Přírodovědný kroužek - ohlédnutí

Přírodovědný kroužek, to je skupina 8 lidí a paní učitelky Střížové, které spojuje stejná záliba – biologie.

Základ naší bioskupiny vznikl již před 3 lety, kdy 14 malých biologů založilo skupinu Křečíci. Členové naší skupiny se během let prostřídali a dodnes zůstali jen ti, které příroda naplňuje nejvíce.

Zde, v našem kroužku, se věnujeme mnoha tématům. Biologii a ekologii, ale také například zoologii. Momentálně chováme morčata, rybky, strašilky a nově i žížaly. Věnujeme se také nejrůznějším aktivitám a programům. Během tohoto roku jsme učili páťáky, chovali motýly, lepili ochrany proti úrazům ptáků, organizovali akci „otoč knihu“ i pracovali na CO2 lize.

To vše jsme plnili společně a s radostí, jelikož to nebylo jen o odvedené práci, ale i o silném přátelství, které mezi námi vzniklo.

Fotky...

Školní parlament

V tomto školním roce se na naší škole založil školní parlament. Jeho součástí jsou žáci 3. – 9. tříd, kteří se scházejí jednou za měsíc. Na setkáních se diskutuje o chodu školy a navrhují možné změny. Závěrečné setkání bylo celodenní s vycházkou a odměnou za celoroční práci. Jedním z cílů bylo také prohloubení vzájemných vztahů. Za poskytnutí finančního příspěvku na občerstvení pro členy parlamentu děkujeme SRPŠ.

Fotky ze závěrečného setkání...

Psaní od srdce

 

I letos se žáci ze Společenskovědního semináře zapojili do dobročinného projektu: "Psaní od srdce". Smyslem tohoto projektu je přinášet radost seniorům a propojit mezi sebou generace mladých lidí a seniorů. Žáci 9. B se do psaní příběhů pustili s elánem. Doufáme, že dopisy našich žáků seniory potěšily a že byli rádi za jejich milá slova. 

 

 

 

Za krásami Pálavy

Ve dnech 11. a 12. června se 21 žáků ze 7. – 9. ročníku zúčastnilo výběrové přírodopisně-zeměpisné exkurze na Pálavu. 

První den jsme dojeli vlakem do Mikulova, kde jsme si prohlédli jeho historické centrum, prošli si zámeckou zahradu a poté se vydali na túru dlouhou 12 kilometrů z Mikulova přes Pavlovské vrchy až do Pavlova. Počasí nám přálo a my jsme mohli obdivovat krásu rostlin, rostoucích na vápencích, jako je třeba šalvěj luční, písečnice velkokvětá, hvozdík kartouzský a dub šípák, který má ve znaku CHKO Pálava. Kromě různých druhů motýlů jsme také potkali cvrčka polního a chrobáka lesního. Minuli jsme Kočičí skálu, vyšlápli jsme na Sirotčí hrádek, Děvín a Dívčí hrady, ze kterých se nám naskytl nádherný výhled na Novomlýnské nádrže. Poté jsme sestoupali do Pavlova, kde jsme navštívili Archeopark, který se soustředí na kulturu „lovců mamutů“, tedy Homo sapiens z doby asi před 30 tisíci lety. Po prohlídce jsme dojeli autobusem do Velkých Pavlovic, kde jsme se ubytovali.

 Druhý den po snídani jsme se vydali vlakem a autobusem do Lednice, kde jsme navštívili skleník s tropickými a subtropickými rostlinami. Poté jsme absolvovali základní prohlídku zámku Lednice, který je nádherně zrekonstruován v novogotickém slohu a jehož vlastníky byli bezmála 700 let Lichtenštejnové. Prohlídka zámku a zahrad byla tečkou za naším putováním po krásách jižní Moravy.

Foto...

Konec školního roku ve školní družině

V pátek 28. června 2024 (po vysvědčení) má školní družina upravený provoz.

Ranní ŠD od 6:00 do 7:40

Po vysvědčení od 8:45 do 12:00 hod.

Prosíme rodiče žáků, kteří odcházejí sami, aby napsali dětem hodinu odchodu ze ŠD na lísteček. Žáky odcházející s doprovodem vyzvedněte, prosím, do konce upravené provozní doby.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto.
 

Oznámení školní družiny

Od 1. července do 31. srpna 2024, po dobu hlavních prázdnin, je provoz školní družiny přerušen.

Starší žáci „učí“ mladší spolužáky

Ve dnech 3. a 10. června si žáci přírodovědného kroužku 2. stupně  připravili pro své spolužáky z 5. tříd „hodinu přírodovědy“ v odborné učebně.

Na úvod si páťáky rozdělili do skupin podle vylosovaného obrázku. Tyto skupinky se pak v určitém časovém intervalu střídaly u připravených stanovišť. Žáci si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, rozložení a sestavení torza člověka, poznávali a pojmenovávali kosti lidského těla a nechyběla ani botanika a zoologie.

Vše bylo velmi pečlivě připraveno, zorganizováno i vedeno. Páťákům se hodina moc líbila, byli aktivní i zvídaví. Na jejich, leckdy všetečné otázky, měli „mladí učitelé“ vždy odpovědi.

Žákům přírodovědného kroužku bychom tímto chtěli poděkovat a myslíme si, že tato novinka by se mohla změnit v tradici.

Fotografie...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŠE 11

Číslo 1 2 3 4

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde