1. kolo zeměpisné soutěže - správné odpovědi a výsledky

 

Správné odpovědi:

1. Indie; 2. Mongolové; 3.Tádž Mahal (Taj Mahal), Indie; 3. Japonsko; 4. sopka Ključevskaja

První pomoc ve školní družině

V měsíci dubnu navštívili naši školní družinu studenti Střední zdravotnické školy se svými učiteli odborného výcviku.
Na čtyřech stanovištích si žáci měli možnost vyzkoušet základy první pomoci. Dozvěděli se, jakým způsobem ošetřit krvácivé stavy, popáleniny, zlomeniny, transport zraněného a jak se zachovat při stavech ohrožujících život. Všichni žáci pozorně poslouchali a s chutí se pustili do obvazování různých částí těla, či masáže srdce na figuríně.
Děkujeme studentům a jejich doprovodu za perfektně zvládnutou akci těšíme se na další spolupráci.

Fotografie...

Exkurze do Osvětimi a Březinky

Dne 29. dubna jsme se my, žáci osmého a devátého ročníku, zúčastnili dějepisné exkurze do Osvětimi, Březinky a Krakova.

Po lehce opožděném odjezdu jsme bez problémů absolvovali cestu přes polské hranice a dále zamířili do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Březince a Osvětimi.

Všichni jsme se úspěšně dostali přes vstupní kontrolu, dobrá nálada se nás úspěšně držela až do začátku prohlídky. Prohlídka začínala u jednosměrné brány s nápisem „Práce osvobozuje“. Poté jsme pokračovali mezi typické cihlové domy a s postupujícím výkladem naší průvodkyně se ve tvářích objevoval smutek.

Co jsme viděli, slyšeli, čeho jsme byli svědky, vše bylo zdánlivě mírumilovně vepsané v budovách a celém areálu. Nešlo ale cítit nic jiného, než tupý zármutek. Vězňům se děly ze strany dozorců strašné věci, celé to místo bylo bezpráví, překročení všech morálních pravidel.

Návštěva Březinky probíhala podobně. Vše začalo bránou, nástupištěm, selekcí. Původně koňské stáje ze dřeva sloužily jako lidské obydlí. Areál o neskutečné rozloze obehnán plotem s ostnatými dráty a strážními věžemi. Areál smrti, řešení konečné otázky. Kdysi pustá planina, dnes rozkvetlá louka. Čas vše mění, nedovolte ale, abychom zapomněli.

Výlet byl zakončen prohlídkou královského města Krakova. Navštívili jsme Vavel s katedrálou a zámkem, prošli kulturní centrum města, dostali rozchod a zase jsme se všichni sešli a vydali na zpáteční cestu. Ta proběhla v pořádku. Výlet končil rozchodem před školou.

Byl to krásný a smutný den, to co jsme tam viděli, nezapomeneme. Nikdo by neměl.

Fotografie z exkurze

Putování Asií - 1. kolo

1. KOLO KORESPONDENČNÍ ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE
2. května – 8. května 2022


SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1. Poznej asijský stát podle obrysu. (obrázek 1)

2. O kterém asijském národu je následující text?

Tento národ tvořily vždy spíše roztroušené kočovnické kmeny. Sjednotil je až Čingischán v 13. století. Kmeny pasoucí svá stáda po stepích se musely často přesouvat, tudíž nemohly žít ve stálém domově. Proto žili v kulatých stanech – jurtách. Jurty se daly rychle rozložit a složit. Uspořádané v kruhu, připomínaly malé město. Písmo převzal tento národ od Ujgurů – jejich vlastní písmo se neujalo. Ve 40. letech 20. století začali pod sovětským vlivem používat cyrilici.

3. Jak se nazývá objekt na obrázku a ve které zemi se nachází? (obrázek 2)

4. O které asijské zemi je následující text?

Jedná se o ostrovní stát ve východní Asii. Jméno tohoto státu znamená – země vycházejícího slunce. Jsou zde častá zemětřesení, protože se nachází na hranici tří tektonických desek. Mezi světově uznávané výrazy, které jsou spojovány s tímto státem, patří např. bonsaj, karate, gejša, kamikadze, samuraj atd.

5. Která činná sopka se nachází na těchto zeměpisných souřadnicích? (obrázek 3)

         56°03′ severní šířky, 160°38′ východní délky

Obrázky

Putování Asií - 2. kolo

2. KOLO KORESPONDENČNÍ ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE
9. května – 15. května 2022


SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1. Poznej asijský stát podle obrysu. (obrázek 1)

2. O kterém asijském zvířeti je následující text?

 Jedná se o zástupce pravých turů a je adaptovaný pro život ve vysokohorských částech centrální Asii. Je ohrožený vyhubením, populaci tvoří v současnosti přibližně 15 000 jedinců. Jeho jméno pochází z tibetského slova „gyag“. Patří k nejmohutnějším turům, samec dorůstá výšky až 215 cm a dosahuje hmotnosti kolem jedné tuny. Srst je hnědočerná až černá, hustá, vlnitá a prodloužená. Má velmi dobře vyvinutý čich. Živí se trávou na horských lukách, kosodřevinou, lišejníky. Je to plaché zvíře, které žije v malých stádech, ve stáří nejraději o samotě.

3. Jak se nazývá objekt na obrázku a ve které zemi se nachází? (obrázek 2)

4. O které asijské zemi je následující text?

Jedná se o městský stát na stejnojmenném ostrově, je to obrovský strategický přístav (2. největší kontejnerový přístav světa). Leží asi jeden stupeň zeměpisné šířky (137 kilometrů) severně od rovníku, žije zde asi 5, 87 mil. obyvatel. Jde o bývalou britskou kolonii a společnost vykazuje vysokou životní úroveň. Je to moderní a finanční středisko, soustředí se na mezinárodní obchod, angažuje se v ochraně životního prostředí. Označuje se jako „nejčistší město světa“ (jsou zakázány žvýkačky a plivání na veřejnosti, za porušení jsou udělovány velmi vysoké pokuty a tresty).

5. Které hlavní město se nachází na těchto zeměpisných souřadnicích?  (obrázek 3)

            24° 42ʹ severní šířky a 46° 43ʹ východní délky

Obrázky k úkolům

Putování Asií

V týdnu od 2. května začíná 9. ročník korespondenční zeměpisné soutěže pro žáky naší školy "Putování Asií". Během minulých ročníků jsme procestovali Evropu, Ameriku, Austrálii, Afriku a také světové oceány. Letos budeme poznávat zajímavosti největšího světadílu - Asie. Těšíme se na vaši účast.

TERMÍNY SOUTĚŽNÍCH KOL

1. kolo: 2. května - 8. května
2. kolo: 9. května - 15. května
3. kolo: 16. května - 22. května
4. kolo: 23. května (1. nebo 3. vyučovací hodinu v učebně PC - bude upřesněno)

 

Pravidla soutěže

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde