Pokyny a informace o školní družině ve školním roce 2020/2021

Školní rok 2020/21 ve školní družině

Přihlašování do školní družiny

Přihlášky k zájmovému vzdělávání ve ŠD rodiče zaslali převážně    e-mailem nebo odevzdali již na konci uplynulého šk. roku. Nepřihlášené žáky mohou rodiče zapsat do školní družiny v úterý 1. 9. 2020 od 7:45 do 8:45 hod. ve vestibulu školy u šaten. Důležité je také doplnit údaje v přihlášce (odchody, kroužky....) nejlépe na  e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na tel. 739 239 315

Informace o provozu školní družiny

V úterý 1. 9. 2020 bude provoz ŠD zajištěn od 8:45 do12:00 hod.
Od 2. 9. 2020 je provoz ve ŠD již ráno od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne po vyučování žáků od 11:40 do 16:30 hod.

Pokyny k příchodu do ranní družiny

Do ranní družiny žáci přicházejí hlavním vchodem školy.

Provoz ŠD začíná v 6:00 hod., do té doby vyčkají příchodu vychovatelky ve vestibulu před vrátnicí.

Své věci si odkládají v šatnách do skříněk, opatřených zámkem a přejdou do herny ranní ŠD. Zde mohou přicházet do 7:20 a po ukončení ranní ŠD v 7:35 hod. jsou žáci vychovatelkou uvolněni do vyučování.

Doprovázení a vyzvedávání dětí

Doprovod žáků prvních tříd rodiči je povolen od 2. 9. do 11. 9. pouze do šaten a do prostor ranní ŠD. Doprovod hlaste ve vrátnici školy.

Při vyzvedávání ze ŠD hlásí rodič telefonemdo 15:30 hod.jméno žáka přímo do oddělení ŠD, žáci pak odcházejí samostatně do šaten.

Od 15:30 hod.zvoňte pouze do HERNY.

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní. družině

Údaje k provedení platby budou rodičům 1. tříd předány na schůzce, po slavnostním zahájení ve třídách. Rodiče, kteří v minulém šk. roce platbu za žáka převedli na  šk. rok 2020/21, obdrží informaci o termínu doplatku do deníčku žáka v listopadu.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 slavnostním zahájením v jednotlivých třídách v 8:00 hodin a bude ukončen ve všech ročnících 8:45.

Prvňáčky a rodiče přivítají ve třídách jejich třídní učitelky Mgr. Petra Frühbauerová v 1. A  a Mgr. Jana Štefková v 1. B.

Výuka v tento den bude ukončena v 8.45 hodin. Poté se pro rodiče prvňáčků  uskuteční v jednotlivých třídách úvodní třídní schůzka. Na programu budou upřesňující informace k organizaci prvních školních dní, doplňující informace ke školním pomůckám a seznámení rodičů s režimem a chodem školy. Po dobu konání této schůzky se o žáky postarají paní asistentky ve vedlejších třídách.

Třída 1. A je umístěna v 1. patře pavilonu B.

Třída 1. B se nachází ve 2. patře pavilonu B.

Výuka 1. A, B ve dnech 2. 9. – 4. 9. bude ukončena vždy v 11.40.

V pátek 4. 9. 2020 v obou třídách 1. ročníku již začíná plavání od 7.45 – 8.30 a výuka podle rozvrhu. Plavání bude ukončeno 13. 11. 2020.

 

Školní družina

1. 9. 2020 zápis do ŠD od 7:45; provoz ŠD od 8:45 do 12:00 hod.

Další dny provoz již od 6:00 do 8:00 hod (ranní družina) a odpoledne od konce vyučování žáků do 16:30 hodin. (bližší informace na webových stránkách školy v sekci školní družina)

 

Školní jídelna

Školní jídelna v provozu od 1. 9. 2020; prodej stravenek v pondělí 31. 8. 2020 od 12.00 do 15.00 hodin, v úterý 1. 9. 2020 od 7.00 do 9.00 hodin, ve středu 2. 9. 2020 od 7.00 do 8.00 hodin. (bližší informace na webových stránkách školy v sekci školní jídelna)

Žáci vyšších ročníků zahájí školní rok v plném rozsahu za dodržování zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou při vstupu do budovy školy a při vstupu do kmenové třídy. Nemocní žáci a další třetí osoby nebudou do školy vpuštěni.

Zákonným zástupcům žáků, mimo žáků 1. ročníku po dobu od 1. 9. do 11. 9. 2020, kdy budou moci vstoupit do prostor šatny, a třetím osobám bude pobyt uvnitř budovy školy omezen.

Žádáme rodiče, aby v souvislosti se zvýšenými hygienickými opatřeními při vstupu do budovy školy vždy  použili desinfekci rukou. Přijatá opatření se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace.

Organizace školního roku 2020/2021

 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech školách v úterý 1. září 2020.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
  Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou:1. 3. – 7. 3. 2021 pro Frýdek-Místek.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 30. června je provoz školní družiny do 12:00 hodin.

Projekt Otevřená škola v šablonách II

Od počátku školního roku 2019/2020 realizuje naše Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Otevřená škola v Šablonách II. Statistiku  I. etapy ve formátu pdf naleznete zde.

 

Organizace odevzdávání učebnic a předání vysvědčení na 1. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
letošní školní rok bude ukončen na 1. stupni podle následujících pravidel:

 • 1. Učebnice žáci odevzdají ve škole v pátek 26. 6. 2020.

Z důvodu platných epidemiologických pravidel musí být dodržena kapacita 15 žáků na jednu skupinu.
Bližší informace k harmonogramu odevzdávání učebnic obdrží rodiče osobním mailem, který zašle třídní učitel.

V tento den si žáci rovněž vyklidí šatní skříňky, které musejí zůstat po vyčištění otevřené a odnesou si osobní věci ze tříd.

Žáci, kteří nedocházeli do školních skupin, jsou povinni odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 • 2. V pondělí 29. 6. 2020 budou ve škole přítomni pouze žáci přihlášení od 25. 5. 2020 (event. přihlášení dodatečně) do školní skupiny.
 • 3. Vysvědčení bude rozdáno všem žákům jednotlivých tříd ve stejnou dobu a školní rok ukončen 30. 6. 2020.

Škola bude všem žákům zpřístupněna od 7.45 hod.
Po předání vysvědčení žáci opouštějí školu v 8.45 hod nebo odcházejí do školní družiny, jejíž provoz je v tento den ukončen ve 12.00 hod.
Provoz školní jídelny v tento den od 9.00 - 12.00 hod.

Škola bude zpřístupněna pouze těm žákům, jejichž čestné prohlášení o bezinfekčnosti již bylo škole odevzdáno, nebo bude odevzdáno v tento den.

Formulář Čestného prohlášení může rodič vyplnit přímo na vrátnici školy.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.