Výpadek kontaktních služeb

Informujeme, že ve dnech 4. a 5. února 2021 bude škola bez internetového připojení a v úterý  9. 2. 2021 nebude funkční spojení na pevnou školní telefonní linku. Důvodem je plánovaný výpadek dodavatelů služeb a rekonstrukční činnost.

V případě potřeby možno školu kontaktovat 9. 2. prostřednictvím mobilních telefonů zveřejněných na školním webu.  

Děkujeme za pochopení.

Oznámení o zrušení Dne otevřených dveří

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v návaznosti na epidemiologickou situaci oznamujeme, že Den otevřených dveří, který se měl uskutečnit na naší škole dne 11. 2. 2021, se posouvá na 11. 3. 2021.

O tom, jakou formou bude tento den v náhradním termínu realizován, Vás budeme aktuálně informovat na webových stránkách.

 

Děkujeme za pochopení. 

BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE

Usnadnění distanční výuky díky zápůjčce notebooků.

Jménem dětí a učitelů naší školy bychom chtěli  poděkovat firmě CS21 NextNet, zastoupené panem Mgr. Jiřím Čončkou, a Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice, zastoupené panem Ing. Ivem Francem, za zapůjčení deseti notebooků k bezplatnému užívání, a to po celou dobu distanční výuky.

Velmi si vážíme toho, že se v současné nelehké době ochotně a bez váhání nabídli k zapůjčení tohoto technického zařízení, které je nezbytné k práci při on-line výuce. Všem nám tím velmi pomohli a umožnili tak snadnější komunikaci žáků se svými učiteli. Kapacita technického vybavení školy se tím významně posílila a škola tak mohla pomoci s IT výbavou většímu počtu žáků.

Za to jim patří velký dík.

 

 

Kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Vážení rodiče,
nabízíme možnost navštěvovat kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím, který nyní probíhá na naší škole online formou.

Číst dál...

Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 2020-2021

Vážení rodiče, milí žáci,

epidemiologická situace nedovoluje žákům 3. – 9. ročníků osobní přítomnost ve škole před pololetními prázdninami a nebudou si tak moci převzít výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020-2021.

Pololetní známky, absence a výchovná opatření tak budou zákonným zástupcům zpřístupněny v systému Bakaláři. Výpisy vysvědčení žáci obdrží nejpozději do 3 dnů po návratu do školy.

Žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpisy vysvědčení 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu.

29. 1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny.

Pokyn ředitele školy - organizace vzdělávání od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací k provozu škol od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, které vydalo MŠMT ČR na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020, sdělujeme, že výuka a vzdělávání budou od 4. 1. 2021 organizovány na naší škole následovně:

  • 1) prezenční výuky ve škole se účastní žáci 1. a 2. ročníku v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin; organizace dané výuky bude upravena tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd (začátek a konec výuky, přestávky, vstup do školní jídelny bude pro každou třídu individuálně upraven). BLIŽŠÍ INFORMACE obdrží zákonní zástupci žáků mailovou poštou.
  • 2) žáci ostatních ročníků – od 3. po 9. ročník se účastní distanční výuky v rozsahu podle upravených rozvrhů hodin pro distanční výuku v prostředí Google Classroom. Při distanční výuce se žáci aktivně účastní online výuky, samostatně plní domácí zadání, a to nejen v předmětech online vyučovaných, ale také v dalších předmětech. Tato zadání budou zveřejňována v daném prostředí Google Classroom (jedná se převážně o vzdělávací předměty výchovného charakteru na 2. stupni)
  • 3) školní družina je v provozu; ranní provoz začíná od 6.30 hodin, odpolední provoz končí v 16.30 hodin. Žáci budou zaměstnáni ve třídních skupinách, nebude docházet ke spojování žáků různých tříd.
  • 4) školní jídelna je v provozu; žáci 1. a 2. ročníku se stravují v běžném režimu – se zvýšenými hygienickými opatřeními a individualizovaným vstupem jednotlivých tříd. Žáci vyšších ročníků s distančním vzděláváním mají nárok na dotovanou stravu. Výdej do jídlonosiče venkovním okýnkem v době mezi 12.30 – 13.50 hodin. POZOR, žáci s uhrazeným stravným, kteří se nechtějí účastnit školního stravování, musí sami provést odhlášení
  • 5) žáci ve škole jsou povinni, stejně jako všichni zaměstnanci školy, během výuky a ve všech prostorách školy používat roušky (mimo konzumace svačiny a oběda) a dbát zvýšených hygienických opatření – desinfekce rukou (v šatně, ve třídě, na toaletě, ve školní jídelně) a snažit se dodržovat rozestupy
  • 6) při vzdělávání jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv; plánovaný lyžařský kurz se nekoná
  • 7) do budovy školy je omezen vstup a pohyb třetím osobám
  • 8) zájmové kroužky se nekonají; tělocvičny nejsou v provozu
  • 9) na venkovním školním sportovišti mohou v rámci volnočasových aktivit sportovat maximálně 2 osoby

Mgr. Libor Kuča
  ředitel školy

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.