahu, nasazení a píli v nelehkém školním roce, kdy se museli všichni vypořádat s velmi nestandartními podmínkami pro vzdělání.

Ať už šla někomu distanční výuka lépe a jinému méně, SRPŠ si uložilo jasný cíl – ocenit každého.

Vážíme si toho, že sdružení poskytlo balíček opravdu všem žákům, i těm, za které rodiče příspěvek neuhradili, nedělalo rozdíly a tak nechtělo vyčlenit žádného žáka.

A tak vzniklo během pár dní skoro 460 balíčků plných sladkých odměn, mírně se lišící pro první a druhý stupeň. Věříme, že vykouzlily úsměv a radost každému, kdo jej obdržel.

Pokud si budete letos klást otázku, zda má příspěvek pro SRPŠ smysl, tak věříme, že opravdu má. I když je někdy pro vás jeho činnost neznámá či neviditelná, tak balíček, který dítě přineslo domů, odměna za olympiádu, levnější cesta autobusem do divadla či na lyžařský kurz nebo dárek ke dni dětí už bude trochu viditelnější připomínkou.

Zástupci SRPŠ přejí všem rodičům a žákům pevné zdraví a úspěšný školní rok.

Sdružení rodičů a přátel školy zasedá v tomto složení:

Předseda: Dagmar Brettschneiderová

Místopředseda: Martina Šuláková

Pokladník: Anna Dužyková

Členové: Dana Pacalová, Věra Rosičková, Eva Čubová, Šárka Jarošková, Andrea Žvaková, Kateřina Adámková, Martina Nováková Fabianová, Markéta Vařechová, Silvie Golová, Daniela Surovcová, Pavel Lukáč, Sylva Urbišová, + zástupci letošních prvních ročníků

Fotky...

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.