Den zdraví

V úterý 28. června proběhl na naší škole tradiční Den zdraví. Soutěžící družstva tvořili žáci 6. - 8. ročníku. Jednotlivé skupiny žáků změřily mezi sebou síly v různých pohybových disciplínách, své znalosti a dovednosti mohli žáci zúročit v dopravní výchově, v práci s buzolou nebo v hodnocení zásad chování při živelných katastrofách. V neposlední řadě si členové družstev poradili i při poskytování první pomoci, při osvojení zásad zdravého životního stylu a při zvládání jiných nebezpečných situací.

Deváťáci však také nezaháleli, stali se hodnotiteli na jednotlivých stanovištích a těmto „zkoušejícím“ děkujeme za jejich práci, stejně jako všem učitelům, kteří na stanovištích dohlíželi.

Rádi bychom poděkovali i studentům III. A Střední zdravotnické školy a jejich pedagogickému doprovodu, paní Bařinové a paní Lackové, za odbornou přípravu soutěžních stanovišť první pomoci.

Přestože nás všechny v průběhu dopoledne překvapila bouřka a museli jsme některá stanoviště narychlo přesunout z parku a ze školního hřiště do prostoru školy, celá akce se vydařila.

Po sečtení všech bodů je pořadí vítězných družstev následující:

  1. místo – 154 b. - družstvo VI. A: Vávrová Vanesa, Brynychová Zuzana, Horká Amélie, Recmanová Anna, Surovcová Kristýna, Surovcová Markéta,
  2. místo – 153, 5 b. - družstvo VII. B: Jarošek Vojtěch, Petlach Jiří, Zápalka Štěpán, Dyrenko Konstantyn, Horodchanin Andrii
  3. místo – 153 b. - družstvo VIII. A: Štefko Ondřej, Urbišová Klára, Alešová Alena, Dužíková Tereza, Konečná Hana

Všem vítězům blahopřejeme.

Fotografie

Úspěch v dopravní soutěži žáků 4. tříd

 
Dne 21. června se žáci čtvrtých tříd naší školy zúčastnili soutěže „O nejlepší družstvo dopravního hřiště“. Tuto soutěž vyhlašuje Městská policie Frýdek- Místek ve spolupráci s BESIPem, Českým červeným křížem a společností  Hyundai. Je určena právě žákům 4. ročníků, u kterých proběhla výuka na dopravním hřišti ve Frýdku - Místku, kde se také soutěž konala.
Soutěžními disciplínami byla  pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po dopravním hřišti), jízda  zručnosti a zásady poskytování první pomoci.  Všechny disciplíny mají pevně stanovená pravidla i bodové ohodnocení. Naši školu v této soutěži zastupovala 2 smíšená družstva – Eliška Křištofová, Klára Jurášková, Adam Tesarčík a David Žvak ze 4. A, Amálie Šiblová, Adriana Kanalošová, Ondřej Krzesiewicz a Hynek Přibyl ze 4. C.
V soutěži družstev se družstvo ze 4. A umístilo v celkovém pořádí na krásném 2. místě. Mezi jednotlivci také uspěl jeden z našich žáků a to David Žvak, který si domů odvezl netradiční výhru - kolo z limitované edice. 
Poděkování patří hlavně paní učitelce Mgr. Zuzaně Šnajdrové, která žáky na soutěž připravovala.
Všem gratulujeme a doufáme, že naši školu budou stejně úspěšně reprezentovat i příští rok.

Fotografie...

Oznámení školní družiny

Od 1. července do 31. srpna 2022, po dobu hlavních prázdnin, je provoz školní družiny přerušen.

Atletický trojboj městských školních družin

 

Dne 21. června se žáci naší školní družiny zúčastnili atletického trojboje, který letos připravila 2. ZŠ Jana Čapka. Žáci soutěžili v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů a skoku z místa.  Naše desetičlenná výprava byla úspěšná. Získali jsme 5 bronzových medailí:

Monika Vávrová 2. B, Štěpán Široký 2. A, Klára Gongolová 3. A, Hynek Přibyl 4. B, Tomáš Kula 5. A.

Všem dětem gratulujeme a přejeme hezké prázdniny.

 

Konec školního roku ve školní družině

Pozor:

V úterý 28. června 2022 má školní družina zkrácený provoz do 15:30 hod.

 


Ve čtvrtek 30. června 2022 (po vysvědčení) má školní družina upraven provoz od 6:00 do 12:00 hod.

Prosíme rodiče žáků, kteří odcházejí sami, aby napsali dětem hodinu odchodu ze ŠD na lísteček. Žáky odcházející s doprovodem vyzvedněte do konce upravené provozní doby.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezké léto. :-))
 

Zachraňme strom, adoptujme zvíře

Letos proběhl na naší škole jubilejní 20. ročník projektu, jehož cílem je sbírat starý papír a finanční výtěžek pak věnovat na adopci medvědice Oliny v ZOO Ostrava.

Trocha statistiky za 20 let. Nasbírali jsme téměř 200 tun papíru, čímž jsme zachránili 2000 osmnáctimetrových stromů. Na adopci do ZOO jsme poslali 144 800 Kč. Finančně jsme také podpořili nadaci Člověk v tísni, pomohli lidem po povodních, australské fauně postižené požáry, stali jsme se symbolickými vlastníky stromu v rezervaci Čergov, podpořili děti postižené válkou na Ukrajině přes dětský fond OSN Unicef, přispíváme dětem na ekoaktivity. To vše díky vám, děti, rodiče, učitelé a zaměstnanci školy. Děkujeme!

 A jak tedy dopadla soutěž ve sběru papíru?

Kategorie tříd:

  1. místo – 9.B  - 1364 kg papíru
  2. místo – 5.C  - 1169,5 kg papíru
  3. místo – 3.B – 398,5 kg papíru

Kategorie učitelů:

  1. místo – p. uč. Pyšková – 153,5 kg papíru
  2. místo – p. uč. Vránová – 103.5 kg papíru
  3. místo – p. Motlochová – 84 kg papíru

Vítězům blahopřeji. Vítězná třída 9. B již byla na exkurzi v ZOO Ostrava. Další umístěné třídy získaly diplom a odměnu, taktéž učitele čeká odměna.

Finanční výtěžek 5 000 Kč byl zaslán na konto adopce zvířat do ZOO Ostrava.

Děkuji všem a těším se na příští ročník.

Fotky vítězů...

Partnerství

 

 

 

Časopis NAŚE 11

Číslo 1 2

Certifikáty

Vzhled

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory Cookies. Vypnutí a vice informací o Cookies zde