Informace o zápisu a provozu školní družiny ve školním roce 2019/2020

 • Zápis žáků do školní družiny proběhne v pondělí 2. září  od 7:45 do 8:45 hod. ve vestibulu školy u šaten.
 • Rodiče žáků, kteří již ŠD navštěvovali musí znovu vyzvednout a vyplnit „Přihlášku do školní družiny“ pro tento školní rok.
 • V pondělí 2. září bude provoz ŠD pro přihlášené žáky od 8:45 do 12:00 hod.
 • Od 3. září je provoz ve ŠD již ráno od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od konce vyučování žáků do 16:30 hod.

Hodnotící zpráva

Realizace dotačního projektu ŠABLONY I s názvem „Otevřená škola v šablonách“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005207, probíhala na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 od 1. 09. 2017 – do 31. 8. 2019 v celkové výši podpory 1 097 398 Kč.

Škola tímto dvouletým projektem získala a realizovala šablony k dalšímu vzdělávání učitelů, které bylo zaměřeno na inkluzi, cizí jazyk, matematickou a čtenářskou gramotnost, zaměstnávala školního psychologa a realizovala vzájemnou spolupráci pedagogů, tandemovou výuku, klub logického myšlení a deskových her a u žáků ohrožených školním neúspěchem realizovala kluby doučování.
Projekt v první řadě umožnil škole uzavřít tým specialistů a to tím, že na škole nově působila školní psycholožka, čímž došlo k rozšíření služeb nejen pro žáky a jejich zákonné zástupce, ale i pro pedagogy školy. Při plnění úkolů byla důležitá spolupráce s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a také se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními. Spolupráce se zaměřila také na Mateřskou školu Mateřídouška, kde byla provedena vždy na jaře přednáška o školní zralosti. Poté příprava a účast na dni otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a spolupráce při zápisu dětí do prvních tříd. Ve škole se se žáky pracovalo jak individuálně, tak skupinově. V prvních a šestých ročnících se školní psycholožka na začátku školního roku zaměřila na adaptaci žáků. V průběhu roku se pak, dle potřeby či na žádost učitele realizovalo mapování vztahů ve třídách, besedy se žáky apod. Psycholožka se rovněž účastnila preventivních programů a třídnických hodin. Její Individuální práce byla zaměřena na konzultace pro výchovné, výukové problémy, rizikové chování atd. Každoročně se účastnila pracovního setkání školních psychologů pořádaného MSK. Minimálně jednou za čtvrtletí se konalo pracovní setkání školních psychologů z Frýdku-Místku a okolí.
Projekt Šablony I podporoval i další vzdělávání pedagogů školy zaměřené na inkluzi, cizí jazyky, matematickou a čtenářskou gramotnost.
Pedagogové školy zintenzivnili svoji vzájemnou spolupráci šablonami Vzájemná spolupráce pedagogů a Tandemové výuky v předmětech matematika, informatika, zeměpis, přírodopis, chemie, ekologická výchova, biologická praktika apod.
Žáci školy navštěvovali klub zábavné logiky a deskových her. Projekt pamatoval také na žáky ohrožené školním neúspěchem. Těmto žákům pedagogové školy podali pomocnou ruku prostřednictvím odpoledního doučování především v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika.
Pomocí těchto výše uvedených šablon a aktivit jsme se snažili zvýšit a zlepšit výchovně vzdělávací výsledky žáků, omezit jejich neúspěšnost, zvýšit jejich motivaci k učení, zlepšit pracovní klima ve škole a zajistit profesní růst pedagogických pracovníků.
Dvouletý projekt Otevřená škola v šablonách zcela jistě přispěl ke zvýšení kvalit výchovně vzdělávací práce na naší škole.
 

Realizace II. etapy projektu Šablony

STATISTIKA KLUBŮ II. ETAPA ŠABLONY „ Otevřená škola v šablonách“
2018 – 2019 na Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
 

Číst dál...

Den zdraví

V úterý 25. června se konal na naší škole již tradiční Den zdraví. Žáci devátých tříd se stali garanty jednotlivých soutěžních stanovišť, na kterých se střídala družstva tvořená z žáků 6. - 8. tříd. Jednotlivá družstva si vyzkoušela jak svoje pohybové schopnosti (hod na cíl, skok daleký nebo překážkovou dráhu), tak i znalosti z různých oblastí (poskytování první pomoci, používání hasicích přístrojů, chování při různých živelných katastrofách, znalost dopravních značek, určování světových stran v přírodě, znalost morseovky, bezpečné používání internetu).

Po sečtení všech získaných bodů je pořadí vítězných družstev následující:

 1. místo s celkovým počtem  107  bodů: 
 2. 8.A – Matěj Matějka,Lukáš Lisztwan, Nikolas Jeřábek, Josef Hájovský, Simona Vráblíková
 3. místo s celkovým počtem 103  bodů:
 4. 8.A – Michaela Tůmová, Nikola Pavlíčková, Aneta Dostálová, Vendula Dostálová, Kateřina Bánovská, Klára Durčoková
 5. místo s celkovým počtem  102,5  bodů:
 6. 8.B – Lukáš Sedlář, Vít Homolka, Simona Magdžarová, Alice Urbišová, Daniel Dias,

Všem vítězům blahopřejeme.

Akce se velmi vydařila, k celkové hezké atmosféře přispělo i teplé a slunné počasí.

Fotky z akce

Třídní seznamy žáků

 

Vážení rodiče, dále naleznete jmenné seznamy žáků tříd I. A, I. B, VI. A a VI. B.

Číst dál...

Zachraňme strom, adoptujme zvíře

Letos proběhl na naší škole již 17. ročník projektu, jehož cílem je sbírat starý papír a finanční výtěžek pak věnovat na adopci medvědice Oliny v ZOO Ostrava. Třídy a také učitelé mezi sebou soutěžili ve sběru papíru. A jak to všechno dopadlo?

Kategorie tříd:

 1. místo – 2. C - 1050,5 kg papíru
 2. místo – 4. A – 944,0 kg papíru
 3. místo – 1. B - 930,5 kg papíru

Kategorie učitelů:

 1. místo – p. uč. Pyšková – 171 kg 
 2. místo – p. uč. Vránová – 110 kg 
 3. místo – p. uč. Hosnédl – 69 kg 

Vítězům blahopřeji. Vítězná třída 2.C již absolvovala výlet do Zoologické zahrady v Ostravě. Finanční výtěžek 10 000 Kč byl zaslán na konto adopce zvířat do ZOO Ostrava. Děkuji všem a těším se na příští ročník.

Fotografie vítězných tříd

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.