Organizace odevzdávání učebnic a předání vysvědčení na 2. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,
letošní školní rok bude ukončen na 2. stupni podle následujících pravidel:

  • 1. Učebnice žáci odevzdají ve škole v posledním týdnu své školní přítomnosti, tj. od 22. 6. – 25. 6. 2020 ve stanovených dnech, a to:

6. ročník v pondělí 22. 6. 2020
7. ročník v úterý 23. 6. 2020
8. ročník ve středu 24. 6. 2020
9. ročník ve čtvrtek 25. 6. 2020

Z důvodu platných epidemiologických pravidel musí být dodržena kapacita 15 žáků na jednu skupinu.
Bližší informace k harmonogramu odevzdávání učebnic a rozdělení žáků do skupin obdrží rodiče osobním mailem, který zašle třídní učitel.

V tento den si žáci rovněž vyklidí šatní skříňky, které musejí zůstat po vyčištění otevřené a odnesou si osobní věci ze tříd.

Žáci, kteří nedocházeli do školních skupin, jsou povinni odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

  • 2. Vysvědčení bude rozdáno všem žákům v pátek 26. 6. 2020.

Pro žáky 2. stupně bude škola zpřístupněna od 8.45 hod.
Předání vysvědčení proběhne v jednotlivých třídách od 9.00 – 9.45 hod.

Škola bude zpřístupněna pouze těm žákům, jejichž čestné prohlášení o bezinfekčnosti již bylo škole odevzdáno, nebo bude odevzdáno v tento den.

Formulář Čestného prohlášení může rodič vyplnit přímo na vrátnici školy.

Hodnocení a klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení a klasifikace žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet ze školského zákona č. 561/2004 Sb. (§ 51, 52 a 53) a z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., která zohledňuje stávající situaci a umožňuje korekci přílohy školního řádu – Klasifikačního řádu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Číst dál...

Informativní schůzka rodičů žáků 1. ročníku

Vážení rodiče,
zveme Vás na informativní schůzku budoucích tříd 1. A a 1. B, které proběhnou ve středu 24. 6. 2020 ve školní jídelně po jednotlivých třídách při dodržování časového rozpětí a hygienických opatření.
V následujících dnech obdržíte mail od třídní učitelky s pozvánkou a s informací o zařazení vašeho dítěte do 1. A nebo 1. B.
Časy schůzek:

  • 1. A od 15.30 do 16.15 hodin
  • 1. B od 16.30 do 17.15 hodin

Vstup do školy bude umožněn přes vrátnici školy. Prosíme o dodržení času a v rámci hygienických opatření Vás žádáme, aby za každého žáka přišel 1 zákonný zástupce.
Na schůzce se seznámíte s třídní učitelkou a budete informováni o všem potřebném pro Vašeho prvňáčka. Dále získáte informace o školní družině, školním stravování a našem poradenském zařízení.

Těšíme se na Vás.
 

Informace o zahájení výuky žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a možnostmi omezeného provozu školy na 2. stupni se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření, zda se Vaše dítě bude od 8. 6. 2020 v omezeném režimu účastnit školních aktivit.

Školní skupiny mohou být organizovány max. do 15 žáků. Každý rodič musí odevzdat čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že jeho dítě nemá a v posledních 14 dnech nemělo příznaky související s nemocí Covid19 a není ohroženo rizikovými faktory.
Anketu, kterou Vám třídní učitelé rozeslali mailem, je nutno vyplnit do 1. 6. 2020 do 18.00 hodin a odeslat zpět třídnímu učiteli.
Bližší informace o organizaci rozsahu školních aktivit a vřazení vašeho dítěte do školní skupiny Vám zašleme po zjištění Vašeho zájmu co nejdříve, a to mailovou poštou a zveřejněním na webu školy.

Informace o zahájení vzdělávacích aktivit žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
od 8. 6. 2020 se zahajuje školní výuka 2. stupně ve speciálním režimu.
Do školních skupin byli zařazeni žáci, jejichž rodiče vyjádřili v anketě zájem o školní docházku.
Výuka bude probíhat v třídních školních skupinách a to pro žáky 6. ročníku vždy v pondělí, 7. ročníku každé úterý, 8. ročník se bude scházet ve středy a žáci 9. ročníku každý čtvrtek dle speciálních rozvrhů.
V ostatních dnech bude nadále probíhat distanční forma vzdělávání.
Podmínkou pro účast ve školní skupině je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze), které žák odevzdá při zahájení školní docházky třídnímu učiteli ve třídě.
Další nezbytnou podmínkou je vybavení 2 rouškami.
V případě zájmu o školní stravování musí rodiče kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 737 044 930.
Bližší informace obdržíte mailovou poštou prostřednictvím třídních učitelů.

Příloha:

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
s ohledem na aktuální stav epidemiologické situace a její vývoj v dalších dnech se plánovaná schůzka zákonných zástupců dětí nastupujících do 1. ročníku s třídními učiteli pravděpodobně uskuteční v druhé polovině měsíce června. Pokud by to podmínky nedovolily, konala by se tato schůzka až v přípravném týdnu v závěru srpna.
Po stanovení data konání budete ihned informováni prostřednictvím e-mailové zprávy i na webu školy, nejpozději týden předem.

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.