Informace - testování na COVID-19 pro účely přijímací zkoušky na SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací MŠMT ČR vycházejících z nařízení Vlády ČR ze dne 19. 4. 2021 informujeme, že žáci účastnící se jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování antigenním testem mohou žáci podstoupit na naší škole v následujících termínech:

 • žáci 9. ročníku           v úterý 27. 4. 2021                od 10.00 do 14.00 hodin
 • žáci 5., 7. ročníku      ve čtvrtek 29. 4. 2021           od 10.00 do 12.00 hodin

Testovaní žáci obdrží o výsledku potvrzení.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Výsledky zápisu do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy (pdf)

Biologická olympiáda

Těžký život ve vodě, to je téma letošního 55. ročníku biologické olympiády.

Z důvodu pandemie Covid-19 proběhlo školní kolo v úterý 30. 3. 2021 online formou a téma bylo stejné, jako v loňském školním roce. Zúčastnilo se ho 13 žáků v kategorii D (6. a 7. ročníky) a 18 žáků v kategorii C (8. a 9. ročníky).  První částí byl test, pak následovala poznávačka 15 rostlin a 15 živočichů a nakonec praktický domácí úkol. Mladší žáci zjišťovali složení tří druhů vod a starší žáci pozorovali chování vejce ve sladké a slané vodě.

Všichni soutěžící si zaslouží za svůj výkon pochvalu. 

Nejlépe si vedli tito žáci:

V kategorii D: Riana Polomská (7. B), Vojtěch Jarošek (6. B) a Ondřej Štefko (7. A) – oba shodný počet bodů

V kategorii C: Petr Rytíř (8. B), Simona Lukáčová (9. A) a Michaela Šebestová (8. A)

Další výsledky naleznete níže.

Žáci z 1. místa postupují rovnou do krajského kola, které se bude konat 1. 5. 2021 opět online formou. Navíc ale musí vypracovat vstupní úkol, který je podmínkou účasti v krajském kole.

Oběma postupujícím přejeme hodně úspěchů!

Tabulky s výsledky

Informace ředitele školy – školní družina

Od 12. 4. 2021, kdy přestává platit nouzový stav, je každá základní škola povinna poskytovat služby školní družiny pro žáky 1. stupně, kteří se účastní prezenční výuky. Zároveň škola přebírá, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, povinnost poskytovat svou službu také žákům, jejichž rodiče vykonávají profesi integrovaného záchranného systému a krizové infrastruktury podle krizového zákona č. 240/2000 Sb., nejen v době jejich prezenční výuky, ale také výuky distanční.

Děti v tomto režimu mají nárok na zajištění dopoledního a odpoledního programu ve skupině nejvýše 30 žáků v době od 6:00 do 16:30 hodin.
Děti v rámci svého programu mají možnost účastnit se v době distanční výuky výuky se svou třídou.
Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
Na žáky zařazené do tohoto programu se vztahuje antigenní testování ve škole, vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školní družiny.
Na žáky, kteří jsou zařazeni do tohoto programu, a nejsou přihlášení do školní družiny, se vztahuje povinnost úhrady úplaty za školní družinu, jako by byli do školní družiny přihlášeni.           

Rodiče škole prokazují nárok na zařazení svého dítěte do daného programu potvrzením svého zaměstnavatele o výkonu své profese.

Mgr. Libor Kuča

Pokyn ředitele školy - režim výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě nařízení Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 se od 12. 4. 2021 mění podmínky vzdělávání žáků v českých školách. Na naší škole budou platit tato pravidla:

 1. polovina tříd 1. stupně bude vzdělávána v týdenním cyklu prezenčně (ve škole) a druhá polovina tříd 1. stupně bude vzdělávána distančním způsobem (na dálku). Tento režim se bude vždy po týdnu rotačně měnit.
 2. v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd – I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B a budou se učit podle platného školního rozvrhu v plném rozsahu. 

Ostatní třídy 4. a 5. ročníku pokračují v tomto týdnu v distanční výuce podle rozvrhu stanoveného pro distanční výuku.

 1. v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 se režim výuky rotačně vymění; žáci 1., 2. a 3. ročníku budou vzděláváni distančně. Žáci 4. a 5. ročníku budou vzdělávání ve škole.
 2. žáci tříd 2. stupně pokračují v distančním vzděláváníjako doposud. Individuální konzultace pokračují podle dohodnutého rozvrhu.
 3. žáci se svými učiteli nebudou vždy ve svých třídách, některé třídy budou mít z epidemiologického důvodu třídy náhradní – upřesnění obdrží zákonní zástupci do své mailové adresy.
 4. činnost školní družiny bude v homogenních skupinách, skupinu budou tvořit žáci pouze 1 třídy. Provoz ŠD bude v plném rozsahu.
 5. školní jídelna bude v provozu jako doposud. Žáci vzdělávání ve škole budou stravování ve školní jídelně za zvýšených hygienických opatření. Žáci na distanční výuce mohou školní oběd odebírat přes venkovní okénko.
 6. prezenční výuka bude omezena o zpěv a sportovní činnosti. V daných vyučovacích hodinách (Hv, Tv) budou žáci plnit jiné vzdělávací a výchovné činnosti.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 jsou všichni zaměstnanci a žáci školy povinni:

 1. podstoupit před vyučováním ve škole testování, a to samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů Singclean (v případě žáků 1. a 2. ročníku, kteří nejsou schopni provést test sami, je možná asistence třetí osoby - zákonný zástupce či jiná osoba písemně pověřená k provedení testování zákonným zástupcem).
 2. testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek na začátku vyučování v kmenové třídě, ev, v ranní družině.
 3. pondělní testování– bude-li výsledek testování u žáka pozitivní, škola kontaktuje rodiče a žák odchází domů a podstoupí ve spolupráci se svým pediatrem konfirmační PCR testování. Potvrdí-li tyto testy pozitivitu, žák zůstává v domácí léčbě a nařízené karanténě. Rodič je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit škole.

Pokud je výsledek testu negativní, žák se s potvrzením o výsledku testování vrací do školy.

 1. čtvrteční testování – je-li výsledek testování pozitivní, domů odchází do karantény celá třída. Podle výsledku konfirmačního PCR testování daného žáka zůstává celá třída v karanténě nebo v případě negativního výsledku se všichni žáci dané třídy vrátí do školy. O výsledku testování je rodič testovaného žáka povinen informovat školu. Tyto postupy určuje KHS Ostrava.
 2. používat ve všech prostorách školy respirátor typu FFP2/KN995, v případě žáků minimálně chirurgické roušky  (výjimku tvoří doba konzumace svačiny a oběda za předpokladu, že žák sedí v lavici nebo u jídelního stolu).
 3. dodržují rozestupy, optimálně 2 m.
 4. dodržují zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou při vstupu do budovy školy, při vstupu do třídy, při vstupu do školní jídelny, před testováním, po návratu z toalety.
 5. třetím osobám je vstup do budovy omezen s výjimkou zákonných zástupců žáků 1. a 2. ročníku v době testování antigenním testem (pondělí a čtvrtek před zahájením výuky) s použitím respirátoru typu minimálně FFP2/KN95 a desinfekce rukou při vstupu do budovy a před testováním.

Mgr. Libor Kuča              

Užitečné odkazy:

Informace k režimu výuky od 29. 3. 2021

Oznamujeme, že nastavený režim výuky se nemění a žáci i nadále pokračují v distančním vzdělávání. Předpokládaná změna je očekávána od 12. 4. 2021. Sledujte proto, prosím, školní webové stránky.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.