Den zdraví

V pondělí 28. června proběhl na naší škole tradiční Den zdraví. Soutěžící družstva tvořili žáci 6. - 8. ročníku. Jednotlivé skupinky změřily mezi sebou síly v nejrůznějších pohybových disciplínách jako je  hod na cíl, překážková dráha nebo skok do dálky.

Své znalosti mohli žáci zúročit v dopravní výchově, v práci s buzolou, v určování světových stran i v určování stromů. Důležitou oblastí byl i zdravý životní styl, nebezpečí na internetu a dodržování zásad správného chování v době obecného ohrožení  nebo při živelných katastrofách či v jiných nebezpečných situacích. V neposlední řadě si členové družstev poradili i při poskytování první pomoci. Deváťáci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích.

Po sečtení všech bodů je pořadí vítězných družstev následující:

 1. místo s celkovým počtem 217 bodů obsadilo družstvo:

        VII.A – Stalmach Petr, Sýkora Ondřej, Menšík Lukáš, Obermajer Ladislav, Ondrášek Jakub, Čech Jakub, Delong Karel

 2. místo s celkovým počtem bodů 211 bodů obsadilo družstvo:

        VIII.B – Bánovská Veronika, Šobrová Markéta, Brandová Linda, Kaňoková Michaela, Vojáček Michal, Dorotík Lukáš, Endrlová Aneta

3. místo s celkovým počtem 209 bodů obsadilo družstvo:

        VII.A – Urbišová Klára, Štefko Ondřej, Brettschneider Jakub, Adamec Pavel, Alešová Alena, Konečná Hana, Mojžíšek Radek

 

Všem vítězům blahopřejeme.

Fotografie

Zápis ze sčítání hlasů voleb do Školské rady

při Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Volební komise ve složení Renata Grimová, Mgr. Dana Pyšková a Mgr. Ivona Schwederová se sešla dne 23. 06. 2021 pro sečtení volebních lístků.

Výsledky...

ETICKÝ KOMPAS

Se závěrem školního roku nám také končí dotační projekt Moravskoslezského kraje s názvem „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021“.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám podařilo uskutečnit podstatnou část plánovaných návazných preventivních programů s názvem „Etický kompas“, realizovaných  společností Pavučina o.p.s.

Žáci 1. – 9. ročníku absolvovali celkem 30 preventivních programů v rozsahu 66 hodin. Na 1. stupni  se nám podařilo zrealizovat některé programy již na začátku školního roku, ostatní pak po návratu žáků do školních lavic a částečném uvolnění epidemiologických opatření.  Programy byly koncipovány tak, aby žákům pomohly s návratem ke klasické výuce, do školního i třídního kolektivu, ale také upozorňovaly a varovaly před nebezpečím sociálních sítí a virtuálního světa.

Fotografie

Informace k volbě členů Školské rady za zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,
v úterý 22. 6. 2021 proběhnou volby do školské rady.
Zákonní zástupci žáků volí z navržených kandidátů kandidáta přímo do volební urny na sekretariátu školy v době od 7:30 do 14:30 hodin nebo do volební urny na vrátnici školy v době od 14:30 do 17:00 hodin.
K volbě nutno použít volební lístek, který obdrží zákonný zástupce mailovou poštou nebo jej lze získat přímo ve škole.
 

Upravený provoz ŠD ve středu 30. června

Provoz školní družiny bude ve středu 30. června 2021 (tj. po vysvědčení) upraven.

Ranní družina: od 6:00 do 7:40 hod.

- žáci jdou do svých tříd

Provoz ŠD: od 8:45 do 12:00 hod. - oběd ve šk. jídelně se vydává od 9:00 do 11:30 hod.

Je nutné, aby žáci měli písemnou omluvenku, jak a v kolik hodin mají odejít ze školní družiny!!!

 

Pokyn ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci,
od úterka 8. 6. 2021 se mění na základě nařízení Vlády ČR ze dne 7. 6. 2021 podmínky používání respirátorů a jednorázových chirurgických roušek při pobytu ve škole.

  • Během přímé výuky se respirátory a roušky nemusí používat.
  • Při volném pohybu ve třídě, o přestávkách, při přesunu v rámci budovy školy, ve školní jídelně mimo konzumaci jídel je použití ochrany dýchacích cest povinné.
  • Nařízení se týká učitelů i žáků.

Mgr. Libor Kuča
ředitel škol

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.