Biologická olympiáda

Těžký život ve vodě, to je téma letošního 55. ročníku biologické olympiády.

Z důvodu pandemie Covid-19 proběhlo školní kolo v úterý 30. 3. 2021 online formou a téma bylo stejné, jako v loňském školním roce. Zúčastnilo se ho 13 žáků v kategorii D (6. a 7. ročníky) a 18 žáků v kategorii C (8. a 9. ročníky).  První částí byl test, pak následovala poznávačka 15 rostlin a 15 živočichů a nakonec praktický domácí úkol. Mladší žáci zjišťovali složení tří druhů vod a starší žáci pozorovali chování vejce ve sladké a slané vodě.

Všichni soutěžící si zaslouží za svůj výkon pochvalu. 

Nejlépe si vedli tito žáci:

V kategorii D: Riana Polomská (7. B), Vojtěch Jarošek (6. B) a Ondřej Štefko (7. A) – oba shodný počet bodů

V kategorii C: Petr Rytíř (8. B), Simona Lukáčová (9. A) a Michaela Šebestová (8. A)

Další výsledky naleznete níže.

Žáci z 1. místa postupují rovnou do krajského kola, které se bude konat 1. 5. 2021 opět online formou. Navíc ale musí vypracovat vstupní úkol, který je podmínkou účasti v krajském kole.

Oběma postupujícím přejeme hodně úspěchů!

Tabulky s výsledky

Informace ředitele školy – školní družina

Od 12. 4. 2021, kdy přestává platit nouzový stav, je každá základní škola povinna poskytovat služby školní družiny pro žáky 1. stupně, kteří se účastní prezenční výuky. Zároveň škola přebírá, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, povinnost poskytovat svou službu také žákům, jejichž rodiče vykonávají profesi integrovaného záchranného systému a krizové infrastruktury podle krizového zákona č. 240/2000 Sb., nejen v době jejich prezenční výuky, ale také výuky distanční.

Děti v tomto režimu mají nárok na zajištění dopoledního a odpoledního programu ve skupině nejvýše 30 žáků v době od 6:00 do 16:30 hodin.
Děti v rámci svého programu mají možnost účastnit se v době distanční výuky výuky se svou třídou.
Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
Na žáky zařazené do tohoto programu se vztahuje antigenní testování ve škole, vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školní družiny.
Na žáky, kteří jsou zařazeni do tohoto programu, a nejsou přihlášení do školní družiny, se vztahuje povinnost úhrady úplaty za školní družinu, jako by byli do školní družiny přihlášeni.           

Rodiče škole prokazují nárok na zařazení svého dítěte do daného programu potvrzením svého zaměstnavatele o výkonu své profese.

Mgr. Libor Kuča

Informace k režimu výuky od 29. 3. 2021

Oznamujeme, že nastavený režim výuky se nemění a žáci i nadále pokračují v distančním vzdělávání. Předpokládaná změna je očekávána od 12. 4. 2021. Sledujte proto, prosím, školní webové stránky.

Mgr. Libor Kuča
   ředitel školy

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky ke studiu na střední školy

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR sdělujeme, že došlo k úpravě termínů pro jednotnou přijímací zkoušku ve školním roce 2020/2021, a to následujícím způsobem:

 1. řádný termín byl stanoven na 3. května 2021
  (pro 6-tileté a 8-mileté studijní programy na gymnáziu na 5. května 2021)                       
 2. řádný termín byl stanoven na 4. května 2021
  (pro 6-tileté a 8-mileté studijní programy na gymnáziu na 6. května 2021)
 1. náhradní termín pro všechny formy studia na 2. června 2021
 2. náhradní termín pro všechny formy studia na 3. června 2021

Upřesnění podmínek zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Na základě rozhodnutí ministerstva školství proběhne letošní zápis distanční formou bez osobní účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Na základě rozhodnutí zřizovatele školy se termín zápisu prodlužuje na období od 6. do 20. dubna 2021.

Žádosti o zápis do 1. ročníku základního vzdělávání možno získat v článku Kritéria a podmínky pro přijetí žáka do 1. ročníku zde, ev. o odklad povinné školní docházky možno nalézt zde. Dané žádosti možno vyzvednout také na vrátnici školy (denně od 7:30 do13:00 hodin).

 

Možnosti podání žádosti:

 1. Prostřednictvím datové schránky školy (ID DS 529gie3)
 2. Prostřednictvím školního mailu, kdy je žádost podepsána elektronickým podpisem nebo je naskenována s vlastním podpisem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
 3. Prostřednictvím poštovních služeb na podatelnu školy
 4. Osobním doručením na podatelnu školy (sekretariát nebo vrátnice školy)

Ve všech případech – kromě osobního podání na sekretariát školy – nutno přiložit kopii rodného listu zapisovaného dítěte.

Další informace k zápisu zde.

Mgr. Libor Kuča
 ředitel školy

Úspěch v okresním kole Zeměpisné olympiády

V polovině února uspořádala Masarykova univerzita v Brně netradiční on-line okresní kolo zeměpisné soutěže. Účastníci měli přesný časový harmonogram pro jednotlivé části: práci s atlasem, písemný test a praktickou část. Naši školu reprezentovali nejlepší žáci ze školního kola, které proběhlo také on-line koncem ledna.

S náročnými úkoly si nejlépe poradil Jiří Petlach (6. B), který obsadil krásné 2. místo ve své kategorii a postupuje do krajského kola.

Velmi úspěšnými řešiteli byli také Alena Alešová (7. A), která se umístila na pěkném 6. místě a Vojtěch Jarošek (6. B), který skončil na 7. místě.

Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěchu a Jirkovi držíme palce v krajském kole, které se bude konat příští týden.

Výsledky školního kola...

Cookies

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více zde.