Probouzíme se ze zimního spánku …

I v letošním školním roce se žáci Základní školy Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 zapojili do projektu organizovaného irskou organizací HETI (Holocaust Education Trust Ireland) s názvem Krokus. Cílem projektu je připomenout události, které se odehrávaly během 2. světové války. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu (šoa) mladým lidem a zvýšit tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.

Žluté květy krokusů připomínají Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády.

27. ledna si připomeneme Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

Křehké žluté květy symbolizují vzpomínku na děti, které v průběhu šoa zahynuly.

Účast žáků při sázení cibulek krokusů,  pozorování jejich růstu a rozkvětu ve spojitosti s myšlenkou daného projetu přispívá k jejich toleranci a respektu ke kulturní různorodosti ve společnosti.

Fotografie

Hurá do divadla!

V rámci pěvecko-dramatického kroužku jsme v sobotu 26. března navštívili společně se žáky Divadlo Čtyřlístek.

V příjemném sále místního divadélka jsme se rázem ocitli v pohádkovém světě a s napětím sledovali osud Květušky, která padla do spárů zlé Ježibaby. Nevěnovali jsme však pozornost pouze ději inscenace, všímali jsme si také detailů jednotlivých postav, kostýmů, rekvizit či zpracování kulis.

Děj byl protkán nespočtem veselých písní, které byly vlastní tvorbou souboru, a tak jsme mohli posoudit také pěveckou část představení.

Všem se hra velmi líbila a těšíme se, že si návštěvu divadla ještě v budoucnu zopakujeme!

Fotky...

Zápis do 1. ročníku 2022 – 2023

K zápisu na školní rok 2022 - 2023 se dostaví děti, které se narodily v období

od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dosáhly šesti let.

K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří hodlají žádat odklad.

Rodičům bude vydán formulář Žádost o odklad školní docházky, který vyplněný a doplněný zprávou z PPP a zprávou odborného lékaře nebo klinického psychologa doručí řediteli školy co nejdříve, nejpozději však do 31. 5. 2022. O odkladu rozhoduje ředitel školy, který vydá Rozhodnutí o odkladu nebo odklad zamítne.

Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla v minulém školním roce školní docházka odložena.

K zápisu mohou také i ty děti, kterým bude šest až v období od 1. září do 31. prosince 2022 – toto záleží na úvaze rodičů - v tomto případě má však škola právo odmítnout zapsat dítě (z kapacitních či jiných důvodů) nebo si vyžádat posudek z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

K zápisu lze jít do kterékoli školy, kde probíhá základní školní docházka. Zákonní zástupci mají možnost zvolit pro své dítě školu na základě svého uvážení.V případě nepřijetí na vybranou školu, většinou z důvodu převisu přihlášených žáků, má povinnost přijmout žáka spádová škola – tedy škola v obvodě podle trvalého místa bydliště dítěte.

 

Spádovost ulic pro naši školu je:

Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady.

                                                Datum prezenčního zápisu jsme stanovili na:

  •                                                 11. dubna 2022 od 13.00 - 17.00 hod
  •                                                 12. dubna 2022 od 13.00 – 17.00 hod

K zápisu je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Podrobnější kritéria a podmínky naleznete v zde.

Dokumenty:

Okresní kolo Dějepisné olympiády 2022

Ve čtvrtek 24. března 2022 proběhlo na naší škole Okresní kolo dějepisné olympiády.

Soutěže se zúčastnili nejúspěšnější řešitelé třiceti škol okresu Frýdek-Místek.

Tematické zaměření letošního ročníku: „Šlechta v proměnách času“

Kvízy, tabulky, ilustrace, doplňovačky, mapy a přesmyčky řešili účastníci 90 minut. Následovala malá přestávka s občerstvením a beseda v Městské knihovně Frýdek – Místek, která se nachází v budově naší školy. Mezitím opravovala odborná porota vyřešená zadání okresního kola, aby mohla neprodleně vyhlásit výsledky a sdělit postupující do krajského kola.

Každý účastník obdržel pamětní list a vítězové knižní odměnu a diplom.

Spokojenost s průběhem akce byla jak na straně zadavatelů, tak na straně poroty.

Tak zase za rok na 11. ZŠ.

 

Humanitární sbírka Děti dětem

Žáci naší školy přišli se skvělým nápadem a to zapojit se do humanitární pomoci pro ukrajinské uprchlíky, konkrétně pro ukrajinské děti.
V jejich hlavách se zrodil projekt Děti dětem. Jedná se o humanitární sbírku, která zahrnuje jak potravinovou, tak i materiální pomoc. Vedení školy přijalo jejich návrh s nadšením a nabídlo žákům při realizaci oporu a pomocnou ruku.
Od pondělí 28. března tak mohou žáci, kteří se chtějí do sbírky zapojit, nosit dary na pavilon B v čase od 7.30 do 7.55 – na stejné místo jako u sběru papíru. Sbírka potrvá do konce dubna.
Prosíme, držte se pouze stanovených položek na seznamu, který je zveřejněn na plakátu, který je vyvěšen v jednotlivých třídách.
Vždy v pátek předáme vybraný materiál pracovníkům Charity Frýdek-Místek, kteří se postarají o doručení konkrétním lidem v nouzi.
O průběhu sbírky vás pak budeme pravidelně informovat.

Leták...

Nedostupné stránky

Úvodem se omlouváme za způsobené komplikace. V pondělí 21.03.2022 v 17:46 došlo po masivním plošném DDoS útoku k havárii sítě a serverů u našeho poskytovatele webhostingu. Z důvodu poškození dat byly naše stránky nedostupné. I přes veškerou snahu se nám podařilo stránky zpřístupnit až ve středu večer.  Na našem webserveru neukládáme žádné osobní údaje žáků a rodičů a tak nemohlo dojít k jejich úniku. Situaci nadále monitorujeme, ale v době probíhající kybernetické války nemůžeme vyloučit další sofistikované útoky.

 

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde