Etický kompas v třídních kolektivech

V minulém školním roce naše škola přijala výzvu Moravskoslezského kraje, který každoročně vyhlašuje dotační programy v různých odvětvích, a zapojili jsme se do programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021“.

Účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali. Naším záměrem bylo využít její podstatnou část k financování návazných preventivních programů pro naše žáky s názvem „Etický kompas“, díky kterému se žáci lépe orientují v základních otázkách etické výchovy a pomohou jim při řešení některých složitých situací každodenního života. V daném projektu úzce spolupracujeme s o.p.s. Pavučina a jejich lektory. Získané finanční prostředky z daného projektu měly také pomoci zajistit adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. Vše bylo předem naplánováno a zařízeno. Epidemiologická situace však naše plány pozměnila.

Adaptační pobyt nově vzniklých kolektivů tříd 6. ročníku byl nahrazen adaptačními aktivitami pro žáky 1. a 6. ročníku přímo ve škole pod vedením třídních učitelů a školní psycholožky. Ve třídách 1. stupně se podařilo během podzimu 2020 zrealizovat 10 preventivních programů, během února 2021 (za dodržení hygienických opatření) další 3 programy.

Ostatní preventivní aktivity jsou prozatím odloženy. Přáli bychom si, abychom je mohli po návratu žáků k prezenční výuce dokončit.

Pokyn ředitele školy - upřesnění hygienických opatření

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. února 2021 se všem osobám pohybujícím se v budově školy přikazuje pro zakrytí svých dýchacích cest používat chirurgické roušky nebo respirátor typu FFP2.

Toto opatření nabývá platnost od 25. února 2021 do odvolání. Dané opatření se neuplatňuje v době konzumace svačiny a obědu ve školní jídelně, je-li konzument u stolu.

Do 28. února 2021 je možno ve školních prostorách používat i jiný ochranný prostředek dýchacích cest.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve dnech 19. dubna a 20. dubna 2021, vždy v době od 13.00 do 17.00 hodin.

V termínu 11. března 2021 se uskuteční den otevřených dveří on-line formou. Bližší informace budou zveřejněny.

Informace k zápisu naleznete v sekci Nejen pro rodiče zde.  

Informace

Vážení rodiče,
na základě Zákona o ochraně veřejného zdraví zůstává režim vzdělávání na českých školách ve stejném režimu jako doposud.

Ombudsman

veřejný ochránce práv

Na naší škole je hodně chytrých a zvídavých žáků. Ti z 8. a 9. tříd už by měli vědět, kdo to je ombudsman, kde sídlí a co dělá. Pokud se chcete dovědět více, podívejte se na Aničku z Brna, ta si toho zjistila opravdu hodně. Také zjistila, jak se s ombudsmanem spojit a jaké problémy s ním řešit.

Více informací na videu a v letáku.

Výdej obědů - změna

 
Z technických důvodů dochází od zítřka 11. 2. 2021 ke změně výdejů obědů pro cizí strávníky a žáky v distanční výuce (výdej přes venkovní okýnko).
 
12.30 - 13.00 hodin - cizí strávníci
 
13.00 - 13.45 hodin - žáci v distanční výuce
 
Děkujeme za pochopení.
 

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.